ועדת זכויות האדם של האו"ם – החזרה מדנמרק לאיטליה

Jasin v. Denmark, Communication no. 2360/2014 (25 September, 2015) ועדת זכויות האדם של האו"ם קבעה שגירושה של מבקשת מקלט סומלית מדנמרק לאיטליה תהווה הפרה של סעיף 7 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, האוסר על עינויים ועל יחס אכזרי או בלתי אנושי. המבקשת, אישה סומלית ואם לשלושה ילדים, נמצאה זכאית באיטליה ל"הגנה משלימה" (subsidiary protection), […]

UNHCR Guidelines on International Protection No. 11: Prima Facie Recognition of Refugee Status

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש יוני 2015 הנחיות להכרה בפליטים prima facie. הכרה בפליטים prima facie היא הכרה על יסוד נתונים ברורים ביחס למצב במדינות מוצאם של מבקשי מקלט מבלי שבהכרח ייערך הליך בירור פרטני בעניין זכאות למקלט, ונעשה בה שימוש, בין השאר, במצבים קבוצתיים, בהם ישנו מספר גדול של מבקשי מאותה מדינה, המקשה על […]

הנחיות משרד החוץ הבריטי בעניין הפליה ואלימות מבוססות מגדר נגד נשים בניגריה

http://www.refworld.org/type,COUNTRYREP,,,55dda9204,0.html בחודש אוגוסט 2015 משרד הפנים הבריטי פרסם הנחיות חדשות בעניין בקשות מקלט המבוססות על טענות בדבר הפליה ואלימות מבוססות מגדר נגד נשים בניגריה. ההנחיות קובעות כי נשים בניגריה הן "קבוצה חברתית מסוימת" בהתאם להגדרת המונח "פליט" באמנה בדבר מעמדם של פליטים, משום שהן בעלות תכונת בלתי ניתנת לשינוי או תכונה פנימית, שהן אינן יכולות […]

טריבונל ההגירה העליון באנגליה – איסור הרחקה לסומליה בשל סכנה הנשקפת לעיתונאי

MSM (journalists; political opinion; risk) Somalia [2015] UKUT 00413 (IAC) ביום 30.7.2015 ניתנה החלטת טריבונל ההגירה העליון באנגליה בעניינו של מבקש מקלט מסומליה. מבקש המקלט הוא עיתונאי מבירת סומליה, מוגדישו, שנרדף בשל פעילותו העיתונאית. רשויות המדינה באנגליה טענו כי באפשרותו לחזור לסומליה, לעבוד במקצוע אחר ולהימנע מרדיפה באופן זה. הטריבונל דחה את עמדת המדינה וקבע […]

טריבונל ההגירה העליון באנגליה – איסור הרחקה לסומליה בשל סכנה הנשקפת לעיתונאי

MSM (journalists; political opinion; risk) Somalia [2015] UKUT 00413 (IAC) ביום 30.7.2015 ניתנה החלטת טריבונל ההגירה העליון באנגליה בעניינו של מבקש מקלט מסומליה. מבקש המקלט הוא עיתונאי מבירת סומליה, מוגדישו, שנרדף בשל פעילותו העיתונאית. רשויות המדינה באנגליה טענו כי באפשרותו לחזור לסומליה, לעבוד במקצוע אחר ולהימנע מרדיפה באופן זה. הטריבונל דחה את עמדת המדינה וקבע […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם – תנאי שהייה של מבקשי מקלט

ביום 7.7.2015 בית הדין האירופי לזכויות אדם קיבל באופן חלקי עתירה נגד בלגיה בעניין תנאי המחיה של מבקשי מקלט. העתירה הוגשה על ידי בני משפחה שמוצאם בסרביה, שטענו כי נשקפת להם סכנה במדינה זו. לאחר שבקשת המקלט של המשפחה נדחתה בצרפת, המשפחה חזרה לסרביה, ומשם עברה לבלגיה והגישה בקשת מקלט נוספת. בהתאם לתקנת דאבלין II […]

COI על אריתריאה

  בחודש מרץ 2015 פרסם משרד הפנים הבריטי הנחיות בהם הוצגה עמדה, לפיה ככלל לא נשקפת עוד סכנה באריתריאה למי שיצא מן המדינה ללא היתר. עמדת משרד הפנים הבריטי התבססה על דו"ח דני שיצא כמה חודשים לפני כן, שעל המתודולוגיה שלו ועל ממצאיו נמתחה ביקורת רבה. ביום 13.5.2015 פרסמה קבוצת מומחים עצמאית ניתוח ביקורתי של […]

אנגליה: טריבונל ההגירה העליון: העברת מבקש מקלט אריתראי למלטה  

  R (on the application of Hagos) v. Secretary of State for the Home Department (Dublin returns – Malta) (IJR), [2015] UKUT 0271 (IAC), 21 May 2015, המערער הוא מבקש מקלט אריתראי שהגיע לאנגליה לאחר ששהה במלטה, אותה עזב בגלל תנאי חיים קשים. בהתאם לכללי דאבלין, משרד הפנים הבריטי ביקש להחזירו למלטה כדי שבקשתו למקלט תיבחן שם. […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם: עמדת ארגוני זכויות אדם ביחס להגנה בשל רדיפה על רקע נטייה מינית

A.T. v. Sweden (application no. 78701/14): Joint Submission by AIRE, Amnesty International, ILGA-Europe, ICJ and UKLGIG (19 May, 2015) מספר ארגוני זכויות אדם הגישו את עמדתם המשפטית לבית הדין האירופי לזכויות אדם בתיק תלוי ועומד נגד שוודיה בעניין גירושו של מבקש מקלט הומו לעיראק. העמדה כוללת חוות דעת וניתוח משפטי של החובה להעריך את מידת […]

אנגליה – הטריבונל הגבוה להגירה – קורבנות סחר שנסחרו מחוץ למדינה

Nguyen (Anti-Trafficking Convention: Respondent's Duties) v. the Secretary of State for the Home Department [2015] UKUT 00170 (IAC), 25 March, 2015 הטריבונל קיבל ערעור של אזרחית וייטנאם, קורבן סחר בבני אדם. המערערת היא אזרחית וייטנאם שנסחרה פיתוי למציאת עבודה משתלמת מחוץ למדינת אזרחותה נסחרה למטרות זנות והובאה להונגריה. בהונגריה היא הועסקה בכפיה כעובדת מין עד […]

אנגליה – בית המשפט העליון – חסרי אזרחות

Pham v. Secretary of State for the Home Department [2015] UKSC 19, 25 March, 2015 בית המשפט העליון דחה ערעור נגד שלילת אזרחות בריטית של פליט מוכר, שנחשד במעורבות בטרור. המערער הוא אזרח בריטי שהגיע לאנגליה מווייטנאם בגיל 6 שנים יחד עם משפחתו. בני המשפחה הוכרו כפליטים ובהמשך קיבלו אזרחות. בשל חשד למעורבות בטרור, משרד […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם קיבל עתירת מבקש מקלט ממוצא אוזבקי אזרח קירגיסטן

Khamrakulov v. Russia (application no. 68894/13), 16 April, 2015 בית הדין האירופי לזכויות אדם קיבל את עתירתו של מבקש מקלט ממוצא אוזבקי אזרח קירגיסטן. רשויות קירגיסטן העמידו את העותר לדין בהעדרו בגין השתתפות בהפרות סדר וטיהור אתני במדינה. הרשויות ברוסיה דחו את בקשתו למקלט והחליטו להסגיר אותו לקירגיסטן. בית הדין האירופי לזכויות אדם בחן ראיות […]

נציבות האו"ם לפליטים – עמדת מעודכנת על החזרה לדרום סודן

  UNHCR Position on Returns to South Sudan – Update 1 (14 April, 2015) בהמשך לעמדתה של הנציבות בחודש פברואר 2015 בעניין החזרה לדרום סודן, יצאה חודש עמדה מעודכנת בעניין זה. הנציבות עומדת על כך שחרף המשא ומתן בין הצדדים הלוחמים חלה הידרדרות במצב ההומניטארי במדינה. הנציבות קובעת כי קיימת הסתברות גבוהה שבני אדם העוזבים […]

אנגליה – בית המשפט העליון – ביטול ההכרזה על ג'מייקה כ"מדינה בטוחה" עקב רדיפת להט"בים

R v Secretary of State for the Home Department [2015] UKSC 8, 4 March 2015 https://www.supremecourt.uk/decided-cases/docs/UKSC_2013_0162_Judgment.pdf בית המשפט העליון באנגליה ביטל את קביעת משרד הפנים כי ג'מייקה היא מדינה בטוחה למבקשי מקלט והתייחס לרדיפת להט"בים במדינה זו. לשרת הפנים הבריטית נתונה סמכות להכריז שמדינה היא "בטוחה". מבקשי מקלט ממדינות שנקבע שהן בטוחות לא יכולים להגיש […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם – דעת מיעוט: הנסיבות בהן יש להימנע מגירוש מטעמים רפואיים

S.J v. Belgium (App. no, 70055/10), 19 March 2015 בית הדין האירופי לזכויות אדם מחק עתירה של אזרחית ניגיריה, נשאית HIV, בשל הסדר מוסכם אליו הגיעה עם רשויות בלגיה. בקשתה של העותרת להימנע מגירושה לניגריה בשל חוסר יכולת לקבל טיפול רפואי במדינה נדחתה תחילה על ידי בלגיה. במסגרת ההליכים בלגיה הודיעה לבית הדין על הסכמתה […]

EASO – ניתוח משפטי של זכאות להגנה בשל אלימות כללית לפי הדירקטיבה האירופית

  EASO, גוף של האיחוד האירופי המתמחה בענייני מקלט, פרסם בחודש דצמבר 2014 מסמך המנתח משפטית את סעיף 15(c) לדירקטיבה האירופית שעוסקת בענייני מקלט. הסעיף עוסק בהגדרת "נזק חמור" המקנה זכות להגנה משלימה למי שאינו עומד  בתנאי המונח "פליט". הסעיף מקנה הגנה במקרים של "serious and individual threat to a civilian's life or person by […]