מענה לבקשת חופש מידע בעניין בקשות מקלט

ביום 1.12.2021 התקבל מענה לבקשת לפי חוק חופש המידע שהוגשה על ידי היא"ס. מתשובת רשות האוכלוסין וההגירה עולה שבשנת 2021 נערכו 502 ראיונות (לרבות ראיונות זיהוי) לאזרחי סודן, ונדחה מועד הראיונות של 51 אזרחי סודן שהוזמנו לראיונות. מבין מבקשי המקלט מסודן שרואיינו, איש לא הועבר לדיון בוועדה המייעצת או קיבל החלטה בעניינו. עוד עולה מן […]

0.06% המספרים מדברים: הטיפול בבקשות מקלט בישראל

דו"ח היא"ס ישראל  "0.06% – המספרים מדברים", מתאר כיצד משרד הפנים משתמש בנוהל הטיפול במבקשי מקלט על-מנת לדחות או להמנע מלהכריע בלמעלה מ-99% מבקשות המקלט שמוגשות אליו. הדו"ח, אשר מבוסס על נתונים שמסרה המדינה במסגרת הליכים משפטיים ובקשות לפי חוק חופש המידע באשר לפעילות יחידת הטיפול במבקשי מקלט (RSD) בין השנים 2019-2011, מתפרסם שנתיים לאחר […]

נציבות האו"ם לפליטים – דו"ח שנתי

UNHCR, Global Trends, Forced Displacement in 2018 (June 2019) נציבות האו"ם לפליטים פרסמה דו"ח שנתי לשנת 2018 העוסק בפליטים, מבקשי מקלט ועקורים אחרים. הדו"ח מתאר מגמות עולמיות בשנה זו, ומביא נתונים מספריים הנוגעים לתופעה. יחד עם פרסום הדו"ח, הנציבות פרסמה טבלאות מספריות מפורטות, המכילות נתונים הנוגעים, בין השאר, לשעורי ההכרה בפליטים לפי חלוקה של מדינות […]

דו"ח בעניין מדינות האיחוד האירופי

European Asylum Support Office (EASO), Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2018 (June 2019) EASO, גוף שנוסד על ידי האיחוד האירופי, פרסם דו"ח שנתי אודות מקלט במדינות האיחוד האירופי. הדו"ח, בין השאר, מפרט אודות ההתפתחויות העיקריות ברמת האיחוד האירופי וברמת המדינות באיחוד האירופי בשנת 2018; מביא נתונים מספריים הנוגעים לפליטים, […]

מענה לבקשה לפי חוק חופש המידע – עבודת הלשכה המשפטית

רשות האוכלוסין וההגירה השיבה לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח בישראל, בנוגע לטיפול הלשכה המשפטית של הרשות בעררים בבית הדין לעררים. בין השאר מפורטים בתשובה נתונים לגבי מספר העררים שהוגשו לבית הדין לפי פילוח שנתי, וכן פירוט של מספר העררים בהם טיפל כל אחד מעורכי הדין בלשכה המשפטית בשנת 2018.

נתונים אודות בקשות מקלט לשנת 2017

ביום 20.2.2018 נמסרה תשובה לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהוגשה על ידי הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב בעניין הטיפול בבקשות מקלט בשנת 2017. בין שהשאר עולה שבשנת 2017 שר הפנים אישר הכרה ב-2 פליטים בלבד (אזרחי קונגו וסין), וכי הוועדה המייעצת לענייני פליטים המליצה להכיר ב-2 פליטים בלבד (אזרחי אריתריאה וסין).

נתונים אודות בקשות מקלט של אזרחי סודן

ביום 28.2.2018 נמסרה תשובה לבקשה לפי חוק חופש המידע, שהגישו עורכות הדין כרמל פומרנץ ומיכל פומרנץ בעניין הטיפול בבקשות המקלט של אזרחי סודן. התשובה מכילה נתונים בין השאר בנוגע למספר בקשות המקלט שהוגשו, למספר הבקשות שנדחו על הסף או בהליכים אחרים ועוד.

נתוני רשות האוכלוסין וההגירה בעניין בקשות מקלט בישראל במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע

לצפייה בקישור: https://hias.org.il/wp-content/uploads/2017/11/FOI.amnesty.2016.pdf במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש ארגון אמנסטי אינטרנשיונל, רשות האוכלוסין וההגירה מסרה מידע ביחס לטיפול בבקשות מקלט בישראל. בין היתר נמסרו נתונים מספריים על בקשות המקלט שהוגשו על ידי אזרחי סודן ואריתריאה בשנתיים האחרונות, דחיית בקשות מקלט על הסף, דחיית בקשות מקלט בסדר דין מקוצר, ישיבות הוועדה המייעצת לענייני פליטים, הכרה […]

חופש מידע על בקשות מקלט

עו"ד אלעד כהנא הגיש בשם המוקד לפליטים ולמהגרים בבקשה לפי חוק חופש המידע ביחס למערכת המקלט, עבור שנת 2015 (קישור לבקשה). תשובת משרד הפנים (בקישור זה), שעונה לחלק מהשאלות, מלמדת על מספרי בקשות המקלט שהוגשו, על כך שיותר משליש מבקשות המקלט שממתינות להכרעה, תלויות ועומדות למעלה משנה, ועוד, ועל כך שרבע מהמהבקשים שההמתינו להכרעה בשנת […]

בית הדין לעררים – סטטיסטיקות

סבינה שמולביץ', עמיתת תכנית העמיתים, עברה על כל 615 החלטות בית הדין שפורסמו באתר בית הדין וערכה פילוח של ההחלטות. מספר סטטיסטיקות מעניינות: נכון לאפריל 2015 הועלו לאתר 211 החלטות סופיות (לפי דיינים: בן שאול-וייס:32, אזר:35, תם גבאי:42, ברגמן:102). 12 עררים התקבלו/חלקית, ו-108 נדחו. היתר נמחקו (58 מהחלטות המחיקה היו כאשר הסעד התייתר, התקבל, או […]