אוסף החלטות: צו ביניים המורה על חידוש ויזה

מצורפות מספר החלטות, המורות על חידוש רישיון הישיבה כצו ארעי/ביניים: בר"ם 2962/21 ברישניקוב נ' רשות האוכלוסין וההגירה – חידוש א/5 שהיה בידי המבקש בעבר (1.6.2021) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור בעניינו של מחוסר אזרחות שהחזיק ברישיון א/5 משך 10 שנים ורישיונו נשלל בשל עבירות פליליות. בית המשפט התייחס למאזן הנוחות ולכך שהמבקש זקוק […]

בית המשפט העליון – קבלת בקשה רשות ערעור בעניין כניסת סטודנטית לישראל

בר"ם 7216/18 אלקאסם נ' משרד הפנים (18.10.2018) בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, לפיו אושרה החלטת משרד הפנים לבטל אשרת כניסה ורישיון ישיבה בישראל, שניתנו לאזרחית ארה"ב לפני בואה לישראל לצורך לימודים אקדמיים, וזאת בהתאם להוראות חוק הכניסה לישראל, המאפשרות לעשות כן בעניינם של מי שפועלים בארגון […]

בית הדין לעררים – קבלת ערר של מבקש מקלט הטוען לרדיפה על רקע נטייתו המינית

ערר (י-ם) 2707-18 פלוני נ' משרד הפנים (5.11.2018) בית הדין לעררים קיבל ערר של אזרח ניגריה, שבקשתו למקלט נדחתה על ידי משרד הפנים. העורר ביסס את בקשתו למקלט על הטענה לפיה נרדף במדינת מוצאו על רקע נטייתו המינית. יחידת הטיפול במבקשי מקלט הציגה חוות דעת לפיה ישנה רדיפה של הומואים בניגריה, אך המליצה לדחות את […]

בית הדין לעררים – דחיית ערר של מחוסר אזרחות

ערר (י-ם) 1197/16 עמנואל נ' משרד הפנים (29.10.2018) בית הדין לעררים דחה ערר על החלטה של משרד הפנים לדחות בקשה למתן מעמד מטעמים הומניטריים. העורר נכנס לישראל ללא היתר בשנת 2010, וטען כי נולד בסודן וגדל בזימבבואה. ניסיון לגרשו לזימבבואה לא צלח, אף על פי שהעורר חתם על בקשה לתעודת מעבר, וזאת משום שכניסתו לזימבבואה […]

בית הדין לעררים – שדרוג רישיון לישיבת ארעי לרישיון לישיבת קבע

ערר (י-ם) 1917-18 פטאל נ' משרד הפנים (11.11.2018) בית הדין לעררים קיבל ערר של אזרח הודו בעל רישיון לישיבת ארעי בישראל (רישיון ישיבה מסוג א/5), והורה להעניק לו תושבות קבע. העורר שוהה בישראל מאז שנת 1993. בשנת 2001 הוא החל בהליך להסדרת מעמדו מכוח זוגיות עם אזרחית ישראל. בשנת 2002 ניתן לו רישיון ישיבה מסוג […]

רשות האוכלוסין וההגירה – נוהל פיקדון ל"מסתננים"

נוהל מס' 9.0.0004, מהדורה שלישית (7.11.2018) רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה עדכון לנוהל העוסק בהפקדת פיקדון משכר עבודתם של מי שמוגדרים כ"מסתננים". בהתאם לחוק עובדים זרים, מי שמעסיק "מסתנן" חייב להפקיד מדי חודש סכום בשיעור של 36% משכרו של ה"מסתנן", מתוכם 16% על ידי המעסיק ו-20% המנוכים ממשכורתו של העובד. בנוהל המעודכן הוטמעו הוראות תקנות עובדים […]

הארת פסיקה בעניין פסיקת בית הדין לעררים

טל שטיינר, אין לו לדיין אלא מה שרואות עיניו: בעקבות ערר (י-ם) 4087-17 פלוני נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה, מבזק הארות פסיקה 83 (אוקטובר 2018) רשימה של עו"ד שטיינר, מנהלת המחלקה המשפטית של המוקד לפליטים ומהגרים, על פסק דינו של בית הדין לעררים, שבמסגרתו דיין בית הדין מנחם פשיטיצקי פרס את משנתו ביחס […]

דו"ח על מערכת המקלט בישראל

המוקד לפליטים ומהגרים, הנה ערלה אוזנם: הליכי מקלט בישראל (אוקטובר 2018) המוקד לפליטים ומהגרים פרסם דו"ח חדש על מערכת המקלט בישראל. הדו"ח מתאר את מערכת המקלט בישראל, מתאר מגוון מקרים המדגימים את מחדליה הרבים של יחידת הטיפול במבקשי מקלט, וחושף את כשלים בסיסיים העומדים בבסיס תפקודה של היחידה.