מזה כשלושה עשורים היא"ס ישראל מפעיל תכנית מלגות לסטודנטים עולים

About Scholarships 500x500

ההרשמה לתכנית מלגות הסטודנטים של היא”ס ישראל לשנת 2023 פתוחה!

בעקבות המצב יהיה ניתן להגיש בקשות עד ה30.11.23.

בהתאם, גם מסירת התשובות תידחה.

אנחנו זמינות לכל שאלה במייל. נקווה לימים שקטים יותר!

לינק לטופס הגשת הבקשה 

המועמדות פתוחה בפני סטודנטים עולים שעומדים בקריטריונים הבאים:
1. עליה לישראל החל מתאריך 1.1.2013. עבור עולים יוצאי אתיופיה עליה החל מתאריך 1.1.1991 , כולל ילדים להורים שעלו מאתיופיה החל מתאריך זה ובתנאי והם נולדו בין השנים 91'-99'.
2. סיום סמסטר לימודים אחד לפחות בישראל במסלול לימודים המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (שלא במסגרת לימודי מכינה). המועמדים ידרשו להציג מסמכים המאשרים כי סיימו בהצלחה (ציון עובר) לפחות שלושה קורסים במהלך הסמסטר החולף.
3. סיום לימודים לאחר אוקטובר 2024 (כולל).
הערה:  אזרחים עולים וקטינים חוזרים אשר נמצאים בארץ מתחת ל-10 שנים ללא משפחתם הגרעינית ועומדים בתנאים הנ"ל יכולים גם הם להגיש את מועמדותם.

* המלגה מיועדת לתלמידי אוניברסיטאות ומכללות, לרבות בתי ספר להנדסה, סיעוד, מחשבים, מדעים או כל תוכנית לימודים אקדמית אחרת המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
** סטודנטים הלומדים במכינה או במסלול ללימודי תעודה אינם זכאים להגיש מועמדות למלגה.

רשימת מסמכי חובה:

1.תעודת עולה.
* ילדים להורים שעשו עלייה נדרשים לצרף תעודת עולה של ההורה + ספח ת.ז. של ההורה.
* עולים שעשו עליה בין השנים 91'-96' ואין ברשותם תעודת עולה נדרשים לצרף תמצית רישום מרשם האוכלוסין.
* ילדים להורים שעשו עליה בין השנים 91'-96' ואין ברשותם תעודת עולה נדרשים לצרף תמצית רישום מרשם האוכלוסין + ספח ת.ז. הורה.

2.אישור לימודים רשמי לשנת תשפ"ב 2023/24 הכולל את שם המועמד, מספר ת.ז., שם המוסד האקדמי ולוגו המוסד.
* מועמדים שאין ביכולתם להנפיק אישור לימודים רשמי עד למועד הנדרש, נדרשים לצרף אישור תשלום מקדמת שכר לימוד עבור שנת הלימודים תשפ"ד 2023/24 ולשלוח בהמשך אישור לימודים רשמי. חשוב לציין כי לא נוכל לאשר בקשה למלגה ללא אישור לימודים רשמי.

3.אישור ממוסד הלימודים על גובה שכר הלימוד, או לחילופין אישור תשלום שכר לימוד מלא לשנת הלימודים תשפ"ד 2023/24.

4.גיליון ציונים של שנת הלימודים האחרונה הכולל שלושה קורסים לפחות (בציון עובר).

5.אישור התנדבות (במידה שהמועמד/ת הצהירו על פעילות התנדבותית. אם מדובר בהתנדבות שאינה נעשית במסגרת רשמית, יש לצרף המלצה חתומה על-ידי המוטב).

6.תמונת פנים עדכנית ייצוגית וברורה, בפורמט JPEG ועל רקע לבן (לא סלפי!).

7.תמונה אישית (ניתן לצרף תמונות מהרשתות החברתיות).

8.שלושה תלושי שכר אחרונים של המועמד/ת, או לחילופין אישורים המעידים על היעדר הכנסה.

9.מסמכים המעידים על הכנסת ההורים. מועמדים שהוריהם מתגוררים ועובדים בחו"ל נדרשים לצרף מסמכים רשמיים המעידים על הכנסת הוריהם (ניתן לצרף מסמכים בשפה זרה).

* סטטוס שכיר: שני תלושי שכר אחרונים של כל הורה.
* סטטוס עצמאי: דו”ח שומה ממס הכנסה לשנת המס האחרונה או תצהיר מרואה חשבון בגין הכנסה חודשית ממוצעת לשנת 2020 עבור כל הורה.
* הורה חסר הכנסה: אישור מביטוח לאומי על היעדר הכנסה.
* קצבאות רווחה: במקרה שהמשפחה מטופלת על ידי רשויות הרווחה, יש לצרף דו”ח עובד סוציאלי המפרט את מצב המשפחה.
* נתק מוחלט מההורים: (ולא נתק כלכלי בלבד), יש לצרף אישור מלשכת הרווחה/עו”ס או הצהרה על נתק – חתומה בידי המועמד ועו”ד נוטריון. (נתק ממשי למעלה מ-12 חודשים).

10.מועמדים שהנם נשואים אינם נדרשים לצרף מסמכים המעידים על הכנסת ההורים, ובמקום זאת נדרשים לצרף את המסמכים המופיעים בסעיף 9 הנוגעים לבן/בת זוגם (שני תלושי שכר/ דו"ח שומה, אישור על היעדר הכנסה).

11.תעודת פטירה במקרה שהמועמד/ת הצהירו על הורה שנפטר.

12.מכתב אישי  – המכתב אישי שיועבר לבחינת השופטים .

*חשוב לציין כי למכתב משקל רב בהחלטת השופטים.

בהצלחה!

שאלות ותשובות

מה לעשות במקרה של שינוי כתובת לאחר שנשלחה הבקשה?

עליכם להיות זמינים בעת שלבי המיון ועד היוודע רשימת המועמדים הסופיים. בכל מקרה של שינוי כתובת, מס' טלפון או כתובת דוא"ל, עליכם ליידע אותנו מיידית כדי שנוכל ליצור עמכם קשר במקרה הצורך. ניתן לדווח לנו על כל שינוי באמצעות הדוא"ל. בכל פניה אלינו אנא ציינו שם מלא (פרטי ומשפחה) ומספר תעודת זהות.

האם אדרש להציג או לצרף בעתיד מסמכים נוספים?

עם מילוי הטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:

1. צילום תעודת עולה. מועמדים הרשומים בתעודת העולה של הוריהם ישלחו את העמוד בו מופיע שמם.
2. צילום תעודת הזהות כולל הספח.
3. אישור לימודים לשנת 2023/24.
4. גיליון ציונים לשנ"ל 2023 רשמי וחתום על-ידי מזכירות הפקולטה.
5. מועמדים שהתקבלו ללימודי המשך בתואר מתקדם נדרשים לצרף אישור קבלה ללימודי המשך.

עם המעבר לשלב הסופי, אנו שומרים את הזכות לדרוש מסמכים פיננסיים ומסמכים המאשרים השתתפות בפעילות התנדבותית מטעם הארגון שצויין בטופס. 

מה קורה במקרה של אי התאמה בין הנתונים שמסרתי לבין המסמכים ששלחתי?

במקרה זה בקשתכם למלגה עשויה להיפסל והטיפול בה יופסק.

מה בוחן חבר השופטים?

השופטים בוחנים כל מועמד/ת בהתבסס על שלוש קטגוריות: הישגים לימודיים, צורך כלכלי ומידת המחויבות האישית של כל מועמד/ת לקהילה ולעשייה ציבורית.

מתי אדע אם זכיתי במלגה?

תשובה סופית (חיובית או שלילית) תשלח בדוא"ל עד חודש דצמבר.

האם סיכויי להיבחר ייפגעו במידה והתשובות לשאלות הפתוחות בטופס אינן ברמת עברית/אנגלית גבוהה?

אם כוונתכם ברורה, סיכוייכם להיבחר לא ייפגעו בגלל שגיאות לשוניות. אם אתם חוששים כי יכולותיכם בעברית או באנגלית אינן טובות דיין, ענו על השאלות בשפתכם והסתייעו במתרגם.

האם אוכל להשתתף בתוכנית המלגות בהעדר פעילות התנדבותית?

כן. פעילות התנדבותית אמנם תגביר את סיכוייכם לזכות במלגה, אך היא איננה תנאי הכרחי להגשת מועמדות.

האם זכייתי מובטחת במידה שאמצא ברשימת המועמדים הסופיים?

במידה ותעברו לשלב הסופי ונמצא התאמה בין הנתונים שמסרתם לבין המסמכים שנדרשתם להציג, סיכוייכם לזכות במלגה יהיו גבוהים.
עם זאת, מעבר לשלב הסופי אינו מבטיח זכייה במלגה!

מה הכוונה בשאלה: מהי הכנסתך החודשית?

המונח הכנסה חודשית מתייחס להכנסה שהנכם מקבלים מדי חודש. ההכנסה יכולה להתבסס על מקום העבודה ו/או המוסד לביטוח לאומי. במידה שהכנסתכם אינה קבועה, יש לציין את ההכנסה הממוצעת בשלושת החודשים האחרונים לפני מועד מילוי השאלון. במידה ותגיעו לשלב הסופי תדרשו לשלוח אלינו תלושי שכר או אישורים מביטוח לאומי המתייחסים לשלושת החודשים האחרונים לפני מועד מילוי השאלון.

יש לי שאלה נוספת, כיצד ניתן לפנות?

בכל שאלה שאינה מופיעה באתר זה, ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני: melagot@hias.org.
אנו נשתדל להשיב בהקדם האפשרי.

האם ניתן להפסיק את מילוי הטופס באמצע ולהמשיך בשלב מאוחר יותר?

כן. מועמדים שיעברו את השלב המקדמי ויעמדו בדרישות הסף, יתבקשו להקליד מספר תעודת זהות וסיסמה. נתונים אלו יאפשרו לכם לחזור לטופס בשלב מאוחר יותר מבלי לאבד את המידע שכבר הזנתם. בכדי לשוב ולמלא את הטופס, לחצו על "החשבון שלי" בתפריט העליון , הקליד את מספר תעודת הזהות והסיסמה שבחרתם בעת מיליוי הטופס לראשונה ותועברו חזרה לטופס הבקשה.

בעמוד האחרון בטופס יופיע כפתור "הגש בקשה". מרגע שתלחצו על כפתור זה, לא תוכלו לחזור אל טופס הבקשה ולבצע בו שינויים, ובקשתכם תוגש סופית. על כן, לפני לחיצה על כפתור זה יש לוודא כי כל הפרטים שהזנתם בטופס מלאים ונכונים.

כיצד פונים?

 ההרשמה נפתחת מדי שנה בחודשים אוגוסט/ספטמבר (ניתן להתעדכן באתר במועד פתיחת ההרשמה המדויק). עם פתיחת ההרשמה יופיע באתרנו לינק לטופס הרשמה למלגה. עם מילוי הטופס תתבקשו לצרף מספר מסמכים התומכים בבקשתכם למלגה.רשימת המסמכים מתעדכנת באתר מדי שנה ואנו ממליצים להכין את המסמכים לפני מילוי הטופס.

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בדוא"ל: melagot@hias.org ואנו נשתדל להשיב בהקדם.

כיצד אדע אם אכן התקבלה פנייתי?

אישור על קבלת הבקשה יישלח אליכם בדוא"ל.

הגשתי מועמדות בעבר. האם אוכל להגיש בשנית?

כן. בהנחה והנכם עומדים בדרישות להגשת מועמדות בשנה הנוכחית, תוכלו להגיש את מועמדותכם גם אם זכיתם במלגת היא"ס בעבר. לתשומת לבכם, זכייתכם בשנים קודמות איננה ערובה לכך שתזכו בשנית.

האם סטודנטים לתואר שני ושלישי זכאים להגיש מועמדות למלגת היא"ס ישראל?

הגשת מועמדות למלגת היא"ס ישראל פתוחה גם בפני סטודנטים לתואר שני ושלישי, וזאת במידה שהם עומדים בקריטריונים הבאים.

כיצד יתבצע הקשר ביננו?

הקשר יתבצע דרך כתובת הדוא"ל המצויינת בטופס ההרשמה למלגה. אי לכך, יש להיות זמינים בכתובת דוא"ל זו ויש לעדכן אותנו במידה ושיניתם את הכתובת.

כיצד אוכל לברר מהו הממוצע המשוקלל שלי?

תוכלו לקבל תדפיס ציונים, הכולל גם את הממוצע המשוקלל, במזכירות המוסד בו אתם לומדים. כמו כן, ניתן להשתמש בטבלת החישוב המופיעה בטופס הבקשה למלגה, בפרק שנקרא "רקע אקדמי" בסמוך לשאלה אודות ממוצע משוקלל.

כיצד תבשרו לי אם זכיתי?

הודעה תישלח אליכם בדוא"ל.

מה מוענק לזוכי מלגת היא"ס ישראל?

לזוכים יוענקו כ-2,500 דולר (ארה"ב) לצורך הוצאות לימודים ומחייה. כמו כן, הזוכים יקבלו תעודת הוקרה במסגרת טקס הענקת המלגות, בו יפגשו בראשי היא"ס, נציגים מארגונים חברתיים שונים ובנציגי חבר השופטים. 

האם קטינים חוזרים, תושבים חוזרים ואזרחים עולים זכאים להגיש בקשה למלגת היא"ס?

אזרחים עולים וקטינים חוזרים העומדים בקריטריונים הבאים רשאים להגיש מועמדות למלגת היא"ס:

1. שהייה בחו"ל מעל לעשר שנים.
2. חזרה לישראל החל משנת 2013.
3. סיום לפחות סמסטר אחד של לימודי תואר במוסד המואשר על ידי המל"ג.
4. סיום לימודים לאחר אוקטובר 2024 (כולל). 

** תושבים חוזרים אינם זכאים להגיש מועמדות למלגה.