בית המשפט המחוזי – עתירה על חידוש רישיונות של מבקשי מקלט

ביום 26.12.2022 הגיש המוקד לפליטים ולמהגרים יחד עם היא"ס ישראל והאגודה לזכויות האזרח, עתירה נגד רשות האוכלוסין וההגירה לבית המשפט מחוזי מרכז עקב החלטה פתאומית של הרשות לחדול מחידוש רישיונות הישיבה של מבקשי המקלט באופן אוטומטי וממוחשב, שבעקבותיה מצאו עצמם רבים בקרב אוכלוסייה זו ללא רישיון ישיבה בתוקף וללא זימון לחידושו. אלפי מבקשי מקלט נותרו ללא גישה לשירות נאות בלשכות […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 61582-02-22 פלוני נ' משרד הפנים (1.12.2022) בית המשפט המחוזי בירושלים דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתו של אזרח אריתריאה לרישיון ישיבה מסוג א/5. המערער הוא אזרח אריתריאה השוהה בישראל מאז 1997, ומחזיק ברישיון ישיבה מסוג ב/1 מאז שנת 2004. בשנת 2011 המערער נפצע בפיגוע חבלני, והוא הוכר כנכה בשיעור של […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין בקשת מקלט של אזרח הודו

עמ"נ (י-ם) 44186-08-22 באג'ם נ' משרד הפנים (25.12.2022) בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של אזרח הודו בעניין דחיית בקשתו למקלט. המערער נכנס לישראל בשנת 2017 עם קבוצת תיירים ברישיון ישיבה מסוג ב/2, ולאחר ארבעה חודשים הגיש בקשה למקלט בישראל. המערער טען כי הוא נרדף בהודו מטעמים פוליטיים על ידי מפלגת TRS. בקשתו נדחתה על ידי משרד הפנים בנימוק […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין החזקה במשמורת

עמ"נ (מרכז) 34863-12-22 Patanag נ' משרד הפנים (20.12.2022) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין בעניין החזקתו במשמורת של אזרח הפיליפינים שבקשתו למקלט נדחתה. המערער שהה בישראל ברישיון ישיבה מסוג ב/1 משנת 2007 עד 2019 ועבד בתחום הסיעוד עד פטירת מעסיקו. בשנת 2022 הוא נעצר והושם במשמורת. ביום מעצרו המערער אושפז בשל […]

בית הדין לעררים – דחיית ערר של מבקשת מקלט מניגריה

ערר (י-ם) 3098-22 פלונית נ' משרד הפנים (1.12.2022) בית הדין לעררים דחה ערר שהגישה אזרחית ניגריה על החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתה למקלט. המערערת הגישה בקשת מקלט בטענה לפיה בעלה נתפס מקיים יחסי מין עם גבר אחר ונמלט מניגריה, ולאחר מכן הוזמנה לחקירה על ידי המשטרה כדי לברר את מקום הימצאו של בעלה. לאחר מכן גילתה […]

בית המשפט העליון – ערעור בעניין מתן מעמד לפלסטינית שהושאה בנישואי ביגמיה

עע"מ 7271/20 פלונית נ' שר הפנים (3.11.2022) בית המשפט העליון קיבל ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בעניין דחיית בקשתה של תושבת השטחים לקבל מעמד, בנימוק לפיו בן זוגה נישא בנישואין ביגמיים. המערערת הושאה בהיותה קטינה לאזרח ישראל הנשוי לאישה נוספת, מבלי שהייתה מודעת לאי החוקיות הכרוכה בנישואים ביגמיים. לאחר נישואיהם של השניים […]

בית המשפט העליון – ערעור בעניין מתן מעמד לפלסטינית שבן זוגה נישא בנישואי ביגמיה

עע"מ 4821/21 פלונית נ' שר הפנים (29.11.2022) בית המשפט העליון קיבל ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין מעמדה של תושבת השטחים שבן זוגה נישא בנישואין ביגמיים. המערערת נישאה בשנת 2009 לתושב ישראל, שבמועד נישואיהם היה כבר נשוי לאישה אחרת, ונולדו לה שני ילדים. בשנת 2019 המערערת הגישה בקשה לקבלת היתר שהייה בישראל […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור למתן תושבות קבע לאזרח אריתריאה

עמ"נ (י-ם) 61582-02-22 פלוני נ' משרד הפנים (1.12.2022) בית המשפט המחוזי דחה ערעור מינהלי בעניין הענקת תושבות קבע לאזרח אריתריאה. המערער נכנס לישראל בשנת 2007 וקיבל רישיון ישיבה מסוג ב/1 במסגרת ההגנה הזמנית שניתנה לאזרחי אריתריאה. בשנת 2011 הוא נפצע בפיגוע, הוכר כבעל נכות בשיעור של 27%, ומקבל קצבה חודשית מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור של מבקש מקלט מטורקיה

עמ"נ (י-ם) 55498-11-22 ס' ס' נ' שרת הפנים (27.11.2022) בית המשפט המחוזי דחה ערעור בעניין דחיית בקשת המקלט של אזרח טורקיה ללא שנתבקשה תשובת משרד הפנים. המערער שהה בישראל באשרת עבודה משנת 2012 עד שנת 2017, וחזר לישראל באשרת תייר בשנת 2019, אז הגיש בקשה למקלט. בית המשפט ציין שבראיון שנערך לו על ידי משרד […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטה לבטל את אזרחותם של שני קטינים שנולדו בשכם

עת"מ (י-ם) 24407-09-22 א' ע' נ' משרד הפנים (29.11.2022) בית המשפט המחוזי קיבל עתירה של שני קטינים שנולדו בשכם ושל אביהם, בנוגע לביטול אזרחותם של הקטינים מחמת טעות שנעשתה לפני 15 שנים בעת שנרשמו כאזרחים. העותרים, יליד שנת 2005 ושנת 2007, נולדו בשכם ונרשמו במרשם האוכלוסין כאזרחי ישראל מלידה. בשנת 2007, כאשר ביקש הצעיר ביניהם […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין מעמד מכוח החלטת הממשלה בעניין ילדי זרים

עמ"נ (י-ם) 24757-03-22 פלונית נ' שרת הפנים (29.9.2022) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על החלטת בית הדין לעררים בעניין מתן מעמד לאם אזרחית קונגו ולילדיה שנולדו בישראל. המערערים הם אזרחית קונגו, שנכנסה לישראל בזהות שאולה, ושלושת ילדיה הביולוגיים שנולדו בישראל. אחיינה של המערערת, שהוריו נפטרו, נכנס עם המערערת לארץ בהיותו רך בשנים, והוצג על ידה […]

בית המשפט המחוזי – קבלה חלקית של ערעור בעניין הסדרת מעמד מכוח זוגיות בהתבסס על עקרון טובת הילד

עמ"נ (ת"א) 26813-12-20‏ ‏ה.פ. נ' רשות האוכלוסין וההגירה משרד הפנים (24.7.2022) בית המשפט המחוזי קיבל חלקית ערעור של בני זוג על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתם להסדרת מעמדו של בן הזוג בישראל. המערערים הם אזרחית ישראל ובן זוגה, אזרח גיניאה קונאקרי. המערער נכנס לישראל ללא היתר בשנת 2009 וטען כי הוא […]

בית המשפט המחוזי – השבת עניינו של מבקש מקלט מדרפור לבית הדין

עמ"נ 67482-06-22  Marouf נ' מדינת ישראל (פס"ד מיום 27.10.2022) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, שמחק ערר שהוגש בעניינו של מבקש מקלט מדרפור שהרשות לא הכריע בבקשתו. הערר הוגש בשנת 2018 והדיון בו הוקפא בשל ההליכים בבג"ץ 4630/17. בעקבות בקשת העורר להכריע בערר, נמחק הערר בפתקית, בקביעה כי בקשתו […]

בית המשפט המחוזי – החזרת עניינו של מבקש מקלט אל בית הדין לעררים בשל העדר הנמקה מספקת בפסק הדין

עמ"נ (י-ם) 44166-08-22 גאדאם נ' שרת הפנים (18.9.2022) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהוגש על ידי מבקש מקלט אזרח הודו על פסק דינו של בית הדין לעררים, והחזיר את העניין אל בית הדין לעררים לצורך כתיבת פסק דין חדש ומנומק. בית המשפט ציין שבית הדין עשה שימוש בסמכותו להכריע בערר על בסיס כתבי הטענות וללא […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מבורקינה פאסו

בר"ם 6930/22 Bama נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.10.2022) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מבורקינה פאסו בעניין דחיית בקשתו למקלט בישראל. המערער הגיש בקשה למקלט בשנת 2008, ובשנת 2009, לאחר שערכה עמו ראיון, נציבות האו"ם לפליטים (שהייתה באותו מועד הגורם המוסמך לבחון בקשות מקלט בישראל) המליצה להכיר בו כפליט. בהמשך לכך […]

בית הדין לעררים – ערר בעניין סירוב כניסה לישראל

ערר (ת"א) 3954-22 אבן טוב נ' רשות האוכלוסין וההגירה (7.10.2022) בית הדין לעררים קיבל ערר בעניין סירוב כניסה לישראל. העוררים הם אזרח ישראל שחי ברוסיה מאז שנת 1995, אשתו, אזרחית רוסיה הסובלת ממחלת הטרשת הנפוצה, ובנם המשותף, שכניסתם לישראל סורבה בנימוק של חשש להשתקעות. בית הדין ציין כי הוא אינו מוסמך לדון בשאלת אזרחותו של […]

בית הדין לעררים – מעמד הומניטארי לקטין במשפחת אמנה

ערר (י-ם) 4727-21 (פס"ד מיום 28.9.2022) בית הדין לעררים הורה להעניק מעמד תושבות מטעמים הומניטאריים לקטין שנולד בישראל עם עיכובים התפתחותיים שהוריו (אזרחי הפיליפינים ותאילנד) עזבו את ישראל והוא נותר במשפחת אמנה ישראלית. בשנת 2015 ביקשו הורי האמנה להסדיר את מעמדו מטעמים הומניטאריים, וניתן לו רישיון ארעי. בשנת 2020 ביקשו לשדרג את מעמדו למעמד קבע, […]

בית הדין לעררים – השבת עניינו של מתרגל פאלון גונג לוועדה המייעצת לפליטים

ערר (י-ם) 1643-22 (פס"ד מיום 29.9.2022) עניינו של הערר במבקש מקלט אזרח סין. בית הדין עמד על הפגם בכך שבקשתו נדחתה בהליך "מקוצר" 12 שנים לאחר הגשת הבקשה, וכי בהינתן שאין מחלוקת כי בסין מתקיימת כיום רדיפה של פעילי פאלונג גונג, על הרשות לבחון את בקשתו לגופה. בית הדין קבע כי על הוועדה לבחון את […]

בית המשפט העליון – אין לפסול מפקחים מאריתריאה לצורך שקילת חלופת מעצר

בש"פ 5500/22 פלוני נ' מדינת ישראל (1.9.2022) בית המשפט העליון קיבל באופן חלקי ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בעניין מעצר נאשם עד תום ההליכים, וביטל את קביעת בית המשפט המחוזי, לפיה אין לאפשר לאזרחי אריתריאה לשמש כמפקחים לצורך שקילת חלופת מעצר. העורר הוא אזרח אריתריאה שהוגש נגדו כתב אישום המייחס לו עבירות אינוס ומעשה […]

בית המשפט המחוזי – הסמכות המקומית בעניין סירוב כניסת אזרחי אוקראינה

רע"מ (ת"א) 26205-09-22‏ ‏ ‏Tetiana Tikhomirova‏ נ' רשות האוכלוסין וההגירה (19.9.2022) בית המשפט המחוזי קבע שהחלטת שרת הפנים להעביר את ההחלטות בדבר סירוב כניסת אזרחי אוקראינה לישראל אל מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, שמקום מושבו בירושלים, אינה גוררת שינוי בסמכות המקומית לדון בהחלטות אלה. המבקשת היא אזרחית אוקראינה שבקשתה להיכנס לישראל סורבה, ובעקבות זאת הגיש בא […]

בית המשפט המחוזי – מדינת ישראל "ניצחה" את המערערות, אזרחיות אוקראינה

עמ"נ (ת"א) 389-04-22 Kristina B נ' משרד הפנים (11.9.2022) בהמשך להחלטות קודמות בהליך זה, בית המשפט המחוזי מחק ערעור מינהלי שהגישו אזרחית אוקראינה וביתה הקטינה, לאחר שעזבו את ישראל לקנדה, שאישרה את בקשות המקלט שהשתיים הגישו. בפסק הדין בית המשפט תיאר את קורות המערערות, שהגיעו לישראל בחודש מרץ 2022, לאחר שנמלטו מן המלחמה באוקראינה. לאחר […]

בית המשפט המחוזי ­– מחיקת עתירה נגד הסרת ההגנה הקבוצתית מאזרחי קונגו

עת"מ (י-ם) 7436-05-22 המוקד פליטים ולמהגרים ואח' נ' שרת הפנים (פס"ד מיום 8.9.2022) ב-3.5.2022 עתרנו, עם ארגוני פליטים נוספים ומבקשי מקלט בישראל, נגד החלטת שרת הפנים להסיר את ההגנה הקבוצתית מעל אזרחי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו השוהים בישראל. מזה כ-20 שנה מדינת ישראל מקיימת מדיניות של הגנה קבוצתית זמנית ביחס לאזרחי קונגו השוהים בה, כך […]

בית המשפט המחוזי – סעד זמני בערעור למבקש מקלט מתאילנד שבקשתו למקלט נדחתה על הסף

עמ"נ (ת"א) 6247-08-22 וונגהארו נ' רשות האוכלוסין וההגירה (18.8.2022) בית המשפט המחוזי נתן סעד זמני לתקופת הערעור בערעורו של מבקש מקלט מתאילנד. המבקש הגיש בקשה למקלט, אך לא הגיע לראיון שנקבע לו משום שחלה, לפי טענתו. למחרת הגיע אל משרדי יחידת הטיפול במבקשי מקלט, ונמסר לו שבקשתו נדחתה משום שלא הגיע לראיון. ערר שהגיש לבית […]

בית הדין לעררים – קבלה חלקית של ערר בעניין דחיית בקשה למעמד מטעמים הומניטריים של אזרח צ'אד

ערר (י-ם) 1333-21 פלוני נ' משרד הפנים (28.8.2022) בית הדין לעררים קיבל חלקית ערר שהגיש אזרח צ'אד, והורה לוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים לדון מחדש בשאלה האם מצבו הנפשי מצדיק מתן מעמד מטעמים הומניטריים. העורר, אזרח צ'אד, נכנס לישראל בשנת 2009. בקשת מקלט שהגיש נדחתה, ובהמשך נבחנה מחדש ונדחתה שוב. עם זאת, במסגרת הדיון בבקשתו, חלק […]

בית הדין לעררים – דחיית ערר בעניין שדרוג מעמדו של פליט לתושבות קבע

ערר (י-ם) 4556-21 יצחק נ' משרד הפנים (24.8.2022) בית הדין לעררים דחה את עררו של פליט מסודן על דחיית בקשתו לשדרג את מעמדו ולקבל רישיון לישיבת קבע. העורר הוא אזרח סודן שנכנס לישראל בשנת 2007, ובשנת 2015 קיבל רישיון ישיבה מסוג א/5 מכוח החלטת משרד הפנים משנת 2007 להעניק מעמד לתושבי דרפור. בשנת 2019 העורר […]

בית הדין לעררים – דחיית ערר בעניין פטור מהמצאת מסמכי סף בהליך המדורג

ערר (ב"ש) 2513-21 עבדלמולי נ' משרד הפנים (16.8.2022) בית הדין לעררים דחה ערר של מבקש מקלט מסודן ובת זוגו הישראלית על החלטת משרד הפנים שסירב לפטור אותם מהמצאת מסמכי סף במסגרת ההליך המדורג. העוררים הם אזרח סודן, שהגיש בקשה למקלט שטרם הוכרעה, ואזרחית ישראל, הנשואים זה לזו והורים לשלושה ילדים אזרחי ישראל. בשנת 2020 ניתן […]

בית המשפט העליון – פסק דין משלים בעניין אישורי עבודה לפלסטינים הנרדפים על רקע נטייה מינית, זהות מגדרית או אלימות במשפחה 

בג"ץ 7126/19 רופאים לזכויות נ' אדם מדינת ישראל (7.7.2022)  בית המשפט העליון נתן פסק דין משלים בעתירתם של ארגוני זכויות אדם (רופאים לזכויות אדם, היא"ס ישראל, המוקד לפליטים ולמהגרים וקו לעובד) בעניין אישורי עבודה לפלסטינים הנרדפים בשטחים.  במסגרת ההליך ניתן לפני כשנה פסק דין חלקי, לאחר שהמדינה הודיעה כי תאפשר לפלסטינים, המחזיקים בהיתר שהייה על רקע חשדות לשיתוף פעולה […]

בית המשפט העליון – ביטול אזרחות בגין הפרת אמונים 

עע"מ 8277/17 זיוד נ' שר הפנים (21.7.2022)  בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של שבעה שופטים, קיבל ערעור שהגישו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח, באמצעות עורכי הדין סאוסן זהר ועודד פלר, על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין שלילת אזרחות של עלא זיוד, ודחה ערעור שהגישה המדינה על פסק דין של בית המשפט המחוזי בעניין אי שלילת אזרחותו של מחמד מפארג'ה, שיוצג […]

בית המשפט העליון – דחיית טענות שיהוי והתיישנות בעניין תביעות לשינוי פרטי דת ולאום במרשם האוכלוסין 

בע"מ 3358/20 פלוני נ' משרד הפנים (20.7.2022)  בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי, שבו נדחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט למשפחה, שקבע שיש לתקן את פרטי הדת והלאום של המבקשים במרשם האוכלוסין, כך שיירשמו כחסרי דת וחסרי לאום.  המבקשים הם בני זוג וביתם, שהגיעו לארץ מברית המועצות בשנת […]

בית המשפט המחוזי – דחיית עתירה בעניין שילוב ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך 

עת"מ (ת"א) 7240-08-21 בראון נ' ראש עיריית תל-אביב-יפו (26.7.2022)  בית המשפט המחוזי דחה עתירה מינהלית שהגישו מאות ילדי מבקשי מקלט מסודן ואריתריאה, ארגוני זכויות אדם ואזרחי ישראל נגד עיריית תל-אביב-יפו ומשרד החינוך בדרישה לשלב ילדי מבקשי מקלט בתל-אביב-יפו במסגרות אינטגרטיביות לצד ילדים אזרחי ישראל.  לטענת העותרים, העירייה מקיימת מדיניות של שיבוץ ילדי מבקשי מקלט לבתי ספר נפרדים, […]

בית הדין לעררים – הסדרת מעמד מטעמים הומניטאריים לקורבן סחר 

ערר (י-ם) 1485-20 פלונית נ' משרד הפנים  בית הדין לעררים הורה להעניק מעמד מטעמים הומניטאריים לקורבן לסחר בבני אדם. העוררת היא אזרחית ניז'ר אשר הוכרה בשנת 2010 כקורבן לסחר בבני אדם, ובשנת 2013 הגישה בקשה למעמד מטעמים הומניטאריים. מאז ניהלה מספר הליכים משפטיים כנגד דחיית בקשתה. בית הדין קבע כי היה על הוועדה ההומניטארית לבחון […]

בית הדין לעררים – ביטול החלטה לשלול רישיון ישיבה בשל אי מתן זכות טיעון 

ערר (י-ם) 2072-21 שקיר נ' משרד הפנים (19.5.2022)  בית הדין לעררים קיבל ערר על החלטת משרד הפנים לשלול רישיון ישיבה של תושב השטחים בשל נישואי ביגמיה, והורה למשרד הפנים לקיים שימוע ולשקול את החלטתו לאחר קיומו.  העורר הוא תושב השטחים שקיבל רישיון ישיבה מסוג א/5 מכוח נישואיו לתושבת קבע בישראל. משרד הפנים החליט לשלול את רישיונו לאחר […]

בית הדין לעררים – דברי פרידה של הדיין ברגמן 

ערר (ת"א) 1903-22 גואו ואח' נ' משרד הפנים (20.7.2022)  בפסק דין בערר שעניינו בהסדרת מעמדם של אזרחים סינים ששוהים בישראל שנים ארוכות ברישיון ב/1 כעובדי קבלן, דחה הדיין ברגמן את הערר, והוסיף דברי פרידה מכהונתו בבית הדין. בדבריו, מתאר בית הדין כיצד: "כתמונה משלימה לכך שמדיניות ההגירה מגובשת ללא קודקס הגירה, ובאין הגדרת פרקי זמן מחייבים למתן מענה […]

בית המשפט העליון – פסילת מתווה משרד הפנים לכניסת אזרחי אוקראינה לישראל

בג"ץ 1765/22 משרד תומר ורשה – עורכי דין נ' שרת הפנים (3.7.2022) בית המשפט העליון קיבל עתירה נגד מתווה כניסת אזרחי אוקראינה לישראל, שנקבע על ידי שרת הפנים לאחר פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. בסמוך לאחר פרוץ המלחמה, שרת הפנים קבעה מתווה שבמסגרתו נקבעה, בין היתר, מכסה של 5,000 אזרחי אוקראינה שיורשו להיכנס לישראל. עוד […]

בית המשפט העליון – אישור עבודה לפלסטינים הנרדפים על רקע נטייה מינית, זהות מגדרית או אלימות במשפחה

בג"ץ 7126/19 רופאים לזכויות אדם נ' מדינת ישראל – כתב תשובה (19.6.2022) בכתב תשובה שהגישה המדינה במסגרת עתירה שהגישו הארגונים רופאים לזכויות אדם, היא"ס, המוקד לפליטים ולמהגרים וקו לעובד, נמסר שנתקבלה החלטה לפיה פלסטינים שקיבלו היתר המאפשר לינה בישראל "מטעמי רווחה", הניתן על ידי המינהל האזרחי שלא בשל חשד לשיתוף פעולה עם גורמי ביטחון ישראלים […]

בית המשפט העליון – דחיית ערעור המדינה בעניין הריגת הבטום זרהום

ע"פ 6168/20 מדינת ישראל נ' שמבה (9.6.2022) בית המשפט העליון דחה את ערעור המדינה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, שזיכה את המשיבים מעבירת גרימת חבלה בכוונה מחמירה, לאחר שתקפו במהלך פיגוע בתחנה המרכזית בבאר-שבע את מבקש המקלט האריתראי, הבטום זרהום, שמת לאחר מכן מפצעיו, וזאת משום שסברו שהוא המחבל. בית המשפט […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור של עובדת סיעוד ממולדובה

בר"ם 2359/22 Kuflick נ' משרד הפנים (9.6.2022) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של אזרחית מולדובה בעניין חידוש רישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בתחום הסיעוד. המבקשת נכנסה לישראל בשנת 2017 לעבודה ברישיון מסוג ב/1 בתחום הסיעוד. הרישיון חודש עד שנת 2020, אז פוטרה על ידי מעסיקה, ובשנת 2022 המבקשת נעצרה כשבדרכונה אישור עבודה מזויף. […]

בית המשפט המחוזי – אין להרחיק אזרחי אוקראינה בטרם חלפו 48 שעות ממועד כניסתם לישראל אף אם נתנו "הסכמה" לכך, ועיכוב ביצוע ההחלטה

עמ"נ (ת"א) 389-04-22 Kristina B נ' רשות האוכלוסין וההגירה (החלטות מימים 8.6.2022 ו-23.6.2022) בהליך קודם שהתנהל בבית המשפט המחוזי, בית המשפט קבע כי על משרד הפנים ליידע אזרחי אוקראינה המגיעים לישראל ובקשתם להיכנס לישראל מסורבת, על זכותם להיוועץ בעורך דין ולהגיש ערר על החלטת הסירוב, וכי על הרשות להמתין 48 שעות בטרם תרחיקם מישראל, כדי […]

בית המשפט המחוזי – מתן רישיון ישיבה לאזרח אוקראינה שהרשות הפרה את התחייבותה לבחון את בקשתו למקלט

עמ"נ (ת"א) 41718-03-22 קוזצ'יוק נ' רשות האוכלוסין וההגירה (23.6.2022) בית המשפט קבע כי רשות האוכלוסין וההגירה הפרה את התחייבותה לבחון את בקשת המקלט של המערער, אזרח אוקראינה, והורה לה לתת למערער רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. המערער נכנס לישראל בשנת 2017 והגיש בקשה למקלט, שנדחתה בשנת 2020. המערער הגיש ערר לבית הדין […]

בית המשפט המחוזי – קבלה חלקית של ערעור בעניין הפסקת ההליך המדורג ודחיית בקשה מטעמים הומניטריים של אזרחית הפיליפינים

עמ"נ (י-ם) 60037-01-22 Mamucud נ' משרד הפנים (19.6.2022) בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי ערעור בעניין החלטת משרד הפנים להפסיק את ההליך המדורג של אזרחית הפיליפינים ושלא לתת לה מעמד מטעמים הומניטריים. המערערת, השוהה בישראל 22 שנים, נכנסה לישראל בשנת 2000 כעובדת סיעוד ברישיון. בשנת 2008 הוגשה על ידה בקשה להסדרת מעמדה מכוח היותה בת […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין ערבון כתנאי למתן סעד זמני

בר"ם 1343/22 Nikifarova נ' רשות האוכלוסין וההגירה (9.3.2022) המבקשת היא אזרחית רוסיה, שנכנסה לישראל באשרת תייר והגישה בקשה למקלט בה טענה שסבלה מאיומים על חייה ברוסיה בשל נטייתה המינית ודעותיה הפוליטיות. בקשת המקלט של המבקשת נסגרה לאחר שלא הגיעה לראיון במועד שבו זומנה, ובקשה נוספת שהגישה להסדרת מעמדה מכוח נוהל הטיפול במתן מעמד לנפגעי עבדות […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הארכת רישיון ישיבה בענף הסיעוד

בר"ם 1283/22 כרמי נ' משרד הפנים (3.4.2022) בית המשפט העליון דחה בקשה רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בעניינה של אזרחית הודו העובדת כמטפלת סיעודית, שביקשה להאריך, לאחר מעצרה, את רישיון הישיבה שלה מטעמים הומניטריים. המבקשת נכנסה לישראל בשנת 2013 באשרה ורישיון מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד, ושהתה בישראל ברישיון עד סיום […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמד מכוח זוגיות

בר"ם 2286/22 Lacereca Jocelyn נ' משרד הפנים (5.4.2022) בית המשפט העליון דחה בקשה רשות ערעור של אזרחית הפיליפינים ובן זוגה הישראלי בעניין דחיית בקשתם להסדרת מעמדה מכוח היחסים הזוגיים ביניהם. המבקשת נכנסה לישראל באשרה ורישיון מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד בשנת 2010, ושהתה בישראל ללא היתר מאז שנת 2020, אז פוטרה על ידי מעסיקתה. בשנת […]

בית המשפט המחוזי – יש לעכב גירוש של מסורבי כניסה מאוקראינה כדי לאפשר להם לקבל ייצוג ולפנות לערכאות

רע"מ (ת"א) 36957-03-22 Anastasiia נ' רשות האוכלוסין וההגירה (28.3.2022) במסגרת הליך שבו ייצג ארגון היא"ס, בית המשפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור של אזרחית ואזרח אוקראינה, וקבע, בין היתר, כי אין לגרש מסורבי כניסה לישראל במשך 48 שעות לפחות ממועד הגעתם לישראל, כדי לאפשר להם לקבל ייצוג משפטי ולנקוט בהליכים משפטיים. המבקשים, קטין ואחותו בת […]

בית המשפט המחוזי – ביקורת על אי קיום ההוראות בדבר עיכוב הרחקת מסורבי כניסה מאוקראינה

עמ"נ (ת"א) 389-04-22 Kristina B.  נ' רשות האוכלוסין וההגירה (6.4.2022) בית המשפט המחוזי מתח ביקורת על רשות האוכלוסין וההגירה על כך שאינה מיישמת כראוי את קביעתו בהליך אחר, לפיה אין לגרש מסורבי כניסה מאוקראינה בטרם חלפו 48 שעות מהגיעם לישראל על מנת לאפשר להם לקבל ייצוג משפטי ולפנות לערכאות. במסגרת הערעור נדון עניינן של שתי […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקשי מקלט מאוקראינה שטענו כי חוו התנכלות בשל היותם דוברי רוסית

עמ"נ (ת"א) 39815-12-21 סמרנובה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.1.2022) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני שהגישו זוג מבקשי מקלט מאוקראינה במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים. המבקשים הם בני זוג שנכנסו לישראל בשנת 2018 [לפי פסק הדין ברישיון ישיבה מסוג ב/1 לתקופה של שלושה חודשים, אך ככל הנראה מדובר ברישיון ישיבה […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת מבקש מקלט מאוקראינה לפטור מאגרה

עמ"נ (ת"א) 19003-01-22 פיטסאי נ' מדינת ישראל (7.2.2022) בית המשפט המחוזי דחה בקשה של מבקש מקלט מאוקראינה לפטור מאגרה במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים. המבקש הוא יליד אוקראינה הטוען כי נמלט ממקום מושבו על רקע המלחמה בין רוסיה ואוקראינה וכי הממשל האוקראיני מבקש לגייסו לשורות הצבא. בקשתו למקלט בישראל נדחתה בסדר […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקש מקלט מהודו

עמ"נ (ת"א) 61115-01-22 דה קוסטה נ' יחידת מבקשי המקלט (6.2.2022) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני שהגיש מבקש מקלט מהודו במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים. המבקש שהה בישראל 12 שנים ברישיון לעבודה בתחום הסיעוד, ולאחר פטירת מעסיקו בשנת 2020 הגיש בקשה למקלט, שנדחתה. ערר שהוגש לבית הדין לעררים נדחה, והמבקש […]

בית המשפט המחוזי – דחיית עתירת מטפלת סיעודית להסדרת מעמדה לאחר שנעצרה

עמ"נ (ת"א) 24991-01-22 Modhavadiya Deviben Parbatbhai נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.2.2022) בית המשפט המחוזי דחה ערעור של מטפלת סיעודית בעניין סירוב משרד הפנים לחדש את רישיון הישיבה שלה לאחר שנעצרה בגין שהייה שלא כדין בישראל. המערערת, אזרחית הודו, נכנסה לישראל בשנת 2013 והחזיקה באשרה ורישיון לשהות בישראל לצורך עבודה בתחום הסיעוד. בחודש דצמבר 2021, חמישה […]

בית המשפט העליון – משרד הפנים אינו רשאי להמשיך לפעול לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) 

בר"ם 7917/21 ח'טיב נ' שרת הפנים (11.1.2022)  בחודש יולי 2021 פג תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003, המגביל את האפשרות של פלסטינים תושבי יהודה ושומרון לקבל מעמד בישראל, ובכלל זה של פלסטינים הנשואים לאזרחי ישראל. שרת הפנים הנחתה את רשות האוכלוסין וההגירה לבחון את משמעויות פקיעת החוק, ובתקופת הביניים לטפל בבקשות של תושבי האזור […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת אזרחית אתיופיה למעמד בישראל 

עמ"נ (י-ם) 5441-06-21 ולדגיורגיס  נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.1.2022)  בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לעררים בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים לאזרחית אתיופיה.  המערערת נישאה בישראל לאזרח אתיופיה, ולשניים נולד בשנת 2000 בנם (המערער). בהמשך לכך האב הוכר כפליט וכל בני המשפחה קיבלו רישיונות ישיבה מסוג א/5. בקשת המשפחה לקבלת מעמד מכוח החלטת ממשלת […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת הרשות בעניין תדירות התייצבות 

עמ"נ (ת"א) 41621-09-19 א.א. נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.1.2022)  בית המשפט המחוזי קיבל בקשה של אם וילדיה הקטינים לבטל את החלטת רשות האוכלוסין וההגירה להגדיל את תדירות ההתייצבות בתקופת שחרור המשפחה ממשמורת.  המבקשים הם אם אזרחית נפאל וילדיה, בני 6 ו-11, שנולדו בישראל לאם ולאב אזרח הודו. לילדים דרכונים הודיים בלבד. האם נעצרה עם ילדיה בשנת 2019 […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין הזמנת בת זוג של אזרח ישראל 

עמ"נ (ת"א) 25883-12-20 כהן נ' רשות האוכלוסין וההגירה (12.1.2022)  בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין הזמנת בת זוג של אזרח ישראל והסדרת מעמדה בישראל.  בשנים 2015-2016 המערערת, אזרחית אוקראינה, נכנסה לישראל פעמים אחדות, הגישה בקשה למקלט בישראל, ובהמשך הגישה בקשה למעמד מטעמים הומניטריים, שנדחתה. לאחר מכן המערערת הוסיפה לשהות בישראל […]

בית הדין לעררים – מתן רישיון ישיבה לאזרח צ'אד עד להסדרת הרחקתו מישראל 

ערר (ת"א)  1224-21 אידריס נ' משרד הפנים (18.1.2022)  בית הדין לעררים הורה לתת לאזרח צ'אד שלא ניתן להרחיקו, רישיון ישיבה לפי לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, שבו לא מופיע כיתוב האוסר על העסקתו.  בית הדין קבע שלאור הסכמת הצדדים כי מוצאו של העורר הוא מצ'אד, לאור כוונת העורר לשוב למדינת מוצאו ולאור הסכמת משרד הפנים לאפשר לעורר […]

בית משפט לענייני משפחה – הכרה באבהותו של אזרח סודן ללא בדיקה גנטית 

תמ"ש (ת"א) 28955-06-21 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה (17.1.2022)   בית המשפט לענייני משפחה נתן פסק דין הצהרתי לפיו אזרח סודן הוא אביהם של שלושת ילדיו, וזאת מבלי לדרוש בדיקה גנטית.  התובעים זוגו הם אזרחי סודן בני שבט הפור. בשנת 2017 התובע קיבל רישיון ישיבה מסוג א/5 והגיש בקשה להשוואת מעמדם של בת זוגו ושלושת ילדיהם. בקשתו נדחתה, וכאשר […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור שהגיש משרד הפנים בעניין הסדרת מעמד מכוח נישואין

בר"ם 7332/21 רשות האוכלוסין וההגירה נ' ביטון (1.11.2021) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגיש משרד הפנים על פסק דין של בית המשפט המחוזי, שהורה על מתן רישיון ישיבה מסוג א/5 לאזרח חוף השנהב, בן זוגה של אזרחית ישראל. המשיב, אזרח חוף השנהב, שהה בישראל מכוח ההגנה הקבוצתית שהוענקה עד שנת 2011 לאזרחי מדינה […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין מתן מעמד לאזרחית אוקראינה

בר"ם 7438/21 Serdiuk נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.11.2021) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בעניין הסדרת מעמדה של אזרחית אוקראינה מכוח מערכת יחסים זוגית עם אזרח ישראל. המבקשת, אזרחית אוקראינה, הגישה בקשה למקלט על בסיס טענות שעניינן איומים על חייה וחייהם של בני משפחתה בארץ מוצאה בשל […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין מבקשי מקלט מקניה

עמ"נ (י-ם) 6568-09-21 מבונו נ' שר הפנים (4.11.2021) בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישו בני זוג אזרחי קניה על פסק דינו של בית הדין לעררים, שדחה ערר שהגישו על החלטה לדחות את בקשתם למקלט. פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן על בסיס הכתובים לאחר שבני הזוג לא התייצבו לדיון שנקבע. בית המשפט עמד על […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין דחיית בקשה למעמד בשל אי המצאת מסמכים

עמ"נ (ת"א) 22493-02-20 מסימי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (26.9.2021) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהגישו אזרחית ישראל ואזרח ירדן על פסק דין של בית הדין לעררים, שדחה את בקשתם להסדרת מעמדו של המערער מכוח נישואיו למערערת. משרד הפנים דחה את בקשת בני הזוג להסדיר את מעמדם לאחר שהתקשו להמציא את כל המסמכים שנדרשו, וזאת בשל […]

בית המשפט העליון – הטלת מגבלות גיאוגרפיות על מבקשי מקלט

בר"ם 1126/18 זרגוזי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (30.9.2021) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של מבקש מקלט מאריתריאה, שביקש לבטל את המגבלות הגאוגרפיות שהוטלו עליו, בכפוף לכך שנקבע שעל רשות האוכלוסין וההגירה לגבש נוהל מסודר בעניין זה. המבקש הוחזק במתקן "חולות" במשך שנה, בשנים 2015 ו-2016, ועם שחרורו ניתן לו רישיון ישיבה לפי סעיף […]