נציבות האו"ם לפליטים: חוות דעת עדכנית בדבר מבקשי מקלט מאריתריאה

UNHCR Updated Position on Claims by Eritrean Draft Evaders Deserters נציבות האו"ם לפליטים פרסמה חוות-דעת עדכנית שצורפה לערר שמתנהל בבית הדין לעררים בירושלים בעניין דחיית בקשות מקלט של אריתראים (ערר 1010/14). חוות-הדעת (מחודש יולי, שמפורסמת עתה לראשונה) מנתחת את המצב העדכני באריתריאה (כולל התייחסות לדו"ח הבריטי, הדני, השוויצרי) וכן מדגימה בפירוט את האופן שבו יש […]

נציבות האו"ם לפליטים: תרגום מעודכן לספר העזר

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה תרגום עדכני לספר העזר "מדריך וקווים מנחים להליכים וקריטריונים לקביעת מעמד של פליט". ספר העזר מהווה כלי מרכזי לפרשנות אמנת הפליטים, והתרגום העדכני כולל עתה גם: –          קווים מנחים להגנה בינלאומית מס' 11: הכרה במעמד פליט על בסיס חזקת prima facie ; –          וקווים מנחים להגנה בינלאומית מס' 12: בקשות למעמד פליט הקשורות במצבים של סכסוך חמוש.

נציבות האו"ם לפליטים: חוות דעת בעניין בקשות מקלט בישראל

כפי שתואר בעדכון נפרד, נציבות האו"ם לפליטים הגישה חוות דעת במסגרת ההליכים בבית המשפט העליון בעניין הפרשות משכרם של מבקשי מקלט. הנציבות הבהירה כי חוות הדעת נועדה לשימוש אך לצורך הליך זה. עם זאת, באחרונה קיבלנו חלק מאותה חוות דעת, המתאר כיצד בשל פגמים שונים בהליכי המקלט בישראל הנציבות רואה בסודנים ובאריתראים כ- refugee-like situation. ניתן להיעזר בחוות הדעת, […]

מאמר על טיפול נפשי במבקשי מקלט בישראל

שלומית בן שמואל, גשר על פני מים סוערים – סיפור של טיפול שהוא חיפוש אחר תקווה: טיפול במבקשי מקלט במרפאת "גשר" בפברואר 2014, ביוזמה משותפת של משרד הבריאות ונציבות האו"ם לפליטים, קמה מרפאת "גשר" במרכז הקהילתי לבריאות הנפש יפו. עיקר העבודה הקלינית במרפאה היא במתן שירותי אבחון וטיפול פסיכיאטרי-פסיכוסוציאלי לאוכלוסיית מבקשי מקלט וקורבנות סחר מאריתריאה […]

אמנסטי אינטרנשיונל – דו"ח בעניין רדיפת סטודנטים בדרפור

Amnesty Inernational, Uninvestigated, Unpunished: Human Rights Violations against Darfuri Students (15 May, 2017) אמנסטי אינטרנשיונל פרסמה דו"ח בעניין הפרת זכויות זכויות האדם של סטודנטים בחבל דרפור, ובכלל זה פגיעה בחופש הביטוי וההפגנה, מעצרים שרירותיים, עינויים והרג.

דו"ח האו"ם בדבר מצב זכויות האדם באריתריאה

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, Sheila B. Keetharuth, 7 June, 2017 הדווחת המיוחדת של האו"ם לעניין מצב זכויות האדם במדינה פרסמה דו"ח חדש. הדו"ח מתייחס, בין היתר, להפרת זכויות האדם של אזרחי אריתריאה במסגרת השירות הצבאי והשירות הלאומי וכן למצבם של פליטים אריתראים.

דו"ח מבקר המדינה – טיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות למעמד של בני משפחה של אזרחי ותושבי ישראל

דו"ח ביקורת שנתי 67ב, עמ' 1013-1071 (מאי 2017) מבקר המדינה פרסם דו"ח מקיף אודות טיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות להסדרת מעמדם של בני זוגם של אזרחי ותושבי ישראל. בין השאר הועברה בדו"ח ביקורת על משך הטיפול בבקשות להסדרת מעמד, על העדר טיפול בקשיים המתגלים בבחינת כנות הקשר בין בני זוג, על קשיים בדרישות המסמכים במסגרת […]

ארה"ב – דו"ח על פגיעה בחופש הדת ברחבי העולם

United States Commission on International Religious Freedom, Annual Report, April 26, 2017 נציבות חופש הדת בארה"ב פרסמה דו"ח שנתי הבוחן את מצב חופש הדת במדינות שונות ברחבי העולם, ומסווג מדינות לקבוצות בהתאם. ניתן להשתמש בדו"ח לצורך מחקר אודות התנאים במדינות המוצא (COI) של מבקשי מקלט. באופן ספציפי יש לשים לב שאריתריאה וסודן, המדינות שמהן מגיע […]

Overseas Development Institute (ODI), Journey on Hold: How Policy Influences the Migration Decisions of Eritreans in Ethiopia (February 2017)

דו"ח חדש הבוחן את תהליכי קבלת ההחלטות של מבקשי מקלט אריתריאים באתיופיה, את השיקולים הנוגעים להישארות באתיופיה או עזיבתה לצורך חיפוש מקלט במדינות אחרות, ואת הבעיות בקבלת מקלט באתיופיה הגורמות למבקשי מקלט לעבור למדינות אחרות. בשולי הדו"ח מצוטט מבקש מקלט המסביר ששקל להגיע לישראל, אך מסביר שישראל סגרה את גבולותיה ולכן אירופה נותרה האופציה היחידה […]

Amnesty International Report 2016/17: The State of the World’s Human Rights (21 February 2017)

כמדי שנה, ארגון אמנסטי אינטרנשיונל פרסם דו"ח מפורט אודות מצב זכויות האדם בעולם לפי חלוקה למדינות. מומלץ לעשות שימוש בדו"ח לצורך מחקר התנאים במדינות המוצא של מבקשי מקלט (COI) בעת הטיפול בבקשות מקלט ובהליכים משפטיים אחרים של פליטים ומבקשי מקלט.

עמדת נציבות האו"ם לפליטים ביחס לדרישה ממבקשי מקלט ופליטים להשיג מסמכים מרשויות מדינות המוצא שלהם, פברואר 2017

[בעברית ובאנגלית] נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש פברואר 2017 מסמך המפרט את עמדתה לפיה אין לדרוש ממבקשי מקלט לפנות לרשויות מדינותיהם כדי להשיג מסמכים.

עמדת נציבות האו"ם לפליטים בנוגע למעצר ומהגרים בהקשרים של הגירה, ינואר 2017

(באנגלית ובעברית) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש ינואר 2017 מסמך המפרט את עמדתה, הנסמכת על הוראות הדין הבינלאומי, לפיה, בין השאר, בכל עניין הנוגע לילדים השיקול הראשון במעלה יהיה טובת הילד; ילדים שהופרדו מהוריהם אינם צריכים להיות במעצר אלא במסגרות טיפוליות הולמות; לא ניתן להצדיק מעצר על בסיס מעמד של הילד או הוריו; ויש לבחון […]

UNHCR, Bureau of Europe, Desperate Journeys: Refugees and Migrants Entering and Crossing Europe via the Mediterranean and Western Balkan Routes

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה דו"ח על מגמות הנוגעות לנתיבי כניסה של מבקשי מקלט לאירופה בשנת 2016. הדו"ח עוסק, בין השאר, בירידה המשמעותית בכניסת מבקשי מקלט לאירופה דרך הים בהשוואה לשנת 2015, ובנתיבים היבשתיים לכניסת מבקשי מקלט ליבשת.

נייר עבודה בנושא בריאות הנפש מהגרים במעצר

Global Detention Project, Challenges to Providing Mental Health Care in Immigration Detention: Global Detention Project, Working Paper No. 19 (December 14, 2016) Global Detention Project פרסם נייר עבודה על בריאות הנפש של מהגרים במעצר. נייר העמדה מסביר את הנזקים הנפשיים שגורם מעצר, מתייחס לספרות המקצועית בעניין זה ולניסיונם של הכותבים במתקני מעצר באוסטרליה, ומציג מודל […]

נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין טענות מקלט במצבים של סכסוך מזוין או אלימות

UNHCR, Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions (December 2, 2016) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות בעניין טיפול בבקשות מקלט של מי שנמלטו […]

נתוני רשות האוכלוסין וההגירה בעניין בקשות מקלט בישראל במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע

לצפייה בקישור: http://hias.org.il/wp-content/uploads/2017/11/FOI.amnesty.2016.pdf במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש ארגון אמנסטי אינטרנשיונל, רשות האוכלוסין וההגירה מסרה מידע ביחס לטיפול בבקשות מקלט בישראל. בין היתר נמסרו נתונים מספריים על בקשות המקלט שהוגשו על ידי אזרחי סודן ואריתריאה בשנתיים האחרונות, דחיית בקשות מקלט על הסף, דחיית בקשות מקלט בסדר דין מקוצר, ישיבות הוועדה המייעצת לענייני פליטים, הכרה […]

הוועד הציבורי נגד עינויים – תיעוד עינויים וייצוג משפטי: מדריך לעורכי/ות דין

הוועד הציבורי נגד עינויים פרסום בחודש נובמבר 2016 מדריך לעורכי ועורכות דין המתייחס, בין השאר, לדין הבינלאומי הנוגע לעינויים, למפגשים עם קורבנות עינויים בבתי כלא, לראיונות עם קורבנות עינויים ולייצוג משפטי שלהם. המדריך אינו עוסק במבקשי מקלט באופן ספציפי, אך יכול להיות לעזר גם במסגרת הטיפול באוכלוסייה זו.

אנגליה – הנחיות משרד הפנים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה הנוגעות לרדיפה על רקע דת

Country policy and information note: religious groups, Eritrea, version 2.0e, October 2016 משרד הפנים הבריטי פרסם הנחיות חדשות לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה המבוססות על רדיפה על רקע דת. בין השאר נקבע, שחופש הפולחן של מי שחבר באחת מארבע הדתות ה"רשומות" אינו נפגע, וככלל הוא אינו נרדף. יחד עם זאת, גם מי שחבר באחת […]

אנגליה –הנחיות משרד הפנים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה הנוגעות לשירות לאומי ויציאה שלא כדין

Country policy and information note: national service and illegal exit, Eritrea, version 4.0e, October 2016 בעקבות פסק דינו הנ"ל של בית הדין להגירה באנגליה, שדחה את עמדת משרד הפנים בעניין הקריטריונים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה, משרד הפנים הסיר מאתר האינטרנט שלו את הנחיותיו הקודמות בעניין, מחודש אוגוסט 2016, ופרסם הנחיות חדשות לבחינת בקשות […]

דו"ח משותף של משרד הפנים הבריטי ורשויות ההגירה בדנמרק על סודן

Sudan: Situation of Persons from Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile in Khartoum , August 2016 משרד הפנים הבריטי ורשויות ההגירה בדנמרק פרסמו דו"ח משותף על מצבם של אנשים מדרפור, דרום קורדופאן ואזור הנילוס הכחול בחרטום, בין השאר בכל הנוגע לטיפול באנשים אלה בשדה התעופה הבינלאומי בחרטום, יחס השלטונות אליהם, תנאי המחיה שלהם והגישה האווירית והיבשתית […]

אמנסטי אינטרנשיונל – דו"ח על הסכסוך בדרום קורדופאן והנילוס הכחול (סודן)

Amnesty International, Five Years and Counting: Intensified Aerial Bombardment, Ground Offensives and Humanitarian Crisis in Sudan's South Kordofan State דו"ח של אמנסטי אינטרנשיונל בוחן את העימותים בין ממשלת סודן לבין ארגון SPLM/A-N באזור דרום קורדופאן ובאזור הנילוס הכחול בחמש השנים האחרונות. בין השאר מסקנת הדו"ח היא שרבות מהמטרות של הצדדים לסכסוך היו מטרות אזרחיות באזורים […]

אמנסטי ישראל – דו"ח על עמדת ישראל לגבי בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה

אמנסטי ישראל – משחק מכור: מערכת המקלט הישראלית דוחה באופן אוטומטי, קולקטיבי ופסול את בקשות המקלט של יוצאי אריתריאה דו"ח של אמנסטי ישראל מנתח את חוות הדעת של משרד הפנים שביססה את הדחיות של בקשות המקלט של מי שברחו מצבא אריתריאה, פורש מבט השוואתי על היחס כלפי מבקשי מקלט אריתראים בעולם, ומתאר את המצב העדכני […]

דו"ח ועדת חקירה של מועצת זכויות האדם של האו"ם על הפרת זכויות אדם באריתריאה

Report of the commission of inquiry on human rights in Eritrea (May 9, 2016) ועדת החקירה של מועצת זכויות האדם, שהוקמה לחקור הפרת זכויות אדם באריתריאה, פרסמה דו"ח חדש בחודש מאי. בדו"ח נקבע כי אריתריאה מבצעת פשעים נגד האנושות והפרות אחרות של זכויות אדם בהיקף רחב.

מאמר על פליטים ומבקשי מקלט להט"בים בישראל

במסגרת הספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית" בעריכת עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי ואלון הראל, התפרסם מאמרו של יונתן ברמן, "פליטים להט"בים בישראל". המאמר מנתח את תחולת האמנה בדבר מעמדם של פליטים על מי שנרדפים על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית ולאחר מכן בוחן את הפרקטיקות של רשויות המדינה ובתי המשפט בישראל […]

נציבות האו"ם לפליטים – הודעה בעניין גירוש אזרחי אריתריאה מסודן

UNHCR, UNHCR concerned by expulsions from Sudan (June 2, 2016) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הודעה, שבה היא מביעה את דאגתה מגירוש קולקטיבי על אזרחי אריתריאה מסודן. בהתאם להודעה, ביום 22.5.2016 גירשה סודן 313 אזרחי אריתריאה בחזרה למדינת מוצאם לאחר שהורשעו בעבירה של כניסה שלא כדין למדינה. עוד נמסר בהודעה כי מספר ימים לפני כן גורשו […]

משרד החוץ הבריטי ומחלקת המדינה של ארה"ב – דו"חות על מצב זכויות האדם

UK  Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report (21 April, 2016) משרד החוץ הבריטי פרסם דו"ח אודות מצב זכויות האדם בעולם בחלוקה לפי מדינות. US Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices (13 April, 2016) מחלקת המדינה של ארה"ב פרסמה את דו"ח זכויות האדם השנתי שלה, הסוקר את המצב במדינות […]

חופש מידע על בקשות מקלט

עו"ד אלעד כהנא הגיש בשם המוקד לפליטים ולמהגרים בבקשה לפי חוק חופש המידע ביחס למערכת המקלט, עבור שנת 2015 (קישור לבקשה). תשובת משרד הפנים (בקישור זה), שעונה לחלק מהשאלות, מלמדת על מספרי בקשות המקלט שהוגשו, על כך שיותר משליש מבקשות המקלט שממתינות להכרעה, תלויות ועומדות למעלה משנה, ועוד, ועל כך שרבע מהמהבקשים שההמתינו להכרעה בשנת […]

אנגליה – הנחיות חדשות לטיפול בבקשות של מבקשי מקלט מסומליה

Country Information and Guidance report on Somalia (March 2016) משרד הפנים באנגליה פרסם מסמך חדש עם הנחיות לטיפול בבקשות מקלט של אזרחי סומליה הכולל מידע אודות המצב במדינה ועילות המקלט המרכזיות הרלוונטיות לאזרחי מדינה זו.

המוקד לפליטים ולמהגרים – דו"ח שנתי על כליאת מהגרים ומבקשי מקלט בישראל

בדו"ח המעקב הראשון על כליאת מהגרים בישראל, שמתייחס לשנת 2015, נבחנים תנאי המשמורת לאור הקווים המנחים שקבעה נציבות האו"ם לפליטים. מתקני הכליאה שנבחנו הם גבעון, סהרונים, חולות ויהלו"ם, וביחס לכל אחד מהם מתוארים תנאי הכליאה, הזכויות המובטחות לכלואים, הביקורת השיפוטית על כליאתם, שירותי הבריאות והמזון.

קבוצת מומחים של מועצת אירופה – דו"ח בעניין זיהוי קורבנות סחר בבני אדם

GRETA: 5th General Report with focus on identification of victims of trafficking among asylum seekers, refugees and migrants דו"ח המתייחס לפרקטיקות של מדינות שונות בזיהוי קורבנות סחר בבני אדם בקרב מבקשי מקלט, פליטים ומהגרים.

COI עולמי – אמנסטי אינטרנשיונל וHuman Rights Watch

COI – אמנסטי אינטרנשיונל – דו"ח שנתי – כל המדינות (24.2.2016) ארגון אמנסטי אינטרנשיונל פרסם החודש, כמדי שנה, דו"ח מקיף הסוקר את מצב זכויות האדם בכל המדינות (לרבות מדינות, כמו אריתריאה וסודן, שהמידע לגביהן עשוי להיות רלוונטי להליכי מקלט רבים בישראל).   COI – Human Rights Watch – דו"ח שנתי – כל המדינות (27.1.2016 ארגון […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – דחיית ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת

עמ"נ (ב"ש) 11752-12-15 ו.א. נ' משרד הפנים (2.2.2016) בית המשפט המחוזי במחוז מרכז דחה ערעור מינהלי שהגיש אזרח סיירה לאון על החלטת בית הדין לביקורת משמורת שלא לשחררו ממשמורת. המערער נכנס לישראל שלא כדין בסוף שנת 2010, ושוחרר ממשמורת לאחר כשנה וחצי בשל הסכמתו לשתף פעולה עם החזרתו למדינת מוצאו לאחר דחיית בקשתו למקלט בישראל. […]

COI – דו"ח על עובדות משק בית, עבודת כפייה וסחר בבני אדם של אזרחיות אתיופיה

Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), Ethiopian female domestic workers inside Ethiopia and abroad (household slavery, trafficking): COI Compilation (January 2016)   דו"ח המאגד מקורות מידע שונים מהעת האחרונה בעניין עבודת כפייה וסחר בבני אדם של אזרחיות אתיופיה.

הממלכה המאוחדת: מידע על רדיפה על רקע נטייה מינית וזהות מגדר באוקראינה

UK Home Office, Country Information and Guidance, Ukraine: Sexual Orientation and Gender Identity, 17 December 2015 רשויות ההגירה הבריטיות פרסמו הנחיות חדשות לבחינת בקשות מקלט על רקע נטייה מינית וזהות מגדר באוקראינה. ההנחיות סוקרות את הרקע המשפטי והעובדתי הנוגע לרדיפת להט"בים במדינה זו.

אמסנטי אינטרנשיונל: דו"ח על עריקים משירות לאומי באריתריאה

Amnesty International, Just Deserters: Why Indefinite National Service in Eritrea has Created a Generation of Refugees, 2 December 2015 ארגון אמנסטי אינטרנשיונל דו"ח חדש המסביר את אופי השירות הלאומי הבלתי מוגבל בזמן באריתריאה, את העונשים המוטלים על עריקים מן השירות הלאומי ועל בני משפחותיהם ואת השלכות השירות הלאומי על בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה.

COI – אריתריאה – דו"ח אמנסטי אינטרנשיונל על שירות לאומי

Amnesty International, Just Deserters: Why Indefinite National Service in Eritrea has Created a Generation of Refugees (2 December, 2015) ארגון אמנסטי אינטרנשיונל פרסם דו"ח חדש המתייחס בהרחבה למאפייני השירות הלאומי באריתריאה ולרדיפת מי שערקו משירות לאומי.

מועצת זכויות האדם של האו"ם: דו"ח מומחה עצמאי על מצב זכויות האדם בסומליה (4.9.2015)

Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Somalia המומחה העצמאי מטעם מועצת זכויות האדם של האו"ם הגיש למועצה דו"ח בעניין מצב זכויות האדם בסומליה. בדו"ח צוין כי ארגון אל-שבאב עדיין שולט בחלקים נרחבים של סומליה, וכי הממשלה הפדראלית של סומליה מוגבלת ביכולתה להבטיח את זכויות האדם של האוכלוסייה במדינה. הדו"ח […]

בית הדין האירופי לצדק – עמדת הפרקליט הכללי (General Advocate) בעניין חופש תנועה של מי שזכאים להגנה משלימה (6.10.2015)

CJEU: Advocate General Opinion in Joint Cases C-443/14 and C-444/14 Alo and Osso במסגרת הליך תלוי ועומד בבית הדין האירופי לצדק הגיש הפרקליט הכללי (General Advocate) של בית הדין את עמדתו בשאלת ההגבלות על חופש התנועה שמטילה גרמניה על מי שזכאים להגנה משלימה (subsidiary protection). ההליך עוסק בעניינם של שני אזרחי סורים הזוכים להגנה משלימה […]

נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין בקשות מקלט המבוססות על עבירות נגד הריבון

Guidance Note on Refugee Claims Relating to Crimes of Lèse Majesté and Similar Criminal Offences September 2015) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות ביחס לבקשות מקלט המבוססות על עבירות שעברו מבקשי מקלט נגד הריבון, עבירות של פגיעה בכבודו של השליט ועבירות אחרות של העלבת המדינה ועובדיה או פגיעה במוניטין שלהם. ההנחיות מפרטות באלו מקרים רדיפה על […]

ועדת זכויות האדם של האו"ם – החזרה מדנמרק לאיטליה

Jasin v. Denmark, Communication no. 2360/2014 (25 September, 2015) ועדת זכויות האדם של האו"ם קבעה שגירושה של מבקשת מקלט סומלית מדנמרק לאיטליה תהווה הפרה של סעיף 7 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, האוסר על עינויים ועל יחס אכזרי או בלתי אנושי. המבקשת, אישה סומלית ואם לשלושה ילדים, נמצאה זכאית באיטליה ל"הגנה משלימה" (subsidiary protection), […]

UNHCR Guidelines on International Protection No. 11: Prima Facie Recognition of Refugee Status

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש יוני 2015 הנחיות להכרה בפליטים prima facie. הכרה בפליטים prima facie היא הכרה על יסוד נתונים ברורים ביחס למצב במדינות מוצאם של מבקשי מקלט מבלי שבהכרח ייערך הליך בירור פרטני בעניין זכאות למקלט, ונעשה בה שימוש, בין השאר, במצבים קבוצתיים, בהם ישנו מספר גדול של מבקשי מאותה מדינה, המקשה על […]

COI על אריתריאה

  בחודש מרץ 2015 פרסם משרד הפנים הבריטי הנחיות בהם הוצגה עמדה, לפיה ככלל לא נשקפת עוד סכנה באריתריאה למי שיצא מן המדינה ללא היתר. עמדת משרד הפנים הבריטי התבססה על דו"ח דני שיצא כמה חודשים לפני כן, שעל המתודולוגיה שלו ועל ממצאיו נמתחה ביקורת רבה. ביום 13.5.2015 פרסמה קבוצת מומחים עצמאית ניתוח ביקורתי של […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם: עמדת ארגוני זכויות אדם ביחס להגנה בשל רדיפה על רקע נטייה מינית

A.T. v. Sweden (application no. 78701/14): Joint Submission by AIRE, Amnesty International, ILGA-Europe, ICJ and UKLGIG (19 May, 2015) מספר ארגוני זכויות אדם הגישו את עמדתם המשפטית לבית הדין האירופי לזכויות אדם בתיק תלוי ועומד נגד שוודיה בעניין גירושו של מבקש מקלט הומו לעיראק. העמדה כוללת חוות דעת וניתוח משפטי של החובה להעריך את מידת […]

בית הדין לעררים – סטטיסטיקות

סבינה שמולביץ', עמיתת תכנית העמיתים, עברה על כל 615 החלטות בית הדין שפורסמו באתר בית הדין וערכה פילוח של ההחלטות. מספר סטטיסטיקות מעניינות: נכון לאפריל 2015 הועלו לאתר 211 החלטות סופיות (לפי דיינים: בן שאול-וייס:32, אזר:35, תם גבאי:42, ברגמן:102). 12 עררים התקבלו/חלקית, ו-108 נדחו. היתר נמחקו (58 מהחלטות המחיקה היו כאשר הסעד התייתר, התקבל, או […]

ארגון Crisis Group – מידע עדכני על המצב בדארפור (מערב סודן)

Crisis Group Africa Briefing no. 110, The Chaos in Darfur (22 April, 2015) דו"ח קצר ועדכני על המצב הנוכחי בדארפור. הדו"ח מתאר את העקירה הנמשכת של מאות אלפים מתושבי דארפור ואת אסטרטגיית הממשלה הסודנית העושה שימוש באלימות ומפעילה מיליציות חמושות בחבל דארפור, ומציג המלצות מתומצתות ביחס לנעשה באזור. המידע עשוי להיות רלוונטי בהליכים משפטיים הנוגעים […]

נציבות האו"ם לפליטים – עמדת מעודכנת על החזרה לדרום סודן

  UNHCR Position on Returns to South Sudan – Update 1 (14 April, 2015) בהמשך לעמדתה של הנציבות בחודש פברואר 2015 בעניין החזרה לדרום סודן, יצאה חודש עמדה מעודכנת בעניין זה. הנציבות עומדת על כך שחרף המשא ומתן בין הצדדים הלוחמים חלה הידרדרות במצב ההומניטארי במדינה. הנציבות קובעת כי קיימת הסתברות גבוהה שבני אדם העוזבים […]