נציבות האו"ם לפליטים – עמדה בנוגע להחזרה לסודן

UNHCR Position on Returns to Sudan, May 2023 נוסח העמדה בעברית נציבות האו"ם לפליטים פרסמה את עמדתה בעניין החזרה לסודן. במסמך מוסבר, בין היתר, כי אזרחי סודן הנמלטים בשל הקונפליקט במדינה ואזרחי סודן המצויים מחוץ למדינתם, זקוקים בסבירות גבוהה להגנה בינלאומית, וכי לא עומדות בפניהם אפשרויות למציאת הגנה באמצעות מעבר למקומות מגורים אחרים במדינה. הנציבות […]

דו"ח דחייה לדורות – הכשלים בבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה בישראל

"דחייה לדורות", דו"ח משותף של המוקד לפליטים ולמהגרים והיא"ס ישראל, אודות  הכשלים בבחינת בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה בידי רשות האוכלוסין.  הדו"ח זה עוסק בטיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות המקלט של אזרחי אריתריאה, אשר מהווים את הרוב המכריע של אוכלוסיית מבקשי המקלט בישראל. הדו"ח מראה כיצד מוכוונת מערכת המקלט בישראל לדחיית בקשות מקלט של אריתראים ולא לבחינתן בכנות, ועומד על […]

נציבות האו"ם לפליטים – עמדת הנציבות בנוגע להחזרה לאוקראינה

UNHCR, Position on Returns to Ukraine, March 2022 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה את עמדתה בנוגע להחזרת אזרחי אוקראינה למדינתם. בין היתר הנציבות קראה למדינות לאפשר לאזרחי אוקראינה גישה לטריטוריות שלהן, לשקול מתן הגנה זמנית לאזרחי המדינה, להסיר את אוקראינה מרשימות "המדינות הבטוחות", ולהימנע מגירוש לאוקראינה, ובכלל זה של אנשים שבקשות המקלט שלהם נדחו בעבר.

סיוע משפטי דחוף לפליטי מלחמה מאוקראינה

היא"ס הוא ארגון יהודי בינלאומי ללא מטרות רווח, הפועל משנת 1881 כדי להגן על פליטים. כיום פועל הארגון ב-16 מדינות בעולם. בישראל הארגון מסייע לעולים, מבקשי מקלט ופליטים ועובד במשותף עם גופים ממשלתיים ואזרחיים שונים כדי לשפר את הליכי המקלט במדינה. משנת 2014 מפעיל הארגון תכנית לסיוע משפטי למבקשי מקלט. מעבר לייצוג משפטי ע"י הצוות המשפטי […]

עתירה על דרפורים מעל גיל 40 שלא נכללו ברשימת הזכאים לא/5

עת"מ (י-ם) 38716-11-21 דפאללה ואח' נ' משרד הפנים (פס"ד מיום 3.2.2022) בעקבות הליכים משפטיים, בהם בית הדין לעררים הורה לתת רישיון מסוג א/5 לדרפורים שעמדו בקריטריונים שנקבעו למתן א/5 בהתאם להחלטת ראש הממשלה משנת 2018 למבקשי מקלט מסודן שגילם היה מעל 40, ומעמדם לא הוסדר בגלל שלא נרשמה זהותם כדרפורים, וערעורים של הרשות למחוזי ולעליון […]

מדיניות זמנית בעניין אזרחי אוקראינה בישראל

רשות האוכלוסין וההגירה, הודעת אגף דוברות מיום 27.2.2022 רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה הדעה לפיה "בעקבות הלחימה באוקראינה ומתוך דאגה לשלומם וביטחונם, לא ינקטו פעולות אכיפה והרחקה כנגד אזרחי  אוקראינה השוהים בישראל באופן לא חוקי וזאת עד להתבהרות המצב במדינתם". בהודעה הודגש שאין צורך להגיש בקשה פרטנית למקלט, וכי המדיניות תחול גם על אזרחי אוקראינה שלא […]

הצהרת נציב האו"ם לפליטים בעניין המצב באוקראינה

UNHCR, Statement on the situation in Ukraine attributed to UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi (24 February, 2022) נציב האו"ם לפליטים, פיליפו גראנדי, פרסם הצהרה לפיה הנציבות מודאגת מהידרדרות המצב בעקבות הפעולה הצבאית באוקראינה. ההצהרה קוראת, בין היתר, להגן על האוכלוסייה האזרחית בהתאם למשפט הבינלאומי ההומניטרי, וקוראת למדינות לפתוח את גבולותיהן למי שמחפשים ביטחון […]

פנייה לקביעת מדיניות אי-הרחקה זמנית ביחס לאזרחי אוקראינה

בשים לב לפלישה הרוסית לאוקראינה ולמצב במדינה, ביום 27.2.2022 פנינו, היא"ס ישראל, המוקד לפליטים ולמהגרים והקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב, בדרישה לגיבוש מדיניות אי-הרחקה כלפי אזרחי אוקראינה השוהים בישראל, שחרור ממשמורת והשהיית ההחלה של הנוהל המהיר לדחיית בקשות מקלט של אזרחי אוקראינה.

בית הדין לעררים – הוצאות כנגד שיהוי בטיפול בבקשה הומניטארית

ערר (י-ם) 2997-21 בוהאט נ' משרד הפנים (פס"ד מיום 4.10.2021) הערר הוגש כנגד אי-הכרעה משך קרוב לשנתיים בבקשת העוררת, אם לישראלי, למעמד מטעמים הומניטאריים. הערר נמחק לצורך קבלת החלטה, לאחר שבעקבות הגשתו זומנה העוררת לראיון נוסף, וזאת תוך שנפסקו הוצאות: "בנסיבות העניין, לנוכח העיכוב המשמעותי במתן החלטת המשיב בעניינה של העוררת חרף תזכורות חוזרות ונשנות […]

נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין מבקשי מקלט להטב"ק 

UNHCR, Guidance on working with lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer (LGBTIQ+) persons in forced displacement (2021) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות בעניין מבקשי מקלט להטב"ק. במסגרת ההנחיות הנציבות עומדת על הסיכונים הייחודיים שעמם מתמודדים מבקשי מקלט להטב"ק, על האתגרים של מבקשי מקלט אלה במדינות המקלט ועל עקרונות הטיפול במבקשי מקלט להטב"ק. 

דו"ח בעניין מקלט ואמנות האו"ם

European Council on Refugees and Exiles, ECRE/ELENA Legal Note on Asylum and the UN Treaty System (March 2021) ארגון ECRE פרסם דו"ח המנתח כיצד ניתן לקדם את הנגישות למקלט באמצעות המשפט הבינלאומי, תוך התמקדות בעיקרון אי-ההחזרה כמרכיב הכרחי בהליך מקלט נגיש, יעיל והוגן. לשם כך הדו"ח בוחן את המשמעות של עקרון אי-ההחזרה על-פי דיני זכויות […]

דו"חות ממשלת ארה"ב על זכויות האדם ברחבי העולם

2020 Country Reports on Human Rights Practices מחלקת המדינה של ארה"ב פרסמה את הדו"חות השנתיים על זכויות אדם במדינות שונות בעולם. הדו"ח על ישראל מתייחס, בין היתר, לטיפול הלקוי בבקשות מקלט ולסנקציות שננקטות כנגד מבקשי מקלט. בדו"ח על אתיופיה יש עדכון על הלחימה באיזור טיגראי, בדו"ח על סודן ישנו עדכון על דחיית מועד הבחירות וביצועם […]

בית הדין האירופאי לזכויות אדם: קבלת תביעה נגד אלימות משטרתית נגד להט"בים

AGHDGOMELASHVILI AND JAPARIDZE v. GEORGIA (8.10.2020) בית הדין האירופאי לזכויות אדם דן בתביעה שהוגשה בשנת 2010 על ידי שני חברים בארגון Inclusive Foundation בטיביליסי, ארגון המקדם זכויות להט"ב בגיאורגיה. השניים עתרו לבית הדין כנגד האלימות המשטרתית החמורה שהופנתה כלפיהם במהלך פשיטה של המשטרה על משרדי הארגון. בעתירתם טענו הפעילים בארגון כי היו חשופים לאלימות פיזית […]

נציבות האו"ם לפליטים – מדריך מעודכן בעניין RSD

UNHCR, Procedural Standards for Refugee Status Determination Under UNHCR's Mandate (August 2020) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה מדריך מעודכן הקובע אמות מידה פרוצדורליות להליך בחינת בקשות מקלט (RSD) לבקשות הנבחנות על-ידי משרדי הנציבות בעולם. אמות המידה מתייחסות, בין היתר, לזכות לייצוג, לתרגום, לסדר וקצב הבחינה הראויים, להליכים מקוצרים ועוד.

נציבות האו"ם לפליטים – עמדה ביחס להחזרת מבקשי מקלט ללוב כמדינה שלישית בטוחה

UNHCR, Position on the Designations of Libya as a Safe Third Country and as a Place of Safety for the Purpose of Disembarkation Following Rescue at Sea (September 2020) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה נייר עמדה מעודכן, בו היא מפרטת את הנימוקים לכך שלא ניתן לראות בלוב "מדינה שלישית בטוחה" לצורך החזרת או העברת מבקשי מקלט, […]

הדווח המיוחד של האו"ם לזכויות אדם של מהגרים – דו"ח על מעצר ילדים

Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Ending Immigration Detention of Children and Providing Adequate Care and Reception for them (July 20, 2020) דווח האו"ם בעניין זכויות האדם של מהגרים פרסם דו"ח בעניין מעצר ילדים. הדו"ח מצביע על ההשלכות השליליות של מעצר ילדים מהגרים ובוחן אלטרנטיבות למעצר לצורך טיפול בילדים.

דו"ח בעניין ילדי מהגרים באיחוד האירופי

Save the Children, Protection Beyond Reach: State of play of refugee and migrant children's rights in Europe (September 2, 2020) ארגון Save the Children פרסם דו"ח הבוחן שינויים שחלו באיחוד האירופי ובמדינות החברות באיחוד האירופי, המשפיעים על זכויות ילדי מהגרים, והמציע שורה של המלצות בנושאים הנוגעים לכניסה לאירופה, הגנה בגבולות אירופה, מעצר, גישה למקלט ותושבות, […]

דו"ח בעניין יישום תקנת דבלין III באיחוד האירופי בתקופת משבר נגיף הקורונה 

European Council on Refugees and Exiles (ECRE), The Implementation of the Dublin III Regulation in 2019 and during COVID-19 (August 2020) ECRE פרסמה דו"ח בעניין יישומה של תקנת דאבלין III, הקובעת קריטריונים להכרעה בשאלה איזו מדינה באיחוד האירופי אחראית לבחינת בקשותיהם של מבקשי מקלט, בשנים 2019 ו-2020 תוך דגש על השפעת משבר נגיף הקורונה על יישום התקנה. 

דו"ח בעניין סרבנות מצפון לרבות באריתריאה 

United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Factsheet – Conscientious Objection (August 2020) נציבות ארה"ב לחירות דתית בינלאומית פרסמה דו"ח המתייחס לסרבנות מצפון ברחבי העולם. בין השאר הדו"ח מביא מידע עדכני ביחס לאריתריאה. בדו"ח נכתב שחרף הסכם השלום עם אתיופיה משנת 2018, החוק עדיין מחייב את כל אזרחי אריתריאה בגילאים 14 עד 50 לשרת בשירות לאומי, […]

0.06% המספרים מדברים: הטיפול בבקשות מקלט בישראל

דו"ח היא"ס ישראל  "0.06% – המספרים מדברים", מתאר כיצד משרד הפנים משתמש בנוהל הטיפול במבקשי מקלט על-מנת לדחות או להמנע מלהכריע בלמעלה מ-99% מבקשות המקלט שמוגשות אליו. הדו"ח, אשר מבוסס על נתונים שמסרה המדינה במסגרת הליכים משפטיים ובקשות לפי חוק חופש המידע באשר לפעילות יחידת הטיפול במבקשי מקלט (RSD) בין השנים 2019-2011, מתפרסם שנתיים לאחר […]

דו"ח בעניין מבקשי מקלט ניצולי עינויים

המוקד לפליטים ולמהגרים, לא מדובר: מבקשי מקלט מסודן ניצולי עינויים במדבר סיני (ינואר 2020) המוקד לפליטים ומהגרים פרסם דו"ח המבוסס על עדויותיהם של 18 מבקשי מקלט סודנים, שנכנסו לישראל בשנת 2011, לאחר שעברו עינויים בסיני ולאחר שחלקם הוחזקו בתנאי עבדות או נסחר בין מבריחים שונים.

מאמר של דיין בית הדין לעררים על בית הדין

דותן ברגמן, 'חמש שנים לבית הדין לעררים – מבט לאחור עם הפנים קדימה', (משפטים, 10.02.2020) המאמר, שנכתב על-ידי דיין בית הדין לעררים דותן ברגמן, נכתב במלאות חמש שנים להקמת בית הדין, ובו מתואר תהליך הקמת בית הדין, פועלו ותפקודו, וכן מוצגים נתונים הממחישים את היקף הפעילות בבית הדין. בנוסף, המאמר מעלה מספר סוגיות נלוות הדורשות […]

הקהילה החוקתית: על הקשר בין מעמד אזרחי לזכויות יסוד

המאמר, שנכתב ע"י ד"ר עמרי בן-צבי, רפרנט אוכלוסין והגירה בייעוץ וחקיקה (משפט ציבורי-מנהלי) במשרד המשפטים ומלמד כמרצה מהחוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, שפורסם בכתב העת משפטים וזמין לקריאה בקישור זה. המאמר עוסק בגישה של בית המשפט הישראלי לשאלת תחולת זכויות היסוד על זרים. הטענה בבסיס המאמר היא כי יש להבחין בין זכויות יסוד שמבוססות מבחינה נורמטיבית […]

מאמר על פסיקה ישראלית בעניין מהגרים אפריקאים בישראל בהקשר משווה ובהקשר בינלאומי

Rivka Weill & Tally Kritzman-Amir, Between Institutional Survival and Human Rights Protection: Adjudicating Landmark Cases of African Undocumented Entrants in Israel in a Comparative and International Context, 41 University of Pennsylvania Journal of International Law 43 (2019)

COI – דו"ח עדכני על המצב באריתריאה

EASO, Eritrea: National Service, Exit and Return (September 2019) דו"ח הבוחן את המצב באריתריאה לאחר חתימת הסכם השלום בשנת 2018 והסרת הסנקציות שהוטלו על ידי האו"ם בשנה זו. בהתאם לממצאי הדו"ח, התפתחויות אלה לא הביאו לשינוי ממשי ברמה המקומית. בין השאר עולה מן הדו"ח שהשלטון ממשיך לנקוט במדיניות של מעצרים כלפי מבקריו וכלפי חברי קבוצות […]

דו"ח על מבקשי מקלט פלסטינים להט"ב בישראל

שירה אוה מרשל ונמרוד אביגאל, "רציתי להיות כמוהם ולא הצלחתי", היא"ס ישראל, דצמבר 2019 עד היום פורסם רק דו"ח אחד אודות הסכנות הנשקפות לפלסטינים להט"ב בשטחים, והוא יצא לפני עשור. בשנים האחרונות היא"ס, ארגון יהודי בינלאומי הפועל משנת 1881 ומעניק בישראל ייצוג משפטי לפליטים, סייע ל-20 פלסטינים שברחו לישראל על רקע זהותם המינית או המגדרית. […]

אמנסטי אינטרנשיונל – דו"ח על התנכלות למגיני זכויות אדם מאריתריאה

Amnesty International, Eritrea: Repression without Borders, Threats to Human Rights Defenders Abroad (June 2019) ארגון אמנסטי אינטרנשיונל פרסם דו"ח בעניין מגיני זכויות אדם מאריתריאה החיים מחוץ למדינה. מן הדו"ח עולה פרקטיקה של הטרדה ואיומים כלפי מגיני זכויות אדם. הדו"ח מתאר גם את התנאים באריתריאה, ובהם השירות הלאומי הבלתי מוגבל בזמן ופגיעת הרשויות בחופש הביטוי.

ארה"ב – דו"ח מחלקת המדינה על חופש דת

US State Department, 2018 Report on International Religious Freedom (June 2019) מחלקת המדינה של ארה"ב פרסמה את הדו"ח השנתי על חופש דת. הדו"ח סוקר את המצב בתחום זה במדינות העולם, וניתן לעשות בו שימוש לצורך בדיקת התנאים במדינות מוצאם של מבקשי מקלט לתמיכה בבקשות מקלט המבוססות על רדיפה על רקע דת.

הארת פסיקה על ההליכים הנוגעים למבקשי מקלט מדרפור

מירב בן זאב ונמרוד אביגאל: "נפלטים מהמשפט" בעקבות בר"ם 2317/19 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה, המשפט ברשת: זכויות אדם, מבזק הארות פסיקה 89, הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא. הארת הפסיקה עוסקת בהחלטה של בית המשפט העליון בבר"ם 2317/19, אשר דחה בקשת רשות ערעור כנגד החלטת בית המשפט המחוזי ליתן צו ביניים, לפיו נשלל רישיון מסוג […]

נציבות האו"ם לפליטים – דו"ח שנתי

UNHCR, Global Trends, Forced Displacement in 2018 (June 2019) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה דו"ח שנתי לשנת 2018 העוסק בפליטים, מבקשי מקלט ועקורים אחרים. הדו"ח מתאר מגמות עולמיות בשנה זו, ומביא נתונים מספריים הנוגעים לתופעה. יחד עם פרסום הדו"ח, הנציבות פרסמה טבלאות מספריות מפורטות, המכילות נתונים הנוגעים, בין השאר, לשעורי ההכרה בפליטים לפי חלוקה של מדינות […]

דו"ח בעניין מדינות האיחוד האירופי

European Asylum Support Office (EASO), Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2018 (June 2019) EASO, גוף שנוסד על ידי האיחוד האירופי, פרסם דו"ח שנתי אודות מקלט במדינות האיחוד האירופי. הדו"ח, בין השאר, מפרט אודות ההתפתחויות העיקריות ברמת האיחוד האירופי וברמת המדינות באיחוד האירופי בשנת 2018; מביא נתונים מספריים הנוגעים לפליטים, […]

מאמר בעניין ההליכים המשפטיים בעניין החוק למניעת הסתננות

ענת בן-דור ואפרת בן-זאב, הסיפור של החוק למניעת הסתננות: הילכו שניים יחדיו? עורכי דין ומבקשי מקלט במאבק על חירות, מעשי משפט, כרך י' (מאי 2019) במסגרת כתב העת מעשי משפט פורסם מאמרן של עו"ד ענת בן-דור ופרופ' אפרת בן-זאב אודות ההתדיינות החוקתית בעניין שלושת התיקונים לחוק למניעת הסתננות בין השנים 2012-2015. המאמר בוחן כיצד תפסו מבקשי […]

הכנסת – דו"ח בעניין מבקשי מקלט מאריתריאה

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המדיניות של שוויץ ושל דנמרק לגבי מבקשי מקלט מאריתריאה (24.2.2019) מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסום דו"ח בעניין מדיניותן של שתי המדינות ביחס למבקשי מקלט מאריתריאה. המחקר נעשה לפי בקשת חברת הכנסת לשעבר ענת ברקו ובעקבות דו"חות של שתי המדינות, שבהם דווח על הקלה מסוימת ביחס הרשויות למי שערקו משירות […]

נציבות האו"ם לפליטים – גרסה חדשה של ספר העזר

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, April 2019 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה גרסה מעודכנת של ספר העזר בעניין הליכים וקריטריונים לבחינת בקשות מקלט בהתאם לאמנה בדבר מעמדם של […]

נציבות האו"ם לפליטים – עדכון עמדה בנוגע להחזרה לדרום סודן

UNHCR, Position on Returns to South Sudan – Update II (April 2019) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה עדכון לעמדתה בדבר החזרה לדרום סודן. בהתאם לפרסום זה, הפסקת האש בדרום סודן בעקבות הסכם בחודש ספטמבר 2018 נשמרת ורמת האלימות ירדה. למרות זאת, הצדדים לעימות ממשיכים לבצע הפרות זכויות אדם חמורות. הנציבות מדווחת שהמצב ההומניטרי בדרום סודן ממשיך […]

COI – מחקר בעניין חזרת תושבי דרפור לסודן

Waging Peace, Submission as expert witness for non-Arab Darfuri Country Guidance Case (January, 2019) ארגון Waging Peace, העוסק בזכויות אדם בסודן, פרסם בחודש ינואר 2019 מחקר אודות הסיכונים בהחזרת תושבי דרפור לסודן. הדו"ח סוקר, בין השאר, את המצב הביטחוני ואת המצב ההומניטרי בדרפור ואת האפשרות להעתקת מקום מגורים על ידי תושבי דרפור, ומתייחס למקרים שונים […]

נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין חובות כלפי מבקשי מקלט ב"אזורים בינלאומיים" בשדות תעופה

UNHCR, Legal Considerations on State Responsibilities for Persons Seeking International Protection in Transit Areas or "International" Zones at Airports, 17 January 2019 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות בדבר השיקולים המשפטיים הנוגעים למבקשי מקלט ב"אזורים בינלאומיים" בשדות תעופה. בין השאר נכתב בהנחיות שבהתאם לדין הבינלאומי, עקרון אי-ההחזרה (non-refoulement) חל גם באזורים אלה. כמו כן צוין ש"אזורים […]

עמדת קבוצת המומחים לסודן שמונתה על ידי מועצת הביטחון

United Nation Security Council, Letter dated 10 January 2019 from the Panel of Experts on the Sudan established pursuant to resolution 1591 (2005) addressed to the President of the Security Council קבוצת המומחים לסודן שמונתה על ידי מועצת הביטחון של האו"ם פירטה במכתב מיום 10.1.2019 את המצב הנוכחי במדינה. קבוצת המומחים ציינה שלמרות יוזמות השלום […]

COI – סודן

משרד הפנים בממלכה המאוחדת פרסם שני דו"חות חדשים הרלוונטיים לבחינת בקשות מקלט של אזרחי סודן: UK Home Office, Country Policy and Information Note Sudan: Opposition to the government, including sur place activity (version 2.0), November 2018 UK Home Office, Report of a fact-finding mission to Khartoum, Sudan Conducted between 10 and 17 August 2018, November […]

הארת פסיקה בעניין פסיקת בית הדין לעררים

טל שטיינר, אין לו לדיין אלא מה שרואות עיניו: בעקבות ערר (י-ם) 4087-17 פלוני נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה, מבזק הארות פסיקה 83 (אוקטובר 2018) רשימה של עו"ד שטיינר, מנהלת המחלקה המשפטית של המוקד לפליטים ומהגרים, על פסק דינו של בית הדין לעררים, שבמסגרתו דיין בית הדין מנחם פשיטיצקי פרס את משנתו ביחס […]

דו"ח על מערכת המקלט בישראל

המוקד לפליטים ומהגרים, הנה ערלה אוזנם: הליכי מקלט בישראל (אוקטובר 2018) המוקד לפליטים ומהגרים פרסם דו"ח חדש על מערכת המקלט בישראל. הדו"ח מתאר את מערכת המקלט בישראל, מתאר מגוון מקרים המדגימים את מחדליה הרבים של יחידת הטיפול במבקשי מקלט, וחושף את כשלים בסיסיים העומדים בבסיס תפקודה של היחידה.

חוות דעת של יחידת הטיפול במבקשי מקלט על אריתראים להט"ב

חוות דעת של יחידת הטיפול במבקשי מקלט ממליצה על הכרה במבקשת מקלט טרנסקסואלית מאריתריאה כפליטה. חוות הדית מכירה בלהט"ב כקבוצה חברתית מסוימת, ובסכנה שיש להם באריתריאה. בנוסף, חוות הדעת מתייחסת לעילת מקלט סור-פלאס, הרלבנטית כאשר אדם "יצא מהארון" בישראל או החל בישראל בהליכי התאמת מגדר כאשר מדובר בטרנסים.

דו"ח בעניין השפעת חוק הפיקדון על מבקשי מקלט

א.ס.ף. ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, "מרעיבים אותי כדי שאעזוב את ישראל": השלכות חוק הפיקדון על מבקשי המקלט הפונים לעמותת א.ס.ף., יולי 2018. ארגון א.ס.ף. פרסם דו"ח על השפעות חוק הפיקדון, המחייב מעסיקים לנכות 20% משכרם של מבקשי מקלט ושל מי שמוכרים כזכאים להגנה זמנית מפני הרחקה. הדו"ח עומד על הגידול במספר מבקשי המקלט […]

נציבות האו"ם לפליטים – מבקשי מקלט מדרפור

עמדת נציבות האו"ם לפליטים בנוגע לצרכי ההגנה הבינלאומיים של יוצאי דרפור, יוני 2018 נציבות האו"ם לפליטים פרסמה עמדה עדכנית בעניין מבקשי מקלט שמוצאם מדרפור. המסמך מתייחס, בין השאר, לחזרה מרצון לדרפור, לסוגי האנשים המצויים בסיכון מוגבר ולאפשרות העתקת מקום מגורים פנימית.

הקליניקה לזכויות פליטים, אוניברסיטת תל-אביב – דפי מידע בנושאי חינוך ובריאות

הקליניקה לזכויות פליטים פרסמה דף מידע בנושא חינוך ודף מידע בנושא בריאות. דף המידע בנושא חינוך מתייחס לזכויותיהם של פליטים בחינוך בגיל הרך, חינוך חובה וחינוך גבוה. דף המידע בנושא בריאות מתייחס לזכויות הבריאות של פליטים בין השאר במתקני שירות בתי הסוהר, במצבי חירום רפואיים, במקרים של לידה, במקרים של תאונות עבודה, בתחום בריאות הנפש […]

חומרי הדרכה בעניין ייצוג ילדים מהגרים

International Commission of Jurists, Training materials on access to justice for migrant children, April 2018 נציבות המשפטנים הבינלאומית (ICJ) פרסמה סדרה של חומרי הדרכה בעניין גישה לצדק של ילדים מהגרים. חומרי ההדרכה נועדו לסייע לעורכי דין המייצגים ילדים מהגרים להרחיב את הידע שלהם בעניין זכויותיהם של ילדים מהגרים, בעניין שימוש במנגנונים בינלאומיים ביחס להפרות זכויות […]

מאמר בעניין סייענים פלסטינים כמבקשי מקלט

יובל לבנת, סייענים פלסטינים כמבקשי מקלט בישראל, משפט וממשל יט 79 (תשע"ח) מאמרו של ד"ר יובל לבנת נכתב בתגובה למאמרו של מנחם הופנונג בעניין המחיר שמדינת ישראל נדרשת לשלם עבור גיוס פלסטינים המסייעים לכוחות הביטחון הישראליים ועבור שיקום וקליטה שלהם, ומתייחס למחויבויות המשפטית של מדינת ישראל כלפי פלסטינים אלה, אשר לא נבחנו במאמרו של הופנונג. […]

דו"ח: המחאה שלנו נגד הגירוש

דו"ח של היא"ס ישראל המתאר את התעוררות החברה האזרחית נגד גירוש מבקשי המקלט. הדו"ח מסכם את החודשים מאז החלה מדיניות הגירוש ועד לעצירתה, תוך תיאור ההליכים החברתיים, המדיניים והמשפטיים. בדו"ח מצוטטים אקטיביסטים שלקחו חלק בפעילויות השונות נגד הגירוש ולמען מבקשי המקלט.

מבקר המדינה – ביקורת בעניין מבקשי מקלט ודו"ח מעקב בעניין "זרים שאינם בני הרחקה"

מבקר המדינה פרסם ביום 8.5.2018, במסגרת דו"ח הביקורת השנתי, פרק בעניין מבקשי מקלט. כמו כן פורסם דו"ח מעקב, בהמשך לדו"ח משנת 2014, העוסק ב"זרים שאינם בני הרחקה". במסגרת הפרק העוסק במבקשי מקלט, מבקר המדינה ביקר, בין השאר, את משך הטיפול בבקשות מקלט; את העיכובים בטיפול בבקשות מקלט שהגישו "זרים שאינם בני הרחקה" (כלומר אזרחי אריתריאה […]

נציבות האו"ם לפליטים – עמדה מעודכנת בעניין הסכמים להחזרת או העברת מבקשי מקלט למדינות שלישיות

UNHCR, Legal considerations regarding access to protection and a connection between the refugee and the third country in the context of return or transfer to safe third countries (April 2018) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה עמדה מעודכנת בעניין הסכמים להחזרת או העברת מבקשי מקלט למדינות שלישיות. בעמדה מפורטים, בין היתר, התנאים להסכמים בינלאומיים בדבר העברת מבקשי […]

דו"ח בעניין תופעת הזנות אצל מבקשי מקלט

בסוף מה שנשאר לי זה למכור את הגוף שלי: מיפוי תופעת הזנות בקהילת מבקשי המקלט מאפריקה (קיץ 2017). הדו"ח סוקר וממפה את תופעת הזנות בקרב מבקשי המקלט אזרחי אריתריאה וסודן בישראל. את המיפוי יזמו המשרד לשירותים חברתיים, המתאמת הבין משרדית למאבק בסחר בבני אדם, ומרפאת לוינסקי של לשכת הבריאות תל-אביב. בכתיבת הדוח השתתפה מחלקת מהגרים וחסרי מעמד […]

נתונים אודות בקשות מקלט של אזרחי סודן

ביום 28.2.2018 נמסרה תשובה לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהגישו עורכות הדין כרמל פומרנץ ומיכל פומרנץ בעניין הטיפול בבקשות המקלט של אזרחי סודן. התשובה מכילה נתונים בין השאר בנוגע למספר בקשות המקלט שהוגשו, למספר הבקשות שנדחו על הסף או בהליכים אחרים ועוד.

משרד האו"ם לענייני סמים ופשיעה: קובץ פסיקה בעניין היבטים ראייתיים של סחר בבני אדם

UNODC, Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases (2017) משרד האו"ם לענייני סמים ופשיעה פרסם קובץ פסקי דין ממספר מדינות, העוסקים בנושאים ראייתיים בעבירות של סחר בבני אדם.