מאמר על טיפול נפשי במבקשי מקלט בישראל

שלומית בן שמואל, גשר על פני מים סוערים – סיפור של טיפול שהוא חיפוש אחר תקווה: טיפול במבקשי מקלט במרפאת "גשר" בפברואר 2014, ביוזמה משותפת של משרד הבריאות ונציבות האו"ם לפליטים, קמה מרפאת "גשר" במרכז הקהילתי לבריאות הנפש יפו. עיקר העבודה הקלינית במרפאה היא במתן שירותי אבחון וטיפול פסיכיאטרי-פסיכוסוציאלי לאוכלוסיית מבקשי מקלט וקורבנות סחר מאריתריאה […]

הטריבונל העליון לענייני הגירה בבריטניה – איסור על החזרה ללוב

ZMM (Article 15(c)) Libya CG [2017] UKUT 263 (IAC) (28 June, 2017) הטריבונל העליון לענייני הגירה בבריטניה נתן פסק דין מנחה הקובע שהמצב הנוכחי בלוב הוא כזה שבגינו אין להחזיר אנשים למדינה זו כלל. הטריבונל בחן דו"חות מקיפים על המצב הפוליטי, הכלכלי וההומניטארי בלוב. הוא עמד על כך שבלוב קיימות שלוש ממשלות מתחרות בנוסף למספר […]

בית הדין האירופי לזכויות אדם – דחיית עתירה של אזרח אריתריאה מטעמים של חוסר אמינות

M.O. v. Switzerland, Application no. 41282/16 (20 June, 2017) בית הדין האירופי לזכויות אדם דחה, מטעם של העדר אמינות, עתירה שהגישה אזרח אריתריאה נגד שוויץ. העותר טען שהוא ערק מן הצבא האריתראי, הוחזק תקופה מסוימת במעצר, ולאחר מכן נמלט מן המדינה באופן בלתי חוקי. בית הדין קבע שקיימת הפרה נרחבת של זכויות אדם באריתריאה, אך […]

בית המשפט העליון בארה"ב – צמצום הוראות ההקפאה של צו הנשיא טראמפ להגבלת כניסה לארה"ב

Trump v. IRA & HIAS, 582 U.S.(2017) בית המשפט העליון קיבל בהחלטת ביניים באופן חלקי את עמדת הממשל הפדראלי בבקשת ערעור שהגיש בעניין פסיקתם של בתי משפט פדראליים לערעורים בעניין הצו שהוציא הנשיא טראמפ ביום 6.3.2017. הצו הנשיאותי קבע שבמשך 90 ימים, שבמהלכם תיעשה בחינה מקיפה יותר של המדיניות, תימנע כניסה לארה"ב של אנשים משש […]

בית הדין לעררים – מנגנון הגשת בקשות מקלט

ערר (ת"א) 1734-17 אוניצ'י נ' משרד הפנים (20.6.2017) בית הדין לעררים דן בערר שהגישה מבקשת מקלט בעניין סירוב רשות האוכלוסין וההגירה לקלוט בקשות מקלט מבלי שנקבע תור מראש ובעניין סירוב הרשות לתת רישיונות ישיבה זמניים למניעת הליכי אכיפה בתקופת הביניים. מפסק  הדין עולה שמדי יום מתאפשרת הגשתן של מאה בקשות חדשות למקלט בישראל, וכי מי […]

הענקת תושבות ארעית "מטעמים הומניטריים" ל-200 אזרחי סודן – עדכון

לאחר הודעת שר הפנים, לפיה הוחלט להעניק ל-200 מבקשי מקלט מסודאן תושבות ארעית (א/5) היא"ס פנה בשם כ-200 מבקשי מקלט מסודאן ליועמ"ש ולמשרד הפנים לבדוק האם הם מצויים ברשימה. עד כה לא ניתן כל מענה. בהליכים משפטיים בבית הדין נמסר, כי הקריטריונים יגובשו עד ליום 16.7.17. זאת, אף שבעשרות ערעורים לבית המשפט המחוזי כבר נמסר […]

מינוי חדש לראשת בית הדין לעררים

שרת המשפטים, איילת שקד, מינתה לתפקיד ראשת בית הדין לעררים את עו"ד מיכל צוק-שפיר. עו"ד צוק-שפיר היא פרקליטה בכירה במחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה וייצגה את המדינה במספר הליכים הנוגעים למהגרי עבודה ומבקשי מקלט.

בית המשפט העליון – העדרם של מחשבים ושל רשת אינטרנט אלחוטית במתקן "חולות"

בג"ץ 4389/16 טספאיסיוס נ' נציבות בתי הסוהר (25.6.2017) בית המשפט העליון החליט למחוק עתירה בעניין התקנת מחשבים ורשת אינטרנט אלחוטית במתן "חולות", וזאת בעקבות תכנית "פיילוט" של רשות האוכלוסין וההגירה בעניין זה. ההליך החל בדרישה למחשבים לשימוש חופשי ואינטרנט אלחוטי חופשי, שנענתה בסירוב מוחלט של שירות בתי הסוהר. לאחר דיון שהתקיים באפריל 2017 ניתן צו […]

בית המשפט העליון – התנאים במתקן "חולות"

בג"ץ 43856/16 מדיו נ' נציבות בתי הסוהר (13.6.2017) בית המשפט העליון פסק יחד בארבע עתירות, שהוגשו על ידי מבקשי מקלט וארגונים באמצעות האגודה לזכויות האזרח ובאמצעות הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב, בעניין התנאים במתקן "חולות", שבו מוחזקים מי שמוגדרים כ"מסתננים". העתירות עסקו בצפיפות במתקן, באיסור על הכנסת ציוד אישי למתקן, בהעדר פעילות חינוך ופנאי במתקן […]