UNHCR, Bureau of Europe, Desperate Journeys: Refugees and Migrants Entering and Crossing Europe via the Mediterranean and Western Balkan Routes

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה דו"ח על מגמות הנוגעות לנתיבי כניסה של מבקשי מקלט לאירופה בשנת 2016. הדו"ח עוסק, בין השאר, בירידה המשמעותית בכניסת מבקשי מקלט לאירופה דרך הים בהשוואה לשנת 2015, ובנתיבים היבשתיים לכניסת מבקשי מקלט ליבשת.

בית הדין לעררים: דחייה על הסף בחינת בקשה הומניטארית להורה

ערר (י-ם) 3334-15, פס"ד מיום 8.2.2017 בית הדין לעררים קיבל ערר שהוגש כנגד ההחלטה לדחות על הסף בקשה הומניטארית שהוגשה על ידי אזרחית אתיופית שבזוגיות עם מבקש מקלט אריתראי. בית הדין הפנה להלכת אסברוק באשר לדחייה על הסף של בקשות הומניטאריות, ועמד על כך שעל הוועדה לשקול הן את העובדה שלבני הזוג ילדים שיושפעו מההחלטה, והן […]

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו – דחיית ערעור בעניין דחיית בקשת מקלט

עמ"נ (ת"א) 29896-09-16 אגאיי נ' מדינת ישראל (24.1.2017) משרד הפנים דחה את בקשתו למקלט של המערער, אזרח גאנה, שטען שנרדף על רקע דת במדינת מוצאו, על ידי עובדי אלילים שביקשו להורגו במסגרת פעילות פולחנית. בקשה לעיון מחדש בהחלטה לדחות את בקשת המקלט נדחתה גם היא על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש על ההחלטה נדחה על […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמד מכוח ההליך המדורג

בר"ם 7172/16 בבנקו נ' משרד הפנים (8.1.2017) המבקשת היא אזרחית אוקראינה השוהה בישראל מאז שנת 2008, ועבדה כמטפלת של אביו של המבקש עד לפטירתו. לפי טענתם במהלך תקופת עבודתה של המבקשת אצל אביו של המבקש, התפתחו יחסי זוגיות בין השניים. משרד הפנים דחה את הבקשה להסדיר את מעמדה של המבקשת מכוח יחסי זוגיות עם המבקש. […]

בית המשפט העליון – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין מניעת גירוש עד להכרעה בערעור מינהלי

בר"ם 54/17 עובדיה נ' מדינת ישראל – משרד הפנים (30.1.2017) בית הדין לעררים דחה ערר שהגישו המבקשים, אזרח ישראל ובת זוגו אזרחית הפיליפינים, נגד סירוב משרד הפנים להחיל עליהם את ההליך המדורג נוכח העובדה שהמבקשת נשואה לבן זוג אחר המתגורר בפיליפינים. בני הזוג הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי, במסגרתו התבקש צו ביניים שימנע את גירושה […]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – מקום עריכת שימועים לזימון למתקן "חולות"

עמ"נ (ב"ש) 1336-11-16 מדינת ישראל נ' אבאקר (15.1.2017) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור של המדינה על פסק דין של בית הדין לעררים, בו חויב משרד הפנים לקיים שימוע לצורך זימון למתקן "חולות" באזור משרדו של בא כוח המשיב, אך הותיר על כנה את תוצאתו האופרטיבית של פסק הדין. המשיב, המתגורר בפתח תקווה, זומן לשימוע שאמור […]

עתירה לבג"ץ בעניין זכויות קורבנות עינויים וזימונם למתקן "חולות"

בג"ץ 718/17 המוקד לפליטים ולמהגרים נ' מנכ"לית משרד המשפטים (הוגש ביום 22.1.2017) המוקד לפליטים ולמהגרים, רופאים לזכויות אדם וא.ס.ף הגישו עתירה בה מתבקש בג"ץ להורות על קיום החלטת ועדת המנכ"לים למאבק בסחר בבני אדם לקבוע המלצות בדבר זיהוי קורבנות עינויים, שלא הוכרו כקורבנות סחר בבני אדם, ובדבר ההטבות שיוענקו להם, ולהורות לרשות האוכלוסין וההגירה להימנע […]

בית המשפט המחוזי בירושלים – החזרת סוגיית ההכרה באזרחי אריתריאה כפליטים לבית הדין לעררים

עמ"נ (י-ם) 32641-10-16 רשות האוכלוסין וההגירה נ' פלוני (26.1.2017) בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את ערעורי המדינה על פסקי דינו של בית הדין לעררים בעניין חוות דעת משרד הפנים, הנוגעת להכרה באזרחי אריתריאה כפליטים על בסיס טענת עריקות מן הצבא. בהתאם לחוות דעתו של משרד הפנים, שאושרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ישראל מסרבת להכיר […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור על דחיית בקשת מקלט על הסף בשל שיהוי

עמ"נ 36563-12-16 רשות האוכלוסין וההגירה נ' וילסון בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה רשות האוכלוסין וההגירה, כנגד פסק דינו של בית הדין לעררים, אשר קיבל ערר על דחיית בקשת מקלט בשל שיהוי בהגשת הבקשה. 2מבקשת המקלט היא אזרחית הודו שנכנסה לישראל כתיירת, נותרה לשהות בישראל ללא היתר ולאחר כשנה וחודש הגישה בקשת מקלט בעילה של […]