בית המשפט המחוזי בבאר שבע – אישור הוראת שהייה במתקן "חולות"

עת"מ (ב"ש) 20367-02-15 פלוני נ' משרד הפנים (21.4.2015)

בית המשפט המחוזי בבאר שבע, מפי הנשיא יוסף אלון, דחה עתירה נגד הוראת שהייה שהוצאה נגד מבקש מקלט סודני מחבל דרפור.

הנשיא אלון דוחה את הטענה, לפיה קריטריון הוותק לצורך זימון "מסתננים" למתקן חולות אינו סביר, ואף מציין כי הוא חולק על פסיקה מוקדמת יותר של השופטת חני סלוטקי, שקבעה את ההיפך.

כמו כן, הוא קובע כי מותר לזמן ל"חולות" לא רק את מי שיש "קושי טכני" או "קושי מעשי" בגירושו מישראל אלא גם "מסתננים שהגיעו מתוך כורח או אילוץ", ודוחה פרשנות בפסיקה קודמת של השופטת חני סלוטקי, לפיה החוק אינו חל על מבקשי מקלט מדרפור.

בית המשפט מוסיף כי שיקול נוסף שאמור להנחות את משרד הפנים, במיוחד לעניין משך תקופת ההחזקה במתקן "חולות" הוא מועד הגשתה של בקשת מקלט, אולם מציין כי הדברים אינם מועילים לעותר, שעד למועד הדיון בעתירתו לא הגיש בקשה למקלט בישראל.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה