בית הדין לעררים: פושע מלחמה מקונגו ועיקרון אי-הרחקה

ערר (י-ם) 2045-15 העורר הוא אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (להלן: קונגו), אך המשיב רואה בו גם אזרח גינאה/ שר הפנים החליט בהמלצת הוועדה המייעצת לענייני פליטים ובהמלצת נציבות הפליטים של האו"ם כי הגם שצפויה סכנה לחיי העורר בקונגו, הוא מודר מאמנת הפליטים, בהתאם לסימן א(ו)(א) באמנה, מן הטעם שביצע פשעי מלחמה. בית הדין קבע כי העורר […]

הערות כלליות משותפות לוועדת האו"ם לזכויות הילד והוועדה להגנה על זכויות מהגרים ובני משפחותיהם

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families Convention on the Rights of the Child, Joint general comment No. 3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 22 (2017) of the Committee […]

דו"ח נציבות זכויות האדם של האו"ם על זכויות מהגרים בגבולות אירופה

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), In Search of Dignity: report on the human rights of migrants at Europe's borders  נציבות זכויות האדם של האו"ם פרסמה דו"ח המתעד את ממצאיהן של משלחות מטעמה, שבחנו את מצבם של מהגרים בבולגריה, צרפת, יוון, איטליה, יוגוסלביה לשעבר ומקדוניה.

נציבות האו"ם לפליטים – עמדה ביחס למעמדם של אזרחי סודן ואריתריאה בישראל

UNHCR’s position on the status of Eritrean and Sudanese nationals defined as ‘infiltrators’ by Israel נציבות האו"ם לפליטים הציגה בבית המשפט העליון, במסגרת ההליכים בעניין חוקתיות "חוק הפיקדון", את עמדתה בעניין מעמדם של אזרחי סודן ואריתריאה בישראל. הנציבות עמדה על כך שרבים ממבקשי המקלט לא הגישו בקשות מקלט רשמיות בשל העדר מידע אודות האפשרות לעשות […]

דו"ח רופאים לזכויות אדם

מחיר ההדרה: עלות הפקרת בריאותם של מבקשי המקלט החיים בישראל והצעה לגיבוש מדיניות בריאות שוויונית, 28 בנובמבר, 2017 ארגון רופאים לזכויות אדם פרסם דו"ח אודות המחיר הבריאותי, המוסרי, והכלכלי הכרוך בהיעדר מדיניות בריאות ופתרונות מערכתיים כלפי מבקשי המקלט החיים בישראל. הדו"ח עומד על כך שמשרד הבריאות פיתח מענה חלקי ונקודתי לטיפול בבעיות הבריאותיות של מבקשי […]

טיוטת תקנות בעניין פיקדון

טיוטת תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), התשע"ח-2017 ביום 7.11.2017 התפרסמה להערות הציבור טיוטת תקנות, שמטרתן לקבוע באילו מקרים זכאים "מסתננים" שהפקידו פיקדון בגובה 20% משכרם לקבל חלק השווה ל-70% מן הסכום שנוכה משכרם.

בית המשפט המחוזי בתל-אביב – מתן סעד זמני בערעור בעניין התייצבות ב"חולות" לצורך בחינת טענות בדבר גיל

עמ"נ (ת"א) 8423-11-17 וולדו נ' רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול (20.11.2017) בית המשפט המחוזי נתן סעד זמני המעכב את השמתו של המערער, אזרח אריתריאה, במתקן "חולות" עד להכרעה בערעור שהוגש על פסק דינו של בית הדין לעררים. המערער טען כי הוא בן כמעט 60 שנים, וכי בהתאם לחוק למניעת הסתננות אין להשימו במתקן "חולות". טענתו […]

בית הדין לעררים – החובה לקבוע בנוהל פרק זמן ליציאה מישראל של מבקש מקלט שבקשתו נדחתה

ערר (י-ם) 2398-17 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.11.2017) בית הדין לעררים נתן פסק דין עקרוני בדבר החובה לקבוע בנוהל את פרק הזמן ליציאתו מישראל של מבקש מקלט שבקשתו למקלט נדחתה. במסגרת הערר, בית הדין לעררים דן בעררו של אזרח סין, שבקשת המקלט שלו, שהתבססה על טענה לרדיפה בשל פעילות בפאלון גונג, נדחתה. בית הדין […]

בית המשפט העליון – דיון בעתירה נגד חוק הפיקדון

בג"ץ 2293/17 גרסגהר נ' הכנסת ביום 5.12.2017 התקיים דיון בעתירה שהגישו מספר מבקשי מקלט ומספר ארגוני זכויות אדם בעניין חוקתיות החוק המחייב ניכוי והפקדה של 20% משכרם של מי שמוגדרים כ"מסתננים". בדיון נשמעו גם טענותיהם של 11 ארגונים העוסקים בזכויות נשים, שיוצגו על ידי היא"ס והקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ושהציגו את השפעת […]