EASO – ניתוח משפטי של זכאות להגנה בשל אלימות כללית לפי הדירקטיבה האירופית

 

EASO, גוף של האיחוד האירופי המתמחה בענייני מקלט, פרסם בחודש דצמבר 2014 מסמך המנתח משפטית את סעיף 15(c) לדירקטיבה האירופית שעוסקת בענייני מקלט.

הסעיף עוסק בהגדרת "נזק חמור" המקנה זכות להגנה משלימה למי שאינו עומד  בתנאי המונח "פליט". הסעיף מקנה הגנה במקרים של

"serious and individual threat to a civilian's life or person by reason of indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflict."

אף על פי שישראל אינה חברה באיחוד האירופי ולכן היא אינה מחויבת לדירקטיבה, ניתן להיעזר בה במקרים בהם שבהם עולה טענת הגנה משלימה שמבוססת על סכסוך מזוין הפוגע באזרחים ללא הבחנה במדינת המוצא.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה