רשות האוכלוסין וההגירה – הודעה אודות הסרת המניעה לגירוש אזרחי אתיופיה

הודעת דוברות רשות האוכלוסין וההגירה: "הוסרה המניעה להחזרת אזרחים אתיופים, שוהים בלתי חוקיים, לארצם" (10.1.2024) רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה, כי על בסיס חוות דעת של גורמי המקצוע ברשות האוכלוסין וההגירה ודו"ח מקצועי שנכתב במשרד החוץ, הוחלט כי "לא נשקפת עוד סכנה לאזרחי אתיופיה השבים למדינתם, כולל אתיופים מחבל טיגריי, [ו]לא קיימת מניעה בהחזרתם למדינתם". הרשות […]

רשות האוכלוסין והגירה – תיקונים לנוהל בעניין מעמד מטעמים הומניטריים

נוהל הטיפול בבקשות לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים מיוחדים (מהדורה 17), תאריך עדכון: 4.12.2023 רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה נוהל מעודכן בעניין ההליך לטיפול בבקשות למעמד מטעמים הומניטריים. ביום 8.1.2024 שלחו שורה של ארגוני זכויות אדם דרישה בהולה לערוך תיקונים מהותיים בנוהל.

הודעות רשות האוכלוסין וההגירה בעקבות המצב הביטחוני

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה מספר הודעות: הארכת אשרות שהייה, 8.10.2023 – רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה על הארכת כל רישיונות הישיבה בישראל עד יום 9.11.2023. אי-אכיפה במוסדות מסוגים מסוימים, 10.10.2023 – רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה שלא תתבצע אכיפה של איסור העסקת עובדים ללא רישיונות עבודה בבתי אבות ובמוסדות גריאטריים עד יום 11.11.2023. […]

חקיקה – תזכיר חוק להרחבת סמכויות קציני ביקורת הגבולות ופקחי הרשות

ביום 20.4.2023 פורסם להערות הציבור תזכיר חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'…)(עיגון סמכויות לפקח ולקצין ביקורת הגבולות), התשפ"ג-2023. תזכיר החוק מבקש לתקן את חוק הכניסה לישראל באופן שלקציני ביקורת הגבולות ולפקחי רשות האוכלוסין וההגירה יתווספו, בין היתר, סמכויות שימוש בכוח וחיפוש, ובאופן שיורחבו סמכויות העיכוב של הפקחים.

משרד הפנים – הטלת מגבלות גיאוגרפיות

נוהל, מס' 5.1.0025, נוהל הטיפול בהטלת מגבלות גיאוגרפיות על מי שאזרחותו/תושבות הקבע שלו בוטלה מחמת הפרת אמונים ושקיבל מעמד חלופי במדינת ישראל (5.3.2023) משרד הפנים פרסם נוהל הקובע הוראות לפיהן שר הפנים רשאי לקבוע הגבלות על שהיית שהייתו במרחבים גאוגרפיים מסוימים של מי שאזרחותו או תושבות הקבע שלו בוטלה לבקשת מי שנפגע מפיגוע או בני משפחתו, במקום […]

משרד הפנים – מדיניות ביחס לאזרחי אוקראינה

הודעה לעיתונות – מדיניות שרת הפנים המעודכנת בעניין שהייתם של אזרחי אוקראינה בישראל (24.10.2022) ביום 24.10.2022 פורסמה הודעה לעיתונות לפיה שרת הפנים עדכנה את המדיניות לעניין שהייתם של אזרחי אוקראינה הנמצאים בישראל וכי לא תבוצענה פעולות אכיפה נגד העסקתם של אזרחי אוקראינה שנכנסו לישראל עד ליום 30.9.2022 ובלבד שחלפו 90 יום מעת כניסתם ארצה ושברשותם דרכון אוקראיני. […]

רשות האוכלוסין וההגירה – תיחום גאוגרפי של מבקשי מקלט 

נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים, נוהל מס' 10.1.0025 (30.6.2022)  ביום 30.6.2022 רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה נוהל, שיחול מיום 1.10.2022, ולפיו "מסתננים" ומבקשי מקלט לא יורשו לעבוד באור יהודה, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קריית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל-אביב-יפו, אזור, כפר שמריהו, אילת, ירושלים, נתניה, אשדוד […]

מדיניות אי-הרחקה כלפי אזרחי אתיופיה מטיגראי

בעקבות פנייה שהוצאנו ביחד עם הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת ת"א והמוקד לפליטים ולמהגרים בשל המלחמה המתחוללת בחבל טיגראי באתיופיה, הודיעה רשות האוכלוסין ביום 2.11.2021 כי מבקשי מקלט אשר "משתייכים לחבל טיגראי", מוזמנים לפנות ליחידת הטיפול במבקשי מקלט ואם אכן מזוהים כך בידי הרשות יינתן להם רישיון מסוג 2(א)(5) כפי שניתן למבקשי מקלט, "עד לסיום הטיפול […]

בית המשפט המחוזי: שדרוג מעמד הומניטארי מתושבות ארעית לתושבות קבע

עת"מ (י-ם) 51212-10-19 המרכז לסיוע משפטי לעולים ואח' נ' שר הפנים ואח' (25.4.2021) בית המשפט המחוזי פסק בעתירה בעניין "סעיף השדרוג" בנוהל הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים של רשות האוכלוסין. העתירה הוגשה בשם המרכז לסיוע משפטי לעולים (המרכז הרפורמי לדת ומדינה, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל), המוקד לפליטים ולמהגרים, שדולת הנשים בישראל ונעמת – תנועת נשים עובדות […]

נוהל הטיפול במבקשי מקלט – טיוטת נוהל מתוקן

נוהל רשות האוכלוסין וההגירה מס' 5.2.0012 – טיוטה (10.1.2021) רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה תיקון לנוהל הטיפול במבקשי מקלט. עיקרי התיקון המוצע כוללים הטמעה של אפשרות להגיש בקשת מקלט באופן מקוון; איחוד הראיון הבסיסי והראיון המקיף; איחוד ההוראות בדבר דחיית בקשה על הסף; הרחבת הסמכות לדחות בקשות בסדר דין מהיר; הוראות בדבר מסירת תשובות מקוונות; פירוט […]

נציבות האו"ם לפליטים – מדריך מעודכן בעניין RSD

UNHCR, Procedural Standards for Refugee Status Determination Under UNHCR's Mandate (August 2020) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה מדריך מעודכן הקובע אמות מידה פרוצדורליות להליך בחינת בקשות מקלט (RSD) לבקשות הנבחנות על-ידי משרדי הנציבות בעולם. אמות המידה מתייחסות, בין היתר, לזכות לייצוג, לתרגום, לסדר וקצב הבחינה הראויים, להליכים מקוצרים ועוד.

סדרי דין מיוחדים בבית הדין לעררים בשל משבר נגיף הקורונה

תקנות הכניסה לישראל (סדרי דין במצב חירום מיוחד בבית הדין לעררים), התש"ף-2020 שר המשפטים התקין ביום 19.3.2020 תקנות הקובעות את סדרי הדין בבית הדין לעררים במקרים בהם פרסם שר המשפטים הודעה על מצב חירום מיוחד. בהתאם לתקנות בתקופה שבה הוכרז מצב חירום מיוחד יתקיימו דיונים בבית הדין רק בעררים דחופים ובבקשות דחופות לצווי ביניים או […]

קיום דיונים מרחוק בבית הדין לעררים ובבית הדין לביקורת משמורת, ובירורים באמצעות וואטסאפ

תקנות שעת חירום (דיון בבתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל בשל התפשטות נגיף הקורונה), תש"ף-2020, הודעת ראשת בית הדין לעררים (24.3.2020) והודעת משרד המשפטים (7.4.2020) ביום 20.3.2020 התקינה הממשלה תקנות שעות חירום, שבהתאם להן תוקן חוק הכניסה לישראל לתקופת תוקפן של התקנות, והוספו הוראות בדבר קיום דיון באמצעים טכנולוגיים ושלא בנוכחות הצדדים. ביום 24.3.2020 פרסמה […]

צמצום הליכי אכיפה בשל משבר נגיף הקורונה

הודעת הלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה לבית הדין לעררים (31.3.2020) ביום 31.3.2020 הלשכה המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה הגישה הודעה כללית לבית הדין בדבר צמצום הליכי האכיפה. בהודעה נכתב כי מינהל אכיפה וזרים ברשות פועל בימים אלה במתכונת מצומצמת ואינו מבצע פעולות יזומות של העברה למשמורת אלא במקרים חריגים. עוד צוין כי המינהל ממשיך […]

רשות האוכלוסין וההגירה – אישורי עבודה לפלסטינים שהוכרו כקורבנות סחר בבני אדם

חוזר ראש מינהל 05/2020 ביום 1.3.2020, בעקבות עתירה שהוגשה על ידי היא"ס, רשות האוכלוסין וההגירה הפיצה חוזר, בו נקבע כי פלסטינים שהוכרו כקורבנות סחר בבני אדם ושוהים בישראל מכוח היתר שהייה "לצרכי רווחה" שהונפק על ידי המינהל האזרחי, רשאים לעבוד בישראל אצל כל מעסיק, מבלי שהמעסיק יצטרך להסדיר את העסקתם באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות […]

 רשות האוכלוסין וההגירה – פרסום נהלים חדשים בעניין תעודות מעבר

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה ביום 26.12.2019 את נוהל הטיפול בבקשה לתעודת מעבר ישראלית לזרים עבור מי שרשום במרשם האוכלוסין (נוהל מס' 3.2.0006) ואת נוהל הטיפול בבקשה לתעודת מעבר ישראל למי שאינו תושב הרשום במרשם האוכלוסין (נוהל מס' 3.2.0016). הנוהל פורסם לאחר שהקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת ת"א הגישה בשם המוקד לפליטים ולמהגרים עתירה לפרסום נוהל הוצאת […]

בית המשפט המחוזי – בחינת בקשות מקלט של אריתראים

בעקבות ההליכים עליהם עדכנו בעבר בערר (י-ם) 1010-14 וערעור המדינה עליו בעמ"נ 12154-04-18 משרד הפנים נ' מסגנה, ביום 7.7.2019 הודיעה המדינה כי בעקבות עמדת היועמ"ש נערכו ישיבות ונקבעו אמות מידה חדשות לבחינת בקשות מקלט של אריתראים. מסמך אמות המידה צורף לבקשה, אך רובו צונזר. המדינה הודיעה כי תפתח מחדש את כלל 3,000 בקשות המקלט של […]

רשות האוכלוסין וההגירה – נוהל פיקדון ל"מסתננים"

נוהל מס' 9.0.0004, מהדורה שלישית (7.11.2018) רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה עדכון לנוהל העוסק בהפקדת פיקדון משכר עבודתם של מי שמוגדרים כ"מסתננים". בהתאם לחוק עובדים זרים, מי שמעסיק "מסתנן" חייב להפקיד מדי חודש סכום בשיעור של 36% משכרו של ה"מסתנן", מתוכם 16% על ידי המעסיק ו-20% המנוכים ממשכורתו של העובד. בנוהל המעודכן הוטמעו הוראות תקנות עובדים […]

חומרי הדרכה בעניין ייצוג ילדים מהגרים

International Commission of Jurists, Training materials on access to justice for migrant children, April 2018 נציבות המשפטנים הבינלאומית (ICJ) פרסמה סדרה של חומרי הדרכה בעניין גישה לצדק של ילדים מהגרים. חומרי ההדרכה נועדו לסייע לעורכי דין המייצגים ילדים מהגרים להרחיב את הידע שלהם בעניין זכויותיהם של ילדים מהגרים, בעניין שימוש במנגנונים בינלאומיים ביחס להפרות זכויות […]

עדכון נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג הנשואים לאזרחי ישראל

רשות האוכלוסין וההגירה, נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי, נוהל מס' 5.2.0008, מהדורה עשירית (25.2.2018) רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה ביום 25.2.2018 נוהל מתוקן בעניין הסדרת מעמדם של בני זוג הנשואים לאזרחי ישראל.

קריטריונים חדשים בעניין מתן רישיונות ישיבה מסוג א/5 למבקשי מקלט מדרפור

ערר (ת"א) 5199-17 אנפדי נ' רשות האוכלוסין וההגירה ועדכון הנחיות ליישום ההחלטה למתן מעמד למבקשי מקלט מדרפור ביום 17.1.2018, במסגרת הליך בבית הדין לעררים, משרד הפנים הודיע כי נקבעו קריטריונים חדשים שלפיהם יינתן רישיון ישיבה מסוג א/5 "מטעמים הומניטריים" למבקשי מקלט מדרפור שבסודן. בהתאם להודעה יינתן רישיון ישיבה מסוג זה למבקשי מקלט מדרפור שגילם 42 […]

עדכון נוהל הטיפול במבקשי מקלט

נוהל מס' 5.2.0012, נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל (מהדורה 7), עדכון מיום 16.1.2018 ביום 16.1.2018 פורסם נוסח מעודכן של נוהל הטיפול במבקשי מקלט. בין השאר נוספה הוראה, לפיה הגשת בקשות על ידי "מסתננים" מאריתריאה וסודן לאחר יום 1.1.2018 לא תעכב את דרישת היציאה למדינה שלישית, וכי מי שייצא למדינה שלישית "בקשתו למקלט תעבור להמשך […]

חוק הכניסה לישראל – בית הדין לעררים

ביום 28.12.2017 אישרה וועדת הפנים בכנסת את תקנות בית הדין לעררים הנוגעות לאגרות ולסדרי הדין בבית הדין, כהוראות קבועות. עד כה, התקנות אושרו מפעם לפעם כהוראת שעה, לצורך המשך בחינתן בהמשך להערות הארגונים. לקראת הדיון בוועדה, נשלח מכתב מטעם היא"ס והמוקד לפליטים ולמהגרים ביחס לסוגיות שעודן דורשות פתרון בהקשר לעבודת בית הדין, ובמהלך הדיון נמסרו […]

תכניות המדינה לגרש את אזרחי סודן ואריתריאה לאוגנדה ורואנדה

נוהל הרחקה למדינות שלישיות (נוהל מס' 10.9.0005, 1.1.2018) ביום 1.1.2018 פורסם נוהל חדש של רשות האוכלוסין וההגירה בעניין הרחקת מי שמוגדרים כ"מסתננים" למדינות שלישיות. בנוהל נטען שמדינת ישראל הגיעה להסכמים עם שתי מדינות, המאפשרות קליטה של "מסתננים", וכי מדינות אלה התחייבו, בין היתר, לא לגרש את ה"מסתננים" למדינות מוצאם. הנוהל חל על אזרחי סודן ואריתריאה שלא […]

טיוטת תקנות בעניין פיקדון

טיוטת תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), התשע"ח-2017 ביום 7.11.2017 התפרסמה להערות הציבור טיוטת תקנות, שמטרתן לקבוע באילו מקרים זכאים "מסתננים" שהפקידו פיקדון בגובה 20% משכרם לקבל חלק השווה ל-70% מן הסכום שנוכה משכרם.

טיוטת תקנות להערות הציבור

טיוטת תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), התשע"ח-2017 ביום 7.11.2017 פורסמה להערות הציבור טיוטת התקנות הנ"ל. בהתאם לטיוטת התקנות, "מסתננים" יהיו זכאים לקבל, בהתאם להסדרים שבתקנות, 70% מסכום הפיקדון שהם מחויבים להפקיד מתוך משכורתם, אם מדובר בקטינים, במי […]

מתן אשרות לילדי מבקשי מקלט

בעקבות עתירה לבית המשפט העליון (בג"ץ 6249/17 א.ס.ף נ' שר הפנים), הודיע משרד הפנים, כי יאפשר לילדים מעל גיל 16 של מבקשי מקלט, שהוריהם מקבלים רישיונות שהייה לפי ס' 2א5 לחוק הכניסה לישראל, לקבל את אותם רישיונות, באופן שיוכלו להזדהות, לעבור הכשרות מקצועיות, לעבוד, לפתוח חשבון בנק וכו'. לצורך קבלת הרישיון, על הילדים להגיע ללשכה […]

משרד הפנים: קריטריונים למתן מעמד מטעמים הומניטאריים לתושבי דרפור

בחודשים האחרונים, בעקבות הליכים משפטיים בעניין עיכוב ההחלטות בבקשות המקלט של אזרחי סודן תושבי חבל דרפור, הודיעה רשות האוכלוסין וההגירה לבית הדין לעררים במספר הליכים, שיינתנו מטעמים הומניטאריים רישיונות ישיבה מסוג א/5 ל-200 תושבי דרפור. במסגרת הודעות הרשות לבית הדין לא פורטו הקריטריונים למתן מעמד כזה. במכתב מיום 16.7.2017 מאת מנהל מינהל אכיפה וזרים ברשות […]

דו"ח מבקר המדינה – טיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות למעמד של בני משפחה של אזרחי ותושבי ישראל

דו"ח ביקורת שנתי 67ב, עמ' 1013-1071 (מאי 2017) מבקר המדינה פרסם דו"ח מקיף אודות טיפול רשות האוכלוסין וההגירה בבקשות להסדרת מעמדם של בני זוגם של אזרחי ותושבי ישראל. בין השאר הועברה בדו"ח ביקורת על משך הטיפול בבקשות להסדרת מעמד, על העדר טיפול בקשיים המתגלים בבחינת כנות הקשר בין בני זוג, על קשיים בדרישות המסמכים במסגרת […]

חקיקה – הארכת המועדים להגשת ערעורים ובקשות רשות ערעור על החלטות בתי המשפט לעניינים מינהליים

תקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) (תיקון), תשע"ז-2017 ביום 31.3.2017 נכנס לתוקף תיקון לתקנות בית המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), שפורסם ביום 1.3.2017. בהתאם לתיקון ערעור על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים יוגש בתוך 45 ימים ממועד פסק הדין (במקום 30 ימים לפני התיקון), בקשת רשות ערעור על פסק דין תוגש בתוך […]

בית המשפט המחוזי בחיפה – הוראה להציג נוהל להמצאת מסמכים

עת"מ (חי') 18023-04-17 אקסנטה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (9.4.2017) החלטת ביניים בעתירה בעניין הימנעות רשות האוכלוסין וההגירה מלמסור לידיהם של העותרים את המסמכים ששימשו בסיס לקבלת ההחלטה בעניינם. בית המשפט הורה לרשות להבהיר את נוהל המצאת המסמכים ששימשו בסיס להחלטת הרשות ואת לוחות הזמנים למסירתם של מסמכים אלה. כמו כן ניתן צו להימנע מהרחקת העותרת […]

החזרי אגרות בבית הדין לעררים

ביום 1.1.2017 תוקנו תקנות בית הדין לעררים (אגרות), ונקבעה סמכות בית הדין לעררים להחזיר אגרה במקרים בהם הסתיים הטיפול בערר לפני תחילת הדיון בו. ביום 6.2.2017 דחה בית הדין בקשות להחזר אגרה בעררים שבהם ניתן פסק הדין בערר לפני תיקון התקנות.

רשות האוכלוסין וההגירה – עדכון נוהל הטיפול במבקשי מקלט

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה (26.2.2017) נוסח מתוקן של נוהל הטיפול במבקשי מקלט. בין השאר נוסף סעיף 5.א, הקובע שמי שמחזיק באשרת תייר ופנה בבקשה למקלט בשעה שאשרת התייר שלו עודנה בתוקף, לא יינתן לו רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. לפי פרסומים בתקשורת, סעיף זה הותקן בשל ריבוי מקרים של אזרחי גיאורגיה הנכנסים […]

בג"ץ 5109/16 לשכת עורכי הדין נ' שירות בתי הסוהר (28.2.2017)

בעקבות עתירה שהגישה לשכת עורכי הדין נגד מגבלות חדשות על ביקור אסירים על ידי עורכי דין, ניתן תוקף של פסק דין לפקודת מתוקנת של שירות בתי הסוהר שהוגשה לבית המשפט ולהנחיות שב"ס לעורכי דין, בהן הוסרו חלק מן ההגבלות. העתירה, פקודת שב"ס המתוקנת וההנחיות החדשות מופיעות כאן.

תיקון לתקנות הכניסה לישראל – החזר אגרה

ביום 1.1.2017 נוספה לתקנות הכניסה לישראל (אגרות בבית הדין לעררים) (הוראת שעה), תשע"ד-2014 (1.1.2017) הוראה, המסמיכה את בית הדין להורות על השבה חלקית של האגרה במקרים בהם הטיפול בו הסתיים לפני הדיון בערר (תקנה 3א). לשון התקנה החדשה: "הסתיים הטיפול בערר לפני תחילת הדיון בו לפי פרק ז' לתקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין […]

רשות האוכלוסין וההגירה – נוהל הטיפול בבקשות לתעודת מעבר ישראלית לזרים

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה (19.1.2017) נוהל חדש לטיפול בבקשות לתעודת מעבר ישראלית לזרים. בין השאר נקבע בנוהל שאין להנפיק תעודות מעבר ל"מסתננים", וזאת אף אם בידיהם רישיון ישיבה מסוג א/5 או רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל.    

נוהל הוצאת הוראות שהייה והוראות קליטה (7.8.2016)

נוהל הוצאת הוראות שהייה והוראות קליטה (7.8.2016) רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה נוהל חדש בעניין הוצאת הוראות שהייה ל"מסתננים" למתקן "חולות". הנוהל החדש מפרט נסיבות בגינן רשאי הממונה לקצר את משך הוראת השהייה: גיל, מצב רפואי, הליכי הגירה מתקדמים, בקשה למקלט שהוגשה לפני יום 15.2.16, מקרים הומניטריים מיוחדים.

הליך הטיפול בבקשות להליך מדורג של "מסתננים"

החודש הסתבר כי מזה קרוב לשנה קיים מסמך שכותרתו "טיפול בבקשות להליך מדורג לבני זוג של מסתננים – סיכום והנחיות" מיום 10.8.2015 (לצפייה בקישור זה). אף על פי שמדובר בהנחיה מינהלית כללית לגבי אופן הטיפול בבקשות מסוג מסוים, ולמרות החובה לפרסם את נהלי משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה מעולם לא פרסמה את המסמך. בהתאם לנוהל, […]

תזכיר חוק למניעת הסתננות (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשע"ו-2015

http://www.tazkirim.gov.il/Tazkirim_Attachments/42591_x_AttachFile.docx ביום 29.11.2015 פורסם תזכיר חוק לתיקון החוק למניעת הסתננות. התזכיר גובש בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8665/14, בו נפסלה ההוראה שאפשרה החזקת "מסתננים" במתקן שהייה לפרק זמן של 20 חודשים. בפסק הדין נקבעה הוראת השעיית בטלות עד ליום 11.2.2016, ואם עד למועד זה לא ייחקק התיקון לחוק, ההוראות בדבר החזקה במתקן "חולות" תפקענה. בהתאם לתזכיר […]

הנחיות משרד החוץ הבריטי בעניין הפליה ואלימות מבוססות מגדר נגד נשים בניגריה

http://www.refworld.org/type,COUNTRYREP,,,55dda9204,0.html בחודש אוגוסט 2015 משרד הפנים הבריטי פרסם הנחיות חדשות בעניין בקשות מקלט המבוססות על טענות בדבר הפליה ואלימות מבוססות מגדר נגד נשים בניגריה. ההנחיות קובעות כי נשים בניגריה הן "קבוצה חברתית מסוימת" בהתאם להגדרת המונח "פליט" באמנה בדבר מעמדם של פליטים, משום שהן בעלות תכונת בלתי ניתנת לשינוי או תכונה פנימית, שהן אינן יכולות […]

שינוי הקריטריונים לזימון "מסתננים" למתקן "חולות"

http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2717686 ביום 23.8.2015 עדכנה רשות האוכלוסין וההגירה את הקריטריונים לזימון "מסתננים" למתקן "חולות". בהתאם לקריטריונים עד למועד זה, שולחו "מסתננים" למתקן בהתאם לקריטריונים הנוגעים לתקופת שהייתם בישראל ("קריטריון הוותק"). בהתאם לקריטריונים החדשים, ניתן לשלח למתקן על "מסתנן", אלא אם קיימת מניעה לפי הדין או לפי הנוהל לזימונו. לנוהל העדכני לזימון ל'חולות' לחצו כאן.