בית הדין לעררים – חיוב משרד הפנים לקיים ראיון נוסף למבקשת מקלט שעברה תקיפה מינית

ערר (ת"א) 3027-17 א.ק. נ' משרד הפנים (27.5.2018) בית הדין הורה ליחידת הטיפול במבקשי מקלט לקיים למבקשת מקלט מאתיופיה ראיון על מנת להחליט בבקשתה לפתיחה מחדש של תיק המקלט שלה. העוררת נכנסה לישראל בשנת 2008, ובקשתה למקלט נדחתה בשנת 2014 בנימוקים של העדר אמינות. בקשה לעיון מחדש בהחלטה, שהוגשה לאחר כשנה, נדחתה על הסף מחמת […]

בית הדין לעררים – דחייה על הסף של ערר של אזרח אריתריאה

ערר (י-ם) 1632-18 פרדה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (2.5.2018) בית הדין לעררים דחה על הסף ערר של מבקש מקלט מאריתריאה. בית הדין קבע שהעורר לא הצביע על עילה להתערב בהחלטת משרד הפנים לדחות את בקשתו למקלט; כי הוא טען באופן לקוני שנכלא על ידי השלטונות באריתריאה עקב כוונתו לעזוב את המדינה; וכי אין בטענה כללית […]

בית הדין לעררים – מתן רישיון מסוג א/5 לתושב הרי הנובה בשל אי מענה לבקשת מקלט

ערר (י-ם) 4455-17 קאדפור נ' משרד הפנים (16.4.2018) בית הדין לעררים קיבל ערר בעניינו של מבקש מקלט מהרי הנובה שבסודן, והורה להעניק לעורר רישיון ישיבה מסוג א/5 עד להכרעה בבקשתו למקלט. העורר הוא אב לקטין בן 8 שנים שאמו ישראלית, ובנו נמצא בחזקתו הבלעדית. העורר הגיש בקשה פרטנית למקלט בשנת 2015, ומאז לא זומן לריאיון […]

בית הדין לעררים – מתן רישיון מסוג א/5 לתושבי דרפור בשל אי מענה לבקשת מקלט

ערר (י-ם) 4447-17 פלוני נ' משרד הפנים (6.3.2018) בית הדין קיבל את ערריהם של חמישה מבקשי מקלט מדרפור שבסודן, שהגישו בקשות מקלט לפני פרקי זמן ממושכים וטרם התקבלה החלטה בבקשותיהם. בית הדין קבע כי על משרד הפנים לקבל החלטות בבקשות למקלט בתוך פרק זמן סביר, ושככלל עליו לקבל החלטות בתוך 12 חודשים ממועד הגשת בקשת […]

בית הדין לעררים – מעמד הומניטארי לצעיר שהגיע לישראל כקטין לא מלווה

ערר (י-ם) 3374-17 (פס"ד מיום 11.3.2018) בית הדין לעררים קיבל ערר שהוגש נגד החלטת הרשות לדחות את בקשתו של העורר למעמד מטעמים הומניטריים. הבקשה הוגשה בעניינו של צעיר מחוף השנהב, אשר ברח מארצו לאחר שמשפחתו נרצחה והגיע לישראל כקטין לא מלווה. בישראל, השתלב בפנימייה וקשר קשרים משפחתיים עם משפחה ישראלית שקיבלה עליו אפוטרופסות. הוועדה קבעה […]

בית הדין לעררים – מתן רישיון קבע לצעירים שגדלו בישראל לצד אמם

ערר (י-ם) 1343-18 (פס"ד מיום 15.3.2018) בית הדין לעררים קיבל ערר שהוגש נגד דחיית בקשתם של העוררים, אישה ושני בניה בני ה-18 ו-21, למעמד מטעמים הומניטריים. פסק הדין ניתן מבלי שהוגש כתב תשובה ומבלי שנציג הרשות התייצב לדיון (בשל שביתת הלשכה המשפטית). הערר עסק באזרחית רומניה שנשאה לישראלי וילדיה מנישואים קודמים הצטרפו אליה לישראל. הנישואים […]

בעקבות פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין הכרה בפליטים אריתראים

בחודש שעבר דיווחנו על פסק הדין בערר (י-ם) 1010-14 מסגנה נ' משרד הפנים (15.2.2018), שבו בית הדין לעררים דחה את עמדת משרד הפנים לפיה כדי שמי שערק מצבא אריתריאה יוכר כפליט עליו להראות שמלבד אקט העריקה עליו להראות שפעל גם באופן נוסף (דיווח על פסק הדין מהחודש שעבר מופיע כאן). בהמשך לפסק הדין, בעקבות פנייה […]

בית הדין לעררים: יש להכיר באדם שערק מצבא אריתריאה כפליט

ערר (י-ם) 1010-14 מסגנה נ' משרד הפנים (15.2.2018) בית הדין לעררים קיבל ערר שעסק בעמדתו העקרונית של משרד הפנים, לפיה עריקה מצבא אריתריאה אינה מקימה עילה להכרה באדם כפליט, ולפיה אין לקבל את הטענה כי עריקים או משתמטים משירות צבאי באריתריאה הם פליטים משום שהם נתפסים על ידי המשטר באריתריאה כמתנגדים פוליטיים. כפי שעולה מפסק הדין, עמדת […]

 בית הדין לעררים – מתן רישיונות מסוג א/5 לתושבי דרפור בהיעדר תגובה מצד המדינה לערר

ערר (י-ם) 4574-17 ו-11 אחרים (7.3.2018) בית הדין לעררים קיבל ערר בעניינם של 12 מבקשי מקלט מדרפור שהגישו את בקשתם למקלט בין השנים 2015-2013 וטרם קיבלו החלטה בבקשתם. פסק הדין ניתן לאחר שמשרד הפנים לא הגיש תגובה לערר בניגוד להחלטה בעניין אלא אך בקשה להקפאת ההליך (שנדחתה), ולא התייצב לדיון בשל שביתת הלשכה המשפטית בירושלים. […]

 בית הדין לעררים – מתן רישיונות מסוג א/5 לתושבי דרפור שבקשתם למקלט טרם הוכרעה

ערר (י-ם) 4447-17 פלוני נ' משרד הפנים (6.3.2018) ו-4 אח' בית הדין קיבל חמישה עררים (שהדיון בהם אוחד) שהוגשו מטעם היא"ס ישראל בעניין מתן רישיונות ישיבה למבקשי מקלט מחבל דרפור שבסודן, אשר הגישו את בקשתם למקלט לפני פרק זמן ממושך. חמשת העוררים הגישו בקשות מקלט במועדים שונים בשנים 2014-2016, אולם עד עתה לא התקבלו החלטות בבקשות אלה. בית הדין ציין […]

בית הדין לעררים – החלטה בעניין העדר אפשרות להגיש בקשות מקלט

ערר (ת"א) 1126-18 רקובטסקי נ' משרד הפנים (8.2.2018) בית הדין לעררים נתן החלטה ב-30 עררים, שהדיון בהם אוחד, אשר הוגשו על ידי מבקשי מקלט שלא הצליחו להגיש בקשות מקלט נוכח התנאים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה. בהחלטה קודמת, בית הדין הורה לעוררים להתייצב במועד שנקבע על ידו לצורך הגשת בקשות למקלט, וזאת לאחר הודעה שמשרד הפנים מסר בעשרות עררים, ולפיה […]

בית הדין לעררים – פסק דין בעניין העדר אפשרות להגיש בקשות מקלט

ערר (ת"א) 1134-18 ג.ר.ג. נ' משרד הפנים (4.3.2018) בית הדין לעררים נתן פסק דין מאוחד ב-155 עררים שהוגשו בשם מבקשי מקלט אשר לא עלה בידיהם להגיש בקשות למקלט מדיני. לאחר שמשרד הפנים הודיע לבית הדין שעל בא כוח העוררים לתאם להם מועדים להגשת בקשות מקלט, בית הדין הורה למשרד הפנים לשלוח בתוך 7 ימים אל בא כוח העוררים מועדי […]

בית הדין לעררים – נטל מוגבר על מי שלא הגיש בקשת מקלט תוך פרק זמן סביר מכניסתו לישראל

ערר (י-ם) 1051-17 פלוני (סרי לנקה) נ' משרד הפנים (8.3.2018) בית הדין לעררים דחה ערר של מבקש מקלט מסרי לנקה בעניין דחיית בקשתו למקלט. העורר נכנס לישראל בשנת 2008 ועבד כעובד סיעוד ברישיון ישיבה מסוג ב/1 עד שנת 2014. זמן קצר לפני שהפסיק את עבודתו אצל מעסיקו בשנת 2014, הגיש בקשה למקלט בטענה כי הוא נרדף בסרי לנקה בשל […]

בית המשפט המחוזי – עיון בית הדין לעררים בחומר חסוי

עמ"נ (י-ם) 15002-04-17 גנימאת נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.12.2017) במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, בית המשפט המחוזי בירושלים פסל את הפרקטיקה הנוהגת בבית הדין לעררים של קביעת ימי דיונים מרוכזים לעיון בחומר חסוי במעמד צד אחד. בהתאם לפרקטיקה הרווחת בבית הדין לעררים נקבעים ימים מרוכזים לשמיעת נציגי רשות האוכלוסין וההגירה ונציגי […]

בית הדין לעררים: מתן רישיון מסוג א/5 לדרפורי שממתין להכרעה בבקשתו למקלט

ערר (י-ם) 4117-17 (פס"ד מיום 6.2.2018) בית הדין לעררים (הדיין פשיטיצקי) קיבל ערר בעניינו של מבקש מקלט מדרפור, הממתין להכרעה בבקשתו למקלט מאז שנת 2013. בית הדין ציין כי עד כה כבר מאות דרפורים קיבלו רישיון מסוג א/5 לפי החלטות שר הפנים, "אך לא ניתן לבטל את התחושב כי מדובר במכסה שנקבעה ללא שיקולים הומניטריים", […]

חוק הכניסה לישראל – בית הדין לעררים

ביום 28.12.2017 אישרה וועדת הפנים בכנסת את תקנות בית הדין לעררים הנוגעות לאגרות ולסדרי הדין בבית הדין, כהוראות קבועות. עד כה, התקנות אושרו מפעם לפעם כהוראת שעה, לצורך המשך בחינתן בהמשך להערות הארגונים. לקראת הדיון בוועדה, נשלח מכתב מטעם היא"ס והמוקד לפליטים ולמהגרים ביחס לסוגיות שעודן דורשות פתרון בהקשר לעבודת בית הדין, ובמהלך הדיון נמסרו […]

בית הדין לעררים – הענקת רישיון מסוג א/5 לדרפורים הממתינים להכרעה בבקשתם למקלט

ערר 3844-17 ו-12 אחרים (13.12.2017) בית הדין לעררים הכריע בשלושה-עשר עררים שאוחדו, בהם שמונה שיוצגו ע"י היא"ס, בעניינם של מבקשי מקלט מחבל דרפור הממתינים תקופות ממושכות להכרעה בבקשותיהם למקלט. בהמשך לפסקי הדין של בית הדין בעררים 1364-15, 2051-16 ו-2150-16 (אשר על השניים האחרונים בהם הוגש לאחרונה ערעור מטעם משרד הפנים), גם כאן קבע בית הדין […]

בית הדין לעררים – חוסר הנגישות ללשכה בסלמה

ערר (ת"א) 4881-17 אשורפולינג נ' רשות האוכלוסין וההגירה (21.12.2017) בהחלטת ביניים, בית הדין לעררים עמד על כך שבחודשים האחרונים מוגשים עררים רבים, שבהם נטען כי קיימות בעיות נגישות משמעותיות שאינן מאפשרות הגשת בקשות מקלט, בעוד שרשות האוכלוסין וההגירה טוענת שהתורים התקצרו משמעותית. משום כך, דיינת בית הדין קיימה ביקור לא מתואם במשרדי הרשות שבהם מוגשות […]

בית הדין לעררים: פושע מלחמה מקונגו ועיקרון אי-הרחקה

ערר (י-ם) 2045-15 העורר הוא אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (להלן: קונגו), אך המשיב רואה בו גם אזרח גינאה/ שר הפנים החליט בהמלצת הוועדה המייעצת לענייני פליטים ובהמלצת נציבות הפליטים של האו"ם כי הגם שצפויה סכנה לחיי העורר בקונגו, הוא מודר מאמנת הפליטים, בהתאם לסימן א(ו)(א) באמנה, מן הטעם שביצע פשעי מלחמה. בית הדין קבע כי העורר […]

בית הדין לעררים – החובה לקבוע בנוהל פרק זמן ליציאה מישראל של מבקש מקלט שבקשתו נדחתה

ערר (י-ם) 2398-17 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.11.2017) בית הדין לעררים נתן פסק דין עקרוני בדבר החובה לקבוע בנוהל את פרק הזמן ליציאתו מישראל של מבקש מקלט שבקשתו למקלט נדחתה. במסגרת הערר, בית הדין לעררים דן בעררו של אזרח סין, שבקשת המקלט שלו, שהתבססה על טענה לרדיפה בשל פעילות בפאלון גונג, נדחתה. בית הדין […]

בית הדין לעררים – קבלת ערר על החלטת משרד הפנים לדחות על הסף בקשת מקלט

ערר (ת"א) 1049-17 ג'.מ' נ' משרד הפנים (25.10.2017) משרד הפנים דחה על הסף את בקשת המקלט של העורר, וזאת בשל מחלוקת בעניין אזרחותו. העורר נולד בשטח דרום סודן, לפני שמדינה זו הוקמה, ועבר בילדותו להתגורר בחרטום, המצויה ברפובליקה של סודן (המכונה על ידי בית הדין "צפון סודן") ואינה בטריטוריה של דרום סודן. משרד הפנים הגיע […]

בית הדין לעררים – מתן רישיון א/5 למבקש מקלט מדרפור שממתין להכרעה בבקשתו

ערר (י-ם) 2150-16 (15.11.2017) עניינו של הערר במבקש מקלט מדרפור שהגיש בקשה למקלט עם כניסתו לישראל בשנת 2008, ובשנת 2013 הגיש בקשת מקלט למשרד הפנים. לאחר ששוב ושוב נערכו לו שימועים לקראת זימונו ל'חולות' הגשנו עבורו ערר בגין אי-ההכרעה הממושכת בבקשתו למקלט. בפסק דינה, קובעת הדיינת בן שאול ויס כי יש לראות בעורר כמי שהגיש […]

בית הדין לעררים: בקשה הומניטארית של אתיופית בזוגיות עם אריתראי

ערר (י-ם) 1629-16 פס"ד מיום 21.11.2017 בית הדין לעררים קיבל ערר שהוגש כנגד דחייתה על הסף של בקשת העוררת להסדרת מעמדה מטעמים הומניטאריים. העוררת, אזרחית אתיופיה, נמצאת בזוגיות עם מבקש מקלט מאריתריאה ולהם ילדים. משרד הפנים עמד על כך שהעוררים יכולים לצאת יחד מישראל עם ילדיהם לאתיופיה, אולם העוררים תיארו כי הגיעו לשגרירות אתיופיה ושם בקשתם […]

בית הדין לעררים: פסיקת הוצאות כנגד אי-הגשת כתב תשובה

בית הדין לעררים פסק החודש הוצאות כנגד משרד הפנים בשני הליכים, בגין אי הגשת כתב תשובה במועד שנקבע. בערר (י-ם) 2960-17, קבע בית הדין כי ככל שלא יוגש כתב התשובה עד למחרת, ישלם המשיב הוצאות בגין כל יום של איחור. ובערר (י-ם) 3009-17 קבע בית הדין כי משלא הוגש כתב התשובה במועד, חרף החלטות בעניין, […]

בית הדין לעררים: הטיפול במחוסרי אזרחות

שתי החלטות שניתנו החודש עניינן בנוהל הטיפול במי שטוענים כי הם מחוסרי אזרחות. ערר (י-ם) 3203-17 הוגש כנגד אי-המענה לבקשת העורר כי הרישיון שהיה בידיו טרם הגשת הבקשה (ב/1), יוארך כל עוד הבקשה מטופלת. הערר נמחק כיוון שמשרד הפנים הודיע בינתיים, כי יינתן לעורר רישיון לפי ס' 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. בצד זאת, בית הדין […]

בית הדין לעררים: מתן רישיון מסוג א/5 למבקש מקלט מדארפור

ערר (י-ם) 2051-16 מוחמד נ' משרד הפנים הערר הוגש, כמו עררים נוספים שדיווחנו עליהם לאחרונה, כנגד חוסר הטיפול הממושך בבקשת המקלט שהגיש העורר, סודני מחבל דארפור. בית הדין קבע כי כיוון שהעורר ממתין כבר שלוש וחצי שנים להכרעה בבקשו; וכאשר משרד הפנים עצמו נתן רישיונות מסוג א/5 לאנשים במצבו שבית הדין קבע שיש לתת להם […]

בית הדין לעררים: קבלת ערר בעניין שדרוג מעמדו של אזרח אריתריאה המצוי בהליך להסדרת מעמדו מכוח זוגיות

ערר (י-ם) 5016-15 מסגנה נ' משרד הפנים (3.7.2017) העוררים, אזרחית ישראל ואזרח אריתריאה, שערק משירות צבאי לאחר שנכלא ועונה באריתריאה, הם ידועים בציבור ולהם בת משותפת. השניים הגישו בשנת 2010 בקשה להסדיר את מעמדו של בן הזוג על בסיס נוהל רשות האוכלוסין וההגירה להסדרת מעמדם של בני זוגם של אזרחי ישראל, כשהם מציינים שאין בידי העורר דרכון […]

בית הדין לעררים – מנגנון הגשת בקשות מקלט

ערר (ת"א) 1734-17 אוניצ'י נ' משרד הפנים (20.6.2017) בית הדין לעררים דן בערר שהגישה מבקשת מקלט בעניין סירוב רשות האוכלוסין וההגירה לקלוט בקשות מקלט מבלי שנקבע תור מראש ובעניין סירוב הרשות לתת רישיונות ישיבה זמניים למניעת הליכי אכיפה בתקופת הביניים. מפסק  הדין עולה שמדי יום מתאפשרת הגשתן של מאה בקשות חדשות למקלט בישראל, וכי מי […]

בית הדין לעררים – מתן רישיונות ישיבה מסוג א/5 למבקשי מקלט מדרפור שבקשתם למקלט לא הוכרעה

ערר (י-ם) 1364-15 חסן נ' משרד הפנים (4.5.2017) בית הדין לעררים קיבל ערעורים שהגישו שני מבקשי מקלט תושבי חבל דרפור שבסודן, והורה לתת להם רישיונות ישיבה מסוג א/5. העוררים הגישו בקשות למקלט לפני זמן רב, אך בקשותיהם למקלט, כמו כל יתר הבקשות של תושבי דרפור (למעט אחת), לא הוכרעו על ידי משרד הפנים. בית הדין […]

החזרי אגרות בבית הדין לעררים

ביום 1.1.2017 תוקנו תקנות בית הדין לעררים (אגרות), ונקבעה סמכות בית הדין לעררים להחזיר אגרה במקרים בהם הסתיים הטיפול בערר לפני תחילת הדיון בו. ביום 6.2.2017 דחה בית הדין בקשות להחזר אגרה בעררים שבהם ניתן פסק הדין בערר לפני תיקון התקנות.

תיקון לתקנות הכניסה לישראל – החזר אגרה

ביום 1.1.2017 נוספה לתקנות הכניסה לישראל (אגרות בבית הדין לעררים) (הוראת שעה), תשע"ד-2014 (1.1.2017) הוראה, המסמיכה את בית הדין להורות על השבה חלקית של האגרה במקרים בהם הטיפול בו הסתיים לפני הדיון בערר (תקנה 3א). לשון התקנה החדשה: "הסתיים הטיפול בערר לפני תחילת הדיון בו לפי פרק ז' לתקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין […]

בית הדין לעררים: דחייה על הסף בחינת בקשה הומניטארית להורה

ערר (י-ם) 3334-15, פס"ד מיום 8.2.2017 בית הדין לעררים קיבל ערר שהוגש כנגד ההחלטה לדחות על הסף בקשה הומניטארית שהוגשה על ידי אזרחית אתיופית שבזוגיות עם מבקש מקלט אריתראי. בית הדין הפנה להלכת אסברוק באשר לדחייה על הסף של בקשות הומניטאריות, ועמד על כך שעל הוועדה לשקול הן את העובדה שלבני הזוג ילדים שיושפעו מההחלטה, והן […]

בית הדין לעררים – מתן רישיון ישיבה מסוג ב/1 לתושב דרפור בשל עיכוב במענה לבקשת המקלט

ערר (ת"א) 1202-16 א.ג.מ. נ' משרד הפנים (28.11.2016) העורר, אזרח סודן השוהה בישראל ברישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, הגיש בקשה למקלט בחודש פברואר 2014. עד למועד ההכרעה בערר לא התקבלה החלטה בבקשת המקלט. בית הדין עמד על כך שבחודש פברואר 2015, משרד הפנים התחייב בפני בית המשפט העליון לסיים בתוך שנה את […]

בית הדין לעררים – אין לדחות על הסף בקשות מקלט של אזרחי סודן ואריתריאה שלא הגישו את בקשתם תוך שנה ממועד כניסתם לישראל

ערר (ת"א) 1279/16 א.ג. נ' משרד הפנים (6.11.2016) בית הדין לעררים קיבל ערר שהוגש במסגרת תכנית העמיתים של היא"ס על-ידי עו"ד נועה דיאמונד ממשרד עורכי דין גיא ברנד, על החלטת משרד הפנים לדחות בקשת מקלט של אזרח אריתריאה שנכנס לישראל בשנת 2010 והגיש את בקשתו לאחר למעלה מחמש שנים. בקשת המקלט של העורר נדחתה על […]

בית הדין לעררים – דחיית בקשת מקלט של אוקראינים שנמלטו משירות צבאי

ערר (ת"א) 1761-16 אדוארד ואח' נ' משרד הפנים (7.11.2016) בית הדין לעררים דחה ערר שהוגש כנגד דחיית בקשות מקלט של אזרחי אוקראינה. בית הדין פתח בקביעה כי בשל אי התייצבותם של העוררים לדיון, דין הערר סילוק על הסף, אולם קבע כי גם לגופו של עניין דינו להידחות, שכן "להשקפת בית דין זה, עצם ההשתמטות או […]

בית הדין לעררים – שיהוי בהגשת בקשה למקלט

ערר (ת"א) 1813-16 טודריה נ' משרד הפנים (12.9.2016) העורר הוא אזרח גיאורגיה שנכנס לישראל בשנת 2014, והגיש בקשה למקלט כשנה וחצי לאחר שנכנס לארץ. לטענתו עבד בגיאורגיה במפעל, שהנהלתו השתייכה למשטר הקודם, והמשטר הנוכחי מנסה לגלות מי אחראי על בניית גשרים ללא היתר, ולשם כך אוסר ומענה את מי שעשוי להחזיק במידע זה. בקשתו למקלט […]

בית הדין לעררים – דחיית ערר של אזרח אריתריאה בעניין כניסה להליך המדורג

ערר (י-ם) 1255-15 זאודה נ' משרד הפנים (22.9.2016) (התהפך בערעור) משרד הפנים סירב להחיל על העוררים, אזרחית ישראל ואזרח אריתריאה, את ההליך המדורג בשל העדרם של תעודת יושר ודרכון. העורר טען, בין השאר, שהוא ערק מצבא אריתריאה וכי על מנת להשיג דרכון תקף ותעודת יושר יהיה עליו להצטרף לרשימת התומכים במשטר ולשלם שוחד, דבר שאין […]

בית הדין לעררים: דחיית בקשת מקלט של אזרח גאנה

ערר (י-ם) 1034-15 אצ'ימפונג נ' משרד הפנים (7.8.2016) בית הדין לעררים דחה ערר של אזרח גאנה נגד ההחלטה לדחות בהליך מקוצר את בקשתו למקלט בישראל. העורר טען כי לאחר מות דודו נדרש להחליפו בתפקיד מלך הכפר ולבצע טקסים פגאניים חרף היותו נוצרי קתולי. בית הדין קבע כי ייתכן שלעורר חשש סובייקטיבי לרדיפה, אולם הוא לא […]

בית הדין לעררים: הקניית מעמד קבע למי שההליך המדורג בעניינה הופסק בגין אלימות

ערר (י-ם) 2399-15 פלונית נ' משרד הפנים (14.8.2016) בית הדין לעררים דחה ערר בעניין שדרוג מעמדה של אזרחית רוסיה השוהה בישראל מאז שנת 2005. העוררת היא אם לקטין אזרח ישראל, שנולד בשנת 2006. היא החלה בהליך המדורג בעקבות נישואיה לאזרח ישראל בשל נישואין לאזרח ישראלי, אך נוכח פרדתה מבעלה, ההליך המדורג הופסק. בידי העוררת רישיון […]

בית הדין לעררים – שוהים ב'חולות' שהוחזקו בעבר תקופות ארוכות במשמורת

ערר 2259-16 קסיו ו-22 אחרים כפי שעדכנו במאי, בית הדין בית הדין לעררים מחק ערר (ערר (ב"ש) 1617-16 קסיו נ' משרד הפנים (13.4.2016)), שהוגש על ידי המוקד לפליטים ומהגרים בשם מבקשי מקלט המוחזקים ב'חולות' והוחזקו עם כניסתם לישראל משך תקופות ממושכות, העולות על שנה. בית הדין קבע כי אין מקום לדון בערר שהוגש על ידי […]

בית הדין לעררים – קבלת ערר בדבר דחיית בקשות מקלט של אריתראים שערקו מהצבא

ערר (י-ם) 1010-14 מסגנה אברהם נ' משרד הפנים (4.9.2016) ביוני 2014 הוגש הערר, שעניינו בדחיית בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה בהליך מקוצר, על-בסיס חוות דעת משפטית של משרד הפנים לפיה עריקות מהצבא אינה מהווה עילה לפליטות בהתאם לאמנה. בערר, שהוגש ע"י התכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב והמוקד לפליטים ולמהגרים, נטען כי השירות הצבאי באריתריאה […]

בית הדין לעררים – העברת עניינו של אזרח אריתריאה לוועדת לעניינים הומניטריים

ערר (י-ם) 1796-14 גזאווי נ' משרד הפנים (25.5.2016) העורר הוא אזרח אריתריאה, בן לאב אריתראי ולאם אתיופית, שנכנס לישראל בשנת 1997 והגיש בקשה למקלט בשנת 1999 לנציבות האו"ם לפליטים. הנציבות דחתה בשנת 2001 את בקשתו למקלט, אך בשנת 2002 נתנה חוות דעת לפיה יש לטפל בו כפי שמטופלים משתמטי שירות צבאי אריתראים, ובשנת 2004 ניתן […]

בית הדין לעררים – קיצור תקופת החזקה ב"חולות"

ערר (ב"ש) 4474-15 א.ח.א.ח. נ' משרד הפנים (7.6.2016) העורר, אזרח סודן, זומן למתקן "חולות". לטענתו לא ניתן די משקל לעובדה שבקשתו למקלט תלויה ועומדת 7 חודשים מבלי שניתנה בה החלטה, ולכך שהוא מהווה משענת כלכלית לבני משפחתו החיים במחנה פליטים. בית הדין עמד על כך שממונה ביקורת הגבולות, במועד הוצאת הוראת השהייה, ביסס את החלטתו […]

בית הדין לעררים – הליך מדורג למבקש מקלט

ערר (ב"ש) 3837-15 עבדאללה נ' משרד הפנים (16.6.2016) בית הדין לעררים דן בעררם של אזרח סודן ואזרחית ישראל, שנישאו זה לזה וביקשו להסדיר את מעמדו של בן הזוג. בתחילה בקשתם נדחתה על הסף משום שלא הציגו את כל המסמכים הנדרשים. בהמשך הוגשה בקשה שנייה להסדיר את מעמדם תוך צירוף המסמכים הנדרשים, אולם משרד הפנים דרש […]

בית הדין לעררים – השהיית הוראת שהייה ב"חולות" עד שתוכרע בקשת המקלט

ערר (ת"א) 4245-1 האגוס נ' משרד הפנים (27.6.2016) מבקש מקלט מאריתריאה הגיש בקשת מקלט בפברואר 2014 ועבר ריאיון לפני שנה. הערר הוגש נגד זימונו לחולות. בית הדין קבע כי הגשת בקשת מקלט לכשעצמה אינה מצדיקה ביטול הוראת שהייה, אולם "נראה כי נקודת האיזון לעניין זה נשתנתה מן הקצה אל הקצה, כאשר המשיב הפר את התחייבותו […]

בית הדין לעררים – עררים נגד הוראות שהייה במתקן "חולות"

ערר (ב"ש) 4373-15 קאה נ' משרד הפנים (4.5.2016) ערר (ב"ש) 4496-15 שבתו נ' משרד הפנים (4.5.2016) ערר (ב"ש) 4552-15 קידנה נ' משרד הפנים (4.5.2016) ערר (ב"ש) 5262-15 עבדאללה נ' משרד הפנים (4.5.2016) במסגרת סדרה של עררים נגד הוראות שהייה במתקן "חולות", משרד הפנים הודיע כי לא יקיים לעוררים שימועים חדשים לשם זימונם למתקן "חולות" לפני […]

בית הדין לעררים – דחיית בקשה לזימון עד

ערר (י-ם) 3721-15 אנדריאנוב נ' משרד הפנים (3.5.2016) במסגרת ערר על החלטת משרד הפנים שלא לתת מעמד מטעמים הומניטריים לאם ושלושת ילדיה הבגירים, דחה בית הדין לעררים בקשה לזמן לעדות עד שחוות דעתו צורפה לערר. נקבע שבית הדין אימץ את הפרקטיקה של בתי המשפט לעניינים מינהליים בעניין בחינת תקינותן של החלטות מינהליות, ולפיה בית הדין […]

בית הדין לעררים – הוראה לקיים ראיון מקלט נוסף

ערר (י-ם) 1691-14 ט.ט. נ' משרד הפנים (18.5.2016) בית הדין לעררים קיבל ערר של אזרח בורמה, שבקשתו למקלט נדחתה.בית הדין ציין שלעורר נערך רק ראיון אחד, שהתקיים בשנת 2005. בית הדין קבע שנוכח הזכויות המוטלות על כף המאזניים, אין מקום להכריע בבקשת המקלט על בסיס ראיון שהתקיים לפני יותר מעשור, וזאת בפרט לאור העובדה שאחת […]

בית הדין לעררים – אי מענה ממושך לבקשת מקלט של דרפורי

ערר (י-ם) 1364-15 (18.4.2016) בית הדין נתן החלטת ביניים בעררים שהוגשו בגין אי-מענה ממושך לבקשת מקלט שהגישו אזרחי סודן מחבל דרפור, לאחר שההליכים נמשכו בבית הדין למעלה משנה, לפיה אם משרד הפנים לא ייתן החלטה בבקשת המקלט עד 31.5.16, יטיל עליהם הוצאות.

בית הדין לעררים – קיצור תקופת השהייה במתקן "חולות" מטעמים רפואיים

ערר (ב"ש) 1389-16 עבדאללה נ' משרד הפנים (11.4.2016) בית הדין לעררים קיבל חלקית ערר נגד הוראת שהייה, וקיצר את משך החזקתו של העורר, אזרח סודן, משנה לתשעה חודשים. בית הדין עמד על כך שממסמכים רפואיים שהציג העורר עולה שהוא סובל מבעיה אורולוגית, אשר טופלה לפני שליחתו למתקן "חולות" באופן פרטי. הטיפול הרפואי שהעורר קיבל לפני […]

בית הדין לעררים – מחיקת ערר בשל ריבוי עוררים

ערר (ב"ש) 1617-16 קסיו נ' משרד הפנים (13.4.2016) בית הדין לעררים מחק ערר, שהוגש על ידי המוקד לפליטים ומהגרים בשם מבקשי מקלט, ובו התבקש לבטל או לקצר את משך הוראות השהייה שניתנו להם ולקבוע קריטריונים ברורים ושקופים לעניין הוצאת הוראות שהייה ומשכן. בית הדין קבע כי אין מקום לדון בערר שהוגש על ידי מספר גדול […]

בית הדין לעררים – קבלה חלקית של ערר בשל אי מתן החלטה בבקשה למקלט

ערר (ת"א) 4355-15 עבדאלסלאם נ' משרד הפנים (17.4.2016) בית הדין קיבל באופן חלקי ערר נגד הוראת שהייה במתקן "חולות", שהוצאה לאזרח סודן. הטענה המרכזית של העורר היא שכבר בתחילת שנת 2014 הגיש בקשה למקלט, כי עד למועד זה טרם התקבלה החלטה, וכי בהתאם להתחייבות המדינה בבג"ץ הייתה צריכה להתקבל החלטה בבקשה לא יאוחר מחודש פברואר […]

בית הדין לעררים – קיצור תקופת השהייה במתקן "חולות"

ערר (ב"ש) 1597-16 א.א. נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.4.2016) בית הדין לעררים קיבל חלקית ערר נגד הוראת שהייה במתקן "חולות" וקיצר את משך השהייה של העורר במתקן מתשעה חודשים לחצי שנה. העורר, שנכנס לישראל כקטין, טען ששליחתו למתקן "חולות" מהווה הפליה לעומת אחרים שנכנסו לישראל כקטינים לא מלווים ונשלחו לכפרי הנוער של החינוך ההתיישבותי. בית […]

בית הדין לעררים – קיצור הוראת שהייה בשל מצב רפואי וגיל

ערר (ת"א) 4093-15 עבדאללה נ' משרד הפנים (29.3.16) הערר, כנגד זימונו של העורר לחולות, התבסס על מצבו הרפואי וגילו. לאחר שבקשה לצו ארעי נדחתה, העורר התייצב בחולות. לאחרונה, משרד הפנים ערך לעורר שימוע חדש בו החליט לקצוב את הוראת השהייה שבידו לתשעה חודשים. השבוע, לאחר שהעורר נמצא בחולות כבר חמישה חודשים, פסק בית הדין כי […]

בית הדין לעררים – קבלת ערר נגד החלטה לדחות בקשת מקלט על הסף בשל שיהוי בהגשתה

ערר (ת"א) 2402-15 הטי נ' משרד הפנים (2.3.2016) בית הדין לעררים ביטל את החלטת משרד הפנים לדחות על הסף בקשת מקלט של אזרח סרי לנקה. הבקשה נדחתה על ידי משרד הפנים משום שהוגשה לאחר פרק זמן של למעלה משנה מאז כניסת מבקש המקלט לישראל, וזאת נוכח הוראות נוהל הטיפול במבקשי מקלט, המאפשר דחיית בקשה שהוגשה […]

בית הדין לעררים – דחיית ערר נגד החלטה לדחות בקשת מקלט

ערר (י-ם) 1812-14 פלוני נ' משרד הפנים (20.3.2016) בית הדין לעררים דחה ערר של אזרח ניגריה, שבקשתו להיות מוכר כפליט נדחתה בהליך מקוצר. העורר טען כי קבוצת עובדי אלילים מכפרו רודפים אותו בשל סירובו להחליף את אביו בתפקיד "צ'יף פריסט". בית הדין קבע כי אילו היה העורר מוכיח פחד מבוסס לרדיפה הוא היה נופל תחת […]

בית הדין לעררים – דחיית ערר לביטול הוראת שהייה בשל מצב רפואי וכוונה להגר להולנד

ערר (ת"א) 4632-15 אייסיס נ' משרד הפנים (22.3.2016) בית הדין לעררים דחה ערר של אזרח אריתריאה שביקש לבטל הוראת שהייה שהוצאה נגדו. בית הדין קבע כי אף על פי שיש להכיר בקושי של "מסתננים" להשיג תיעוד רפואי בעניין מצבם הבריאותי, אי אפשר לקבל טענות בדבר מצב רפואי הנטענות בעלמא ללא כל תיעוד. כמו כן נקבע […]

בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי – ביטול התניית קבלת זכויות סוציאליות של זכאים ל"הגנה משלימה" במגורים באזור מסוים בגרמניה

CJEU: Joint Cases C-443/14 & C-444/14, Kreis Warendorf v Ibrahim Alo & Amira Osso v Region Hannover (1 March, 2016) בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי קבע שמדיניותה של גרמניה, שלפיה היא מתנה קבלת זכויות סוציאליות של הזכאים ל"הגנה משלימה" במגורים באזור שקבעה, מנוגדת לדירקטיבה האירופית המסדירה את הסוגיה (Qualification Directive). בהתאם למדיניות הגרמנית שעמדה […]

בית הדין לעררים בירושלים – שדרוג תושבות ארעית לתושבות קבע

ערר (י-ם) 1577-14 מקרסקי נ' משרד הפנים (14.2.2016) העוררת היא אזרחית אוקראינה בעלת רישיון לישיבת ארעי בישראל, שלשתי בנותיה אזרחות ישראלית. בקשתה למתן רישיון לישיבת קבע נדחתה על ידי משרד הפנים. בית הדין לעררים קיבל את הערר על החלטה זו וקבע כי העוררת נמצאת בישראל כבר 15 שנים, מתוכן 12 שנים במעמד של תושבת ארעית, […]