בית המשפט העליון – עיכוב ביצוע פסק דין בעניין רישום אזרחות במרשם האוכלוסין

עע"מ 943/24 רשות האוכלוסין וההגירה נ' פלוני (19.3.2024) בית המשפט העליון הורה לעכב את ביצועו של פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שהורה על רישומו של המשיב כאזרח ישראל במרשם האוכלוסין. לטענת המשיב הוא נולד בישראל לאם, השוהה בישראל מכוח היתרי מאוימות מתחדשים, ולאב שהוא אזרח ישראלי, שעמו הוא אינו בקשר בשל טענות לאלימות. בשל תקלה המשיב לא […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור משרד הפנים בעניין תרגום בריאיון מקלט

עמ"נ (י-ם) 6740-02-24 מדינת ישראל נ' עבדאללה (6.3.2024) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהוגש על ידי משרד הפנים, וביטל פסק דין של בית הדין לעררים, שהורה על עריכת ריאיון חוזר למבקש מקלט בשל פגמים נטענים בתרגום. המשיב הוא אזרח אריתריאה שבקשתו למקלט נדחתה. בית הדין לעררים קיבל ערר שהוגש על ידי המשיב, וקבע שנוכח קשיי שפה העולים מפרוטוקול […]

בית המשפט המחוזי – סעד זמני בערעור בעניין ידועים בציבור שלא הציגו את כל מסמכי הסף

עמ"נ (ת"א) 48332-03-24 בלוך נ' מדינת ישראל (4.4.2024) בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לסעד זמני בערעור על פסק דין של בית הדין לעררים. המערערים הם אזרחית ישראל ואזרח מאלי, שהגישו בקשה להסדרת מעמד בהיותם ידועים בציבור. בקשתם נסגרה פעמיים לאחר שלא הציגו את כל המסמכים הדרושים, ועם הגשת בקשתם השלישית להסדרת מעמדו של המערער, הם טענו כי בשל […]

בית המשפט המחוזי – מתן רישיון לישיבת קבע לבן זוג של אזרחית ישראל

עמ"נ (י-ם) 43183-12-23 בוייב נ' רשות האוכלוסין וההגירה (18.3.2024) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים והורה לתת רישיון לישיבת קבע לבן זוגה של אזרחית ישראל, המתגורר עימה בסופי שבוע בלבד. המערערים, אזרח אוקראינה ואזרחית ישראל, הם בני זוג ידועים בציבור, המקיימים לטענתם זוגיות למעלה מ-20 שנים. מזה שנים שהמערערים פועלים להסדרת מעמדו של המערער, […]

בית הדין לעררים – מתן רישיון ישיבה מסוג א/5 מטעמים הומניטריים

ערר (י-ם) 2615-23 גבריוסס נ' משרד הפנים (13.3.2024) בית הדין לעררים קיבל ערר נגד החלטת משרד הפנים לתת לעורר רישיון ישיבה מסוג ב/1 מטעמים הומניטריים, והורה לתת לו רישיון ישיבה מסוג א/5. העורר, שנכנס לישראל בגיל 12 כקטין לא מלווה, התחנך במוסד חינוכי ישראלי, אומץ על ידי משפחה ישראלית והוא אתלט מצטיין. במסגרת ערר קודם שהוגש נגד […]

בית הדין לעררים – קבלת ערר בעניין דרישת יציאה מישראל עד להכרעה בבקשה למעמד מטעמים הומניטריים

ערר (ב"ש) 2161-23 לדון נ' משרד הפנים (27.3.2024) בית הדין לעררים קיבל ערר שהגישו אזרחית הפיליפינים, אלמנה של אזרח ישראל, וביתה שנולדה בישראל, וקבע כי יש להכריע בבקשתן למעמד מטעמים הומניטריים בעודן שוהות בישראל. בעניינן של העוררות התנהלו מספר הליכים בעבר, ובהליך האחרון בעניינן ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי, בו נדחה ערעורן בעניין קבלת מעמד […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת פסלות של דיין בית הדין לעררים

בג"ץ 1787/24 שטמר נ' בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל (5.3.2024) בית המשפט העליון דחה עתירה לפסילת דיין בית הדין לעררים. העותר, בעל רישיון לישיבת קבע בישראל שחי מחוץ לישראל מאז שנת 2004, ביקש לקבל תעודת עולה, אך בקשתו נדחתה בשל היותו תושב קבע. העותר טען כי נוכח מגוריו מחוץ לישראל תושבות הקבע שלו פקעה, ועל […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמדה של קורבן אלימות במשפחה

בר"מ 8997/23 יפת נ' רשות האוכלוסין וההגירה (13.2.2024) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתה של המבקשת לקבל מעמד מטעמים הומניטריים. המבקשת היא אזרחית הפיליפינים שניהלה מערכת יחסים עם אזרח ישראל, והחלה בהליך מדורג להסדרת מעמדה בישראל. לפי טענתה, בן זוגה התעמר […]

בית המשפט העליון – סיווג הליך בעניין מעמד מכוח חוק השבות

בר"מ 6469/23 גליצינה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (3.3.2024) במסגרת ערעור מינהלי שהוגש על ידי המבקשת, בית המשפט המחוזי קבע שאין במסמכים שהוצגו על ידי המבקשת כדי להעיד על יהדותה באופן שיקנה לה מעמד מכוח חוק השבות. בית המשפט המחוזי הוסיף כי המבקשת, שאינה מיוצגת, נקטה בהליך לא נכון, שכן היא משיגה על החלטת רשות האוכלוסין וההגירה ולא על פסק […]

בית המשפט המחוזי – יש להעניק רישיונות ישיבה לאזרחי אוקראינה

עמ"נ (ת"א) 42670-03-22 Nechyporenko  נ' רשות האוכלוסין וההגירה (7.2.2024) בית המשפט המחוזי דן במאוחד בשלושה ערעורים על פסקי דין של בית הדין לעררים, שעסקו במעמדם של אזרחי אוקראינה השוהים בישראל תחת מדיניות ההגנה הזמנית. בית המשפט עמד על כך שמשרד הפנים אמנם הסכים, במסגרת הערעורים, לתת רישיונות ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל למערערים הספציפיים, אך קבע […]

בית המשפט המחוזי – אמנת הפליטים חלה על פלסטינים תושבי השטחים

עמ"נ (ת"א) 35249-10-22 ר.א.מ. נ' רשות האוכלוסין וההגירה (4.2.2024) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור של מבקש מקלט פלסטיני, שמשרד הפנים סירב לטפל בבקשתו למקלט בנימוק כי האמנה בדבר מעמדם של פליטים אינה חלה על פלסטינים תושבי השטחים. המערער הוא תושב הגדה המערבית שנרדף בה על רקע היותו הומו. בעקבות הליכים משפטיים קודמים וראיון במחלקת הרווחה במנהלת הקישור […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת משרד הפנים בעניין ביטול מעמד פליט

עמ"נ (י-ם) 53187-06-23 דוקה נ' משרד הפנים (20.2.2024) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים והורה על ביטול החלטת משרד הפנים לבטל את ההכרה במערער כפליט, ועל קבלת החלטה חדשה בעניין זה לאחר שתינתן לו זכות טיעון ותגובש תשתית עובדתית עדכנית. המערער הוא אזרח סודן שנכנס לישראל בשנת 1995, הוכר כפליט בשנת 2001, ומאז […]

בית המשפט המחוזי – מתן רישיונות ישיבה מסוג א/5 לאזרחי סודן שבקשותיהם למקלט טרם הוכרעו

עת"מ (מרכז) 68138-11-22 היא"ס בישראל נ' משרד הפנים (22.1.2024) בית המשפט המחוזי קיבל עתירה שהגיש ארגון היא"ס, והורה למשרד הפנים להעניק רישיון ישיבה מסוג א/5 לכל מבקש מקלט מחבל דרפור, הרי הנובה והנילוס הכחול שבסודן, שבקשתו לקבלת מקלט הוגשה עד ליום 30.11.22 ולא הוכרעה תוך שנה מיום הגשתה, בכפוף להיעדרה של מניעה פלילית או ביטחונית. […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט בבג"ץ טגאל

בג"ץ 4630/17 Tagal נ' שר הפנים (14.1.2024) בית המשפט העליון דחה בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, בה נטען שהמדינה מבזה את פסק הדין בבג"ץ 4630/17. הבקשה הוגשה על רקע פסק הדין מיום 25.4.2021, בו נקבע פה אחד, כי עד ליום 30.12.2021 יש לקבל החלטה על אימוץ עמדה עקרונית באשר לטיפול בבקשות המקלט של אזרחי […]

בית המשפט העליון – מחיקת בקשת רשות ערעור בעניין מעמד מטעמים הומניטריים

בר"ם 4846/23 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (22.1.2024) בית המשפט העליון מחק בקשת רשות ערעור בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים לאב במשפחה שמוצאה מגאנה, בשל נכונות משרד הפנים לשוב ולשקול את הבקשה למעמד. המבקשים הם בני זוג אזרחי גאנה, ביתה של המבקשת מבן זוגה הקודם, ילידת שנת 2005 (הבת הגדולה), וביתם המשותפת של בני הזוג, […]

בית המשפט העליון – ערבון כתנאי למתן צו ארעי

בר"ם 8355/23 אנדואן נ' משרד הפנים (14.12.2023) המבקשת היא אזרחית הפיליפינים ואם לקטין אזרח ישראל. אביו של הקטין, שגם הוא אזרח ישראל, אינו נמצא בקשר רציף עם המבקשת ועם בנה. בקשתה של המבקשת לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים נדחתה, וערר שהוגש נגד ההחלטה נדחה גם הוא. במסגרת ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי ניתן צו ארעי המונע […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין דחיית בקשת מקלט של אזרחית הודו

עמ"נ (י-ם) 42521-05-23 שקיריגה נ' משרד הפנים (19.12.2023) בית המשפט המחוזי דחה ערעור בעניין דחיית בקשת מקלט של אזרחית הודו. המערערת הגישה בקשת מקלט בה טענה כי בעקבות פעילות פוליטית של בעלה במפלגת YSR היא השתתפה בחודש יוני 2014 בבחירות למועצה מקומית מטעם המפלגה. בשל כך, החל מחודש ינואר 2015 ועד חודש יולי באותה שנה, היא […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין הארכת רישיון ישיבה של עובדת סיעוד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 31125-09-23 אסא נ' משרד הפנים (6.12.2023) בית המשפט המחוזי דחה ערעור בעניין סירוב משרד הפנים להאריך מטעמים הומניטריים את רישיון הישיבה של המערערת, אזרחית הפיליפינים, העובדת כמטפלת סיעודית של המערער, אזרח ישראל יליד 1940. המערערת נכנסה לישראל בשנת 2007 ברישיון ואשרה מסוג ב/1 לעבודה בתחום הסיעוד. לאחר שמעסיקיה הקודמים נפטרו, היא החלה לעבוד בשנת […]

בית הדין לעררים – קבלת ערר בעניין מעמד פליטה למבקשת מקלט מקונגו

ערר (י-ם) 2465-21 פלונית נ' משרד הפנים (15.1.2024) בית הדין לעררים קיבל ערר שהגישה אזרחית קונגו והורה להכיר בה כפליטה. העוררת היא אזרחית קונגו שבבקשתה למקלט טענה, בין השאר, כי המירה את דתה מנצרות לאיסלאם בקונגו, כי נחטפה מביתה ונאנסה על ידי חיילים, כי גורשה על ידי בעלה בעקבות חטיפתה ואינוסה, כי התלוננה במשטרה ובעקבות […]

בית הדין לעררים – מתן מעמד מטעמים הומניטריים לאזרחית סודן וילדיה הקטינים

ערר (י-ם) 1431-22 אחמד נ' משרד הפנים (22.1.2024) בית הדין לעררים קיבל ערר על החלטת מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, והורה לתת לעוררים, אזרחית סודן ושני ילדיה הקטינים, רישיון ישיבה מסוג א/5 מטעמים הומניטריים. העוררת נכנסה לישראל בשנת 2011 ונולדו לה בישראל שני ילדים. בקשה למקלט שהוגשה על ידה בשנת 2017 טרם הוכרעה, ובשנת 2019 העוררת […]

רשות האוכלוסין וההגירה – הודעה אודות הסרת המניעה לגירוש אזרחי אתיופיה

הודעת דוברות רשות האוכלוסין וההגירה: "הוסרה המניעה להחזרת אזרחים אתיופים, שוהים בלתי חוקיים, לארצם" (10.1.2024) רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה, כי על בסיס חוות דעת של גורמי המקצוע ברשות האוכלוסין וההגירה ודו"ח מקצועי שנכתב במשרד החוץ, הוחלט כי "לא נשקפת עוד סכנה לאזרחי אתיופיה השבים למדינתם, כולל אתיופים מחבל טיגריי, [ו]לא קיימת מניעה בהחזרתם למדינתם". הרשות […]

בית המשפט העליון – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין אזרח טורקיה שעבר עינויים

בר"ם 3441/22 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (30.11.2023) בית המשפט העליון קיבל, ברוב דעות, בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט שעבר עינויים במדינתו ושבקשתו למקלט נדחתה, והורה לבחון מחדש את בקשתו. המבקש הוא אזרח טורקיה ממוצא כורדי, שבבקשתו למקלט טען שבגלל פעילותו בארגון  PKK ובמפלגה הכורדית HADEP נחקר בעינויים. בקשתו למקלט נדחתה בנימוק לפיו טענתו אינה אמינה. בית הדין […]

בית המשפט העליון – דחיית ערעור פליטה מוכרת בעניין הענקת תושבות קבע

בר"ם 3455/23 פלונית נ' משרד הפנים (19.11.2023) בית המשפט העליון נתן רשות ערעור אך דחה את ערעורה של פליטה מוכרת בעניין הסירוב להעניק לה רישיון לישיבת קבע בישראל. המבקשת היא אזרחית אריתריאה שהוכרה בישראל כפליטה בשנת 2014 על רקע זהותה המגדרית, ומאז היא מחזיקה ברישיון ישיבה מסוג א/5. לאחר מספר שנים המבקשת הגישה בקשה לקבלת רישיון לישיבת […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין מעמד למשפחת ילדי שוהים שלא כדין

בר"ם 8752/22 פלונית נ' רשות האוכלוסין וההגירה (7.11.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של משפחה מניגריה בעניין קבלת מעמד מכוח החלטת הממשלה, שנועדה להסדיר את מעמדם של ילדי שוהים שלא כדין. המבקש והמבקשת הם בני זוג אזרחי ניגריה, שלהם ילדה משותפת וילדה מנישואיה הקודמים של המבקשת. שתי הילדות נולדו בישראל. משרד הפנים דחה בקשה של […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין החזקה במשמורת של אזרח אריתריאה

בר"ם 7552/23 טסברהן נ' משרד הפנים (30.10.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בעניין החזקה במשמורת של אזרח אריתריאה. המבקש הורשע בהסדר טיעון בעבירות של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות והחזקת סכין. לאחר סיום ריצוי עונשו, הוצאו נגד המבקש צו משמורת וצו הרחקה. בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין קבע שלא מתקיימת עילה לשחרור המבקש […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור על בית הדין לביקורת משמורת בעניין תנאי שחרור

עמ"נ (מרכז) 34716-11-23 זכריא נ' מדינת ישראל (24.11.2023) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין בעניין התנאים לשחרור אזרח סודן ממשמורת. המערער הורשע, על פי הודאתו, בעבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש כנגד בת זוגו, תקיפת סתם כנגד בת זוגו, איומים והפרת הוראה חקוקה, ונגזרו עליו 13 חודשי […]

בית המשפט העליון – עתירה בעניין ביטול ביטוח רפואי לאזרחי אוקראינה

בג"ץ 6277/23 מילובנובה נ' ממשלת ישראל (13.9.2023) בית המשפט העליון קבע שעתירה שארבעה אזרחי אוקראינה השוהים בישראל, ארגוני זכויות אדם ואנשי רפואה הגישו נגד ההחלטה להפסיק את הכיסוי הביטוחי לטיפול רפואי לאזרחי אוקראינה השוהים בישראל תחת "מדיניות אי-ההרחקה" – מיצתה את עצמה. בית המשפט עמד על כך שלאחר הגשת העתירה התקבלה החלטת ממשלה, לפיה הסיוע […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת מקלט של אזרח סין

בר"ם 7134/23 פלוני נ' משרד הפנים (30.9.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בעניין דחיית בקשתו למקלט מדיני של אזרח סין. המבקש נכנס לישראל בשנת 2004 והחזיק ברישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בתחום הבניין, ובשנת 2009 הגיש בקשה למקלט בישראל בטענה כי הוא נרדף על ידי הממשל הסיני בשל היותו מתרגל "פאלון גונג". בקשתו […]

בית המשפט העליון –  דחיית בקשת רשות ערעור בעניין דחיית בקשה למעמד מטעמים הומניטריים

בר"ם 2060/23 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.10.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של משפחה בת ארבע נפשות בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים. המבקשים הם בני זוג אזרחי אתיופיה, שנישאו בישראל ונולדו להם שתי ילדות, ושבקשות מקלט שהגישו נדחו. לאחר דחיית בקשות המקלט, המבקשים הגישו בקשה למעמד מטעמים הומניטריים, בה נטען שהימשכות הליכי […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשה להסדרת מעמד בשל מניעה פלילית

בר"ם 6598/23 טסרבוב (בונדרנקו) נ' משרד הפנים (14.9.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של בני זוג, אזרח רוסיה ואזרחית ישראל, שבקשתם להסדרת מעמדו של בן הזוג נדחתה בשל מניעה פלילית. משרד הפנים דחה את בקשת המבקש להסדרת מעמדו בישראל נוכח העובדה שהורשע ברוסיה בשנת 1991 בעבירה של אינוס בצוותא וריצה עונש מאסר של […]

בית המשפט העליון – ביטול החלטה לדחות בקשה למעמד מטעמים הומניטריים

בר"ם 8615/21 פלונית נ' משרד הפנים (30.8.2023) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור של אם וביתה, אזרחיות ניגריה, והורה לוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים לשקול מחדש את בקשתן למעמד מטעמים הומניטריים. המבקשת הראשונה היא אזרחית ניגריה שנכנסה לישראל בשנת 2005 באשרה מסוג ב/2, ונישאה בישראל לאזרח חוץ, אלמן שלו שתי ילדות. בשנת 2006 נולדה ביתם […]

בית המשפט המחוזי – שחרור ממשמורת עד להכרעה בבקשה למעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (ת"א) 14434-08-23 Doukoure נ' רשות האוכלוסין וההגירה (12.10.2023) בית המשפט המחוזי הורה על שחרורו ממשמורת של אזרח חוף השנהב עד להכרעה בבקשתו למעמד מטעמים הומניטריים. המערער נכנס ישראל בשנת 2008 כקטין לא מלווה. בהמשך המערער היה בזוגיות עם אזרחית ישראל, ונולדו להם שני ילדים, ולאחר מכן השניים נפרדו. המערער חסה תחת ההגנה הזמנית שניתנה […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין כניסתה של אזרחית אוקראינה

רע"מ 67615-05-23  Lina Semko נ' רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים (24.10.2023) בית המשפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור כנגד החלטת בית הדין לעררים, שדחה בקשה לצו ארעי שימנע את הרחקתה של אזרחית אוקראינה. המבקשת היא אזרחית אוקראינה שנמלטה מהמלחמה, ולאחר כשנה בישראל נסעה לסלובקיה כדי לסייע לבנה ששוהה שם ללא מעמד. כשחזרה לישראל נערך לה […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת מקלט של אזרח ניגריה

עמ"נ (י-ם) 34707-03-22 צ'ינדו נ' משרד הפנים (23.8.2023) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, בו נדחה ערר על החלטת הפנים לדחות את בקשתו למקלט מדיני של אזרח ניגריה. המערער, שנכנס לישראל באשרת תייר בשנת 2014, טען כי עזב את ניגריה לאחר שהשתתף במחאה בביאפרה על רקע העובדה שלא היו […]

בית הדין לעררים – דחיית ערר בעניין השוואת מעמד בת זוג של פליט מסודן

ערר (ת"א) 2852-21 א.א.מ. נ' משרד הפנים (3.9.2023) העורר הוא אזרח סודן שנכנס לישראל בשנת 2008, הגיש בקשת מקלט בשנת 2014, שלא הוכרעה עד כה, וקיבל רישיון ישיבה מסוג א/5 בשנת 2021 נוכח פסק הדין בבג"ץ 4630/17 Tagal נ' שר הפנים (25.4.2021). העוררת, בת זוגו של העורר, היא אזרחית סרי לנקה. לאחר מספר בקשות והליכים, […]

בית המשפט העליון – פסילת חוק המאפשר חילוט מכספי פיקדון של מהגרי עבודה

בג"ץ 6942/19 צ'באנו נ' שר הפנים (12.7.2023) בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של שבעה שופטים, קיבל עתירה שהוגשה על ידי שני מהגרי עבודה, ארגון קו לעובד והאגודה לזכויות האזרח, ופסל הוראות בחוק עובדים זרים, המתירות חילוט כספים של מהגרי עבודה שלא יצאו במועד מישראל. על פי חוק, על מעסיקים להפקיד עבור מהגרי עבודה שהם מעסיקים זכויות סוציאליות […]

בית המשפט העליון – עיכוב גירוש מבקש מקלט הומו עד להכרעה בעררו

בר"ם 5356/23 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (26.7.2023) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט אזרח מאלי, והורה כי לא יגורש מישראל עד להכרעה בעררו המתנהל בבית הדין לעררים. המבקש הגיש בשנת 2010 בקשה למקלט בישראל על רקע דתי, וזו נדחתה. בשנת 2019 המבקש הגיש בקשה נוספת למקלט בטענה כי הוא הומו וכי קיימת […]

בית המשפט העליון – קבלת בקשת רשות ערעור של משרד הפנים בעניין אזרחי אוקראינה

בר"ם 2071/23 רשות האוכלוסין וההגירה נ' פבליוק (7.8.2023) המשיבים הם אזרחי אוקראינה שנכנסו לישראל בחודש ספטמבר 2022, וכניסתם סורבה בהחלטה שהתקבלה על ידי ראש רשות האוכלוסין, שמקום מושבו בירושלים ושאליו הועבר סיכום תשאול שנערך למשיבים בנמל התעופה. המשיבים הגישו ערר לבית הדין לעררים בתל-אביב, שהעביר את הערר לבית הדין בירושלים לאור קבלת ההחלטה על ידי ראש הרשות […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של אם ובנה אזרחי אתיופיה

בר"ם 1175/22 ולדגיורגיס נ' משרד הפנים (2.8.2023) בית המשפט העליון דחה בקשה רשות ערעור של אם ובנה אזרחי אתיופיה בעניין דחיית בקשתה של האם למעמד מטעמים הומניטריים וקבלה של בקשת הבן באופן חלקי. המבקשים הם אזרחית אתיופיה שנכנסה לישראל בשנת 1997 בעקבות בן זוגה באותה עת, ובנם המשותף של המבקשת ובן זוגה אז, שנולד בשנת 2000 בישראל. […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת תושב דרפור לקבלת תושבות קבע

בר"ם 1834/23 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (8.8.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של תושב דרפור הנשוי לאזרחית ישראל ואב לבת אזרחית ישראל, בעניין סירוב משרד הפנים לתת לו רישיון לישיבת קבע מטעמים הומניטריים. המבקש הוא תושב דרפור, שקיבל בשנת 2008 רישיון ישיבה מסוג א/5 בהתאם להחלטה להעניק רישיון מסוג זה באותה עת ל-600 תושבי […]

בית המשפט המחוזי – תיקון תנאי הסף הנוגע ל"הסתננות" במסגרת בקשות הומניטריות

עת"מ (י-ם) 31978-01-21 היא"ס ישראל נ' משרד הפנים (13.8.2023) בעתירה, שהוגשה על ידי היא"ס ישראל, מוקד סיוע לפליטים ומהגרים והאגודה לזכויות האזרח לישראל, נתבקש ביטול תנאי הסף בנוהל הטיפול בבקשות למעמד מטעמים הומניטריים, בו נקבע כי בקשות של "מסתננים" יידחו על הסף. בית המשפט עמד על כך שלאחר הגשת העתירה משרד הפנים הודיע שיתקן את הנוהל כך […]

בית המשפט המחוזי – קבלת עתירה בעניין הגנה קבוצתית לאזרחי אתיופיה

עמ"נ 1003-10-22 מ.ו. ווקגרה ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים (23.8.2023) בית המשפט הורה לרשות להעניק לאזרחי אתיופיה רישיון מסוג 2(א)(5) שאינו מונע את העסקתם. המערערים הם אזרחי אתיופיה וארבעת ילדיהם שנולדו בישראל, אשר בקשותיהם למקלט נדחו ולפי פסק דין קודם בעניינם נדרשו לצאת מישראל. ביוני 2022 ביקשו לפתוח את בקשת המקלט שלהם, בשל שינוי הנסיבות […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין מניעת הרחקה מטעמים רפואיים

בר"ם 1647/23 קנאיו נ' משרד הפנים (21.6.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין "נוהל הטיפול בבקשה לעיכוב הרחקה/מתן רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 לתקופה מוגבלת במצב חירום רפואי". המבקש הוא אזרח ניגריה שבקשתו למקלט נדחתה, ושלאחר מכן הגיש בקשה למעמד זמני מכוח הנוהל, בטענה כי […]

בית המשפט העליון – מניעה פלילית להמשך הההליך המדורג בשל אלימות במשפחה

בר"ם 4420/23 פלונית נ' משרד הפנים (13.6.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בעניין החלטת משרד הפנים להפסיק את ההליך המדורג בעניינם של המבקשת, אזרחית ישראל, והמבקש, אזרח בלרוס. המבקשת והמבקש נישאו בשנת 2019 והמבקש קיבל באותה שנה רישיון ישיבה מסוג ב/1 במסגרת ההליך המדורג. במסגרת ההליך הועלו טענות בדבר אלימות של המבקש כלפי […]

בית הדין לעררים – דחיית בקשת מקלט של אזרח אוגנדה

ערר (י-ם) 3958-22 ר.ב. נ' משרד הפנים (8.6.2023) בית הדין לעררים דחה ערר שהגיש אזרח אוגנדה על החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתו להכיר בו כפליט. העורר נכנס לישראל בשנת 2021 באשרה ורישיון מסוג ב/2 להשתלמות בענף החקלאות, ובהמשך הגיש בקשה למקלט בטענה כי עב את אוגנדה על רקע בעיות שחווה עם רשויות החוק בעקבות […]

הממלכה המאוחדת – בית הדין לערעורים – פסילת הסכמם עם רואנדה כמדינה שלישית בטוחה

AAA (Syria) v. The Secretary of State fir the Home Department, [2023] EWCA Civ 745 בשנת 2022 הממשלה חתמה עם ממשלת רואנדה על הסכם לפיו רואנדה תיחשב ל"מדינה שלישית בטוחה", שאליה ניתן לגרש מבקשי מקלט. במסגרת ערעור שבו נדונה חוקיות ההסכם, דעת הרוב בבית המשפט לערעורים קבעה שבמערכת המקלט של רואנדה מתקיימים ליקויים המבססים חשש […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין "נוהל קטין נלווה"

בר"ם 16/23 דמקה נ' משרד הפנים (23.4.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בעניין תחולת "נוהל קטין נלווה". המבקש הוא אזרח ישראל שבשנת 1996 עבר לישראל מאתיופיה עם אשתו, זכאית השבות, ובנם, וקיבל אזרחות. בשנת 2006 המבקש ביקש לאפשר את עלייתה לישראל של ביתו מאישה אחרת, שנולדה זמן קצר לפני עלייתו לישראל. בקשתו סורבה […]

בית המשפט המחוזי – קבלת עתירה בעניין רישיונות ישיבה הומניטריים לתושבי דרפור

עת"מ (י-ם) 30894-08-22 היא"ס ישראל נ' מדינת ישראל (24.4.2023) בית המשפט המחוזי קיבל עתירה שהוגשה על ידי היא"ס ישראל בעניין מתן רישיונות ישיבה הומניטריים לאזרחי סודן תושבי דרפור. ברקע העתירה החלטות הממשלה בשנים 2017 ו-2018 לתת רישיונות ישיבה מסוג א/5 לתושבי דרפור העומדים בקריטריונים מסוימים. לאורך השנים התברר שקיימת קבוצה של תושבי דרפור, המונה לכל […]

בית המשפט המחוזי – התנאים בראיון לקביעת טובת הילד לפני גירוש

עמ"נ (ת"א) 41621-09-19 אופרטי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (21.5.2023) בית המשפט המחוזי – במסגרת ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, שקבע שניתן להרחיק את המערערים על אף שיש בעניינם בקשה תלויה ועומדת לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים – קבע את התנאים שיש לקיים בריאיונות עם ילדים העומדים בפני גירוש מישראל כדי לבחון את טובת […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת מקלט של אזרחית נפאל

עמ"נ (י-ם) 66921-11-22 Chauhan נ' משרד הפנים (8.5.2023) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשת מקלט של אזרחית נפאל. המערערת נכנסה לישראל בשנת 2006 ושהתה בה מכוח רישיון ישיבה לצורך עבודה בתחום הסיעוד, ובשנת 2010 הגישה בקשת מקלט, במסגרתה טענה כי בעלה, הנמצא בנפאל, איים עליה כי […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת מקלט של מבקש מקלט מניגריה

עמ"נ (י-ם) 1688-04-23 פולארין נ' משרד הפנים (17.5.2023) בית המשפט המחוזי החליט לדחות, ללא צורך בדיון, ערעור שהגיש מבקש מקלט מניגריה על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתו למקלט. המערער נכנס לישראל באשרת תייר בשנת 2018 והגיש בקשה למקלט, במסגרתה טען לבעיות עם ארגון הטרור בוקו חראם בשל פעילות הכפריים המוסלמים, הפולאני, […]

בית הדין האזורי לעבודה – קבלת תביעה נגד רשות האוכלוסין וההגירה בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

סע"ש (ת"א) 32231-02-20 יאסו נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.4.2023) בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעה של עובד רשות האוכלוסין וההגירה שפוטר בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה בשל מוצאו האתיופי. התובע, אזרח ישראל יליד אתיופיה, הועסק על ידי רשות האוכלוסין וההגירה משנת 2009, ובשנת 2017 מונה לתפקיד רכז ראש צוות מתקן משמורת "גבעון" בזרוע ההרחקה. בשנת […]

בית המשפט העליון – סעד זמני בעניין נוהל תיחום גיאוגרפי של מבקשי מקלט

בית המשפט העליון – סעד זמני בעניין נוהל תיחום גיאוגרפי של מבקשי מקלט עע"מ 1993/23 הגוס נ' שרת הפנים (27.3.2023) בית המשפט המחוזי – דחיית עתירה בעניין נוהל תיחום גיאוגרפי של מבקשי מקלט עמ"נ (מרכז) 13586-09-22 הגוס נ' משרד הפנים (28.2.2023) בית המשפט המחוזי דחה עתירה נגד "נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים" […]

בית המשפט העליון – צו על-תנאי למתן שירותי בריאות למבקשי מקלט זקנים

בג"ץ 3877/21 טקלו נ' שר הרווחה והביטחון החברתי (13.3.2023) בית המשפט העליון נתן צו על-תנאי המורה למדינה לנמק מדוע לא ייקבע הסדר למתן שירותי בריאות שיחול על זרים שגילם מעל 60 שנים, שאינם בני הרחקה נוכח מדיניות אי הרחקה או הגנה קבוצתית בהתאם למדיניות הממשלה.

בית המשפט המחוזי – החזרת הליך לבית הדין לבירור לגופו חרף "החלטה חדשה"

עמנ (י-ם) 8891-03-22  פלוני נ' משרד הפנים רשות האוכלוסין וההגירה (8.3.2023) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהוגש על בית הדין לעררים, אשר מחר ערר בשים לב להחלטה חדשה של הרשות. הערר הוגש כנגד דחיית בקשה למקלט של אזרח אריתריאה שרעייתו אתיופית, ובגדרו התבקש גם צו בעניינה של בת הזוג. במהלך הדיון בערר, שהוגש בשנת 2015, נבחנה מחדש […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין בקשת פליט לאיחוד משפחות

עמ"נ (י-ם) 59059-03-22 אדם נ' משרד הפנים (8.3.2023) בית המשפט המחוזי דחה ערעור בעניין בקשה לאיחוד משפחות של פליט מדרפור ושל בת זוגו. המערער הוא אזרח סודן שקיבל רישיון מסוג א/5 מכוח החלטת שר הפנים בשנת 2007 להעניק רישיונות מסוג זה לתושבי דרפור, ולטענתו נישא למערערת מרחוק בשנת 2014 ופגש אותה בהמשך באתיופיה בשנים 2019 ו-2021. לטענתו […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור של מבקשת מקלט מבלארוס

עמ"נ (י-ם) 21416-01-23 Znak נ' משרד הפנים (22.2.2023) בית המשפט המחוזי דחה ערעור של אזרחית בלארוס על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתה למקלט. משרד הפנים דחה את בקשת המערערת למקלט בנימוק כי לפי דבריה היא אינה פעילה פוליטית, אלא רק עוכבה ללילה אחד לאחר הפגנה המונית ואף שוחררה ללא תנאים ובלי שננקט נגדה הליך […]

בית המשפט המחוזי – קבלה חלקית של ערעור בעניין הסדרת מעמדה של בת זוג של אזרח ישראל

עמ"נ (ת"א) 17905-02-21  פנחסוב נ' רשות האוכלוסין וההגירה (21.3.2023) בקשת המערערים, אזרח ישראל ואזרחית גיאורגיה, להסדיר את מעמדם מכוח היותם ידועים בציבור נדחתה על ידי משרד הפנים וכך גם ערר לבית הדין לעררים שהוגש על ההחלטה. המערערת קיבלה מעמד מכוח נישואין עם בן זוג ישראלי קודם, ולאחר פטירתו ודחיית בקשתה למעמד מטעמים הומניטריים, הכירה את המערער והגישה […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הארכה אוטומטית של רישיונות ישיבה למבקשי מקלט

בר"ם 394/23 המוקד לפליטים ולמהגרים נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.1.2023) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות בקשה לצו ביניים שיורה על הארכה אוטומטית של רישיונות הישיבה של מבקשי המקלט החוסים תחת מדיניות אי הרחקה עד להכרעה בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי. בעבר, במהלך שתי תקופות נפרדות (בתקופת מגפת הקורונה ולאחר מכן בתקופת […]