בית המשפט המחוזי – עתירה נגד הטלת מגבלות גיאוגרפיות על מבקשי מקלט

עת"מ (מרכז)  13586-09-22, הגוס ואח' נ' משרד הפנים ואח' בהמשך לפנייתנו בעניין, ביום 6.9.2022 הגשנו, יחד עם שישה ארגונים נוספים ושמונה מבקשי מקלט, עתירה כנגד "נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים" (עותק העתירה ללא פרטי העותרים כאן). ביום 29.9.2022 התקיים דיון בבקשת העותרים לצו ביניים שיעכב את תחילת […]

בית המשפט המחוזי – הסמכות המקומית בעניין סירוב כניסת אזרחי אוקראינה

רע"מ (ת"א) 26205-09-22‏ ‏ ‏Tetiana Tikhomirova‏ נ' רשות האוכלוסין וההגירה (19.9.2022) בית המשפט המחוזי קבע שהחלטת שרת הפנים להעביר את ההחלטות בדבר סירוב כניסת אזרחי אוקראינה לישראל אל מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, שמקום מושבו בירושלים, אינה גוררת שינוי בסמכות המקומית לדון בהחלטות אלה. המבקשת היא אזרחית אוקראינה שבקשתה להיכנס לישראל סורבה, ובעקבות זאת הגיש בא […]

בית המשפט המחוזי – מדינת ישראל "ניצחה" את המערערות, אזרחיות אוקראינה

עמ"נ (ת"א) 389-04-22 Kristina B נ' משרד הפנים (11.9.2022) בהמשך להחלטות קודמות בהליך זה, בית המשפט המחוזי מחק ערעור מינהלי שהגישו אזרחית אוקראינה וביתה הקטינה, לאחר שעזבו את ישראל לקנדה, שאישרה את בקשות המקלט שהשתיים הגישו. בפסק הדין בית המשפט תיאר את קורות המערערות, שהגיעו לישראל בחודש מרץ 2022, לאחר שנמלטו מן המלחמה באוקראינה. לאחר […]

בית המשפט המחוזי ­– מחיקת עתירה נגד הסרת ההגנה הקבוצתית מאזרחי קונגו

עת"מ (י-ם) 7436-05-22 המוקד פליטים ולמהגרים ואח' נ' שרת הפנים (פס"ד מיום 8.9.2022) ב-3.5.2022 עתרנו, עם ארגוני פליטים נוספים ומבקשי מקלט בישראל, נגד החלטת שרת הפנים להסיר את ההגנה הקבוצתית מעל אזרחי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו השוהים בישראל. מזה כ-20 שנה מדינת ישראל מקיימת מדיניות של הגנה קבוצתית זמנית ביחס לאזרחי קונגו השוהים בה, כך […]

בית המשפט המחוזי – סעד זמני בערעור למבקש מקלט מתאילנד שבקשתו למקלט נדחתה על הסף

עמ"נ (ת"א) 6247-08-22 וונגהארו נ' רשות האוכלוסין וההגירה (18.8.2022) בית המשפט המחוזי נתן סעד זמני לתקופת הערעור בערעורו של מבקש מקלט מתאילנד. המבקש הגיש בקשה למקלט, אך לא הגיע לראיון שנקבע לו משום שחלה, לפי טענתו. למחרת הגיע אל משרדי יחידת הטיפול במבקשי מקלט, ונמסר לו שבקשתו נדחתה משום שלא הגיע לראיון. ערר שהגיש לבית […]

בית המשפט המחוזי – דחיית עתירה בעניין שילוב ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך 

עת"מ (ת"א) 7240-08-21 בראון נ' ראש עיריית תל-אביב-יפו (26.7.2022)  בית המשפט המחוזי דחה עתירה מינהלית שהגישו מאות ילדי מבקשי מקלט מסודן ואריתריאה, ארגוני זכויות אדם ואזרחי ישראל נגד עיריית תל-אביב-יפו ומשרד החינוך בדרישה לשלב ילדי מבקשי מקלט בתל-אביב-יפו במסגרות אינטגרטיביות לצד ילדים אזרחי ישראל.  לטענת העותרים, העירייה מקיימת מדיניות של שיבוץ ילדי מבקשי מקלט לבתי ספר נפרדים, […]

בית המשפט המחוזי – אין להרחיק אזרחי אוקראינה בטרם חלפו 48 שעות ממועד כניסתם לישראל אף אם נתנו "הסכמה" לכך, ועיכוב ביצוע ההחלטה

עמ"נ (ת"א) 389-04-22 Kristina B נ' רשות האוכלוסין וההגירה (החלטות מימים 8.6.2022 ו-23.6.2022) בהליך קודם שהתנהל בבית המשפט המחוזי, בית המשפט קבע כי על משרד הפנים ליידע אזרחי אוקראינה המגיעים לישראל ובקשתם להיכנס לישראל מסורבת, על זכותם להיוועץ בעורך דין ולהגיש ערר על החלטת הסירוב, וכי על הרשות להמתין 48 שעות בטרם תרחיקם מישראל, כדי […]

בית המשפט המחוזי – מתן רישיון ישיבה לאזרח אוקראינה שהרשות הפרה את התחייבותה לבחון את בקשתו למקלט

עמ"נ (ת"א) 41718-03-22 קוזצ'יוק נ' רשות האוכלוסין וההגירה (23.6.2022) בית המשפט קבע כי רשות האוכלוסין וההגירה הפרה את התחייבותה לבחון את בקשת המקלט של המערער, אזרח אוקראינה, והורה לה לתת למערער רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. המערער נכנס לישראל בשנת 2017 והגיש בקשה למקלט, שנדחתה בשנת 2020. המערער הגיש ערר לבית הדין […]

בית המשפט המחוזי – קבלה חלקית של ערעור בעניין הפסקת ההליך המדורג ודחיית בקשה מטעמים הומניטריים של אזרחית הפיליפינים

עמ"נ (י-ם) 60037-01-22 Mamucud נ' משרד הפנים (19.6.2022) בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי ערעור בעניין החלטת משרד הפנים להפסיק את ההליך המדורג של אזרחית הפיליפינים ושלא לתת לה מעמד מטעמים הומניטריים. המערערת, השוהה בישראל 22 שנים, נכנסה לישראל בשנת 2000 כעובדת סיעוד ברישיון. בשנת 2008 הוגשה על ידה בקשה להסדרת מעמדה מכוח היותה בת […]

בית המשפט המחוזי – יש לעכב גירוש של מסורבי כניסה מאוקראינה כדי לאפשר להם לקבל ייצוג ולפנות לערכאות

רע"מ (ת"א) 36957-03-22 Anastasiia נ' רשות האוכלוסין וההגירה (28.3.2022) במסגרת הליך שבו ייצג ארגון היא"ס, בית המשפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור של אזרחית ואזרח אוקראינה, וקבע, בין היתר, כי אין לגרש מסורבי כניסה לישראל במשך 48 שעות לפחות ממועד הגעתם לישראל, כדי לאפשר להם לקבל ייצוג משפטי ולנקוט בהליכים משפטיים. המבקשים, קטין ואחותו בת […]

בית המשפט המחוזי – ביקורת על אי קיום ההוראות בדבר עיכוב הרחקת מסורבי כניסה מאוקראינה

עמ"נ (ת"א) 389-04-22 Kristina B.  נ' רשות האוכלוסין וההגירה (6.4.2022) בית המשפט המחוזי מתח ביקורת על רשות האוכלוסין וההגירה על כך שאינה מיישמת כראוי את קביעתו בהליך אחר, לפיה אין לגרש מסורבי כניסה מאוקראינה בטרם חלפו 48 שעות מהגיעם לישראל על מנת לאפשר להם לקבל ייצוג משפטי ולפנות לערכאות. במסגרת הערעור נדון עניינן של שתי […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקשי מקלט מאוקראינה שטענו כי חוו התנכלות בשל היותם דוברי רוסית

עמ"נ (ת"א) 39815-12-21 סמרנובה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.1.2022) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני שהגישו זוג מבקשי מקלט מאוקראינה במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים. המבקשים הם בני זוג שנכנסו לישראל בשנת 2018 [לפי פסק הדין ברישיון ישיבה מסוג ב/1 לתקופה של שלושה חודשים, אך ככל הנראה מדובר ברישיון ישיבה […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת מבקש מקלט מאוקראינה לפטור מאגרה

עמ"נ (ת"א) 19003-01-22 פיטסאי נ' מדינת ישראל (7.2.2022) בית המשפט המחוזי דחה בקשה של מבקש מקלט מאוקראינה לפטור מאגרה במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים. המבקש הוא יליד אוקראינה הטוען כי נמלט ממקום מושבו על רקע המלחמה בין רוסיה ואוקראינה וכי הממשל האוקראיני מבקש לגייסו לשורות הצבא. בקשתו למקלט בישראל נדחתה בסדר […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקש מקלט מהודו

עמ"נ (ת"א) 61115-01-22 דה קוסטה נ' יחידת מבקשי המקלט (6.2.2022) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני שהגיש מבקש מקלט מהודו במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים. המבקש שהה בישראל 12 שנים ברישיון לעבודה בתחום הסיעוד, ולאחר פטירת מעסיקו בשנת 2020 הגיש בקשה למקלט, שנדחתה. ערר שהוגש לבית הדין לעררים נדחה, והמבקש […]

בית המשפט המחוזי – דחיית עתירת מטפלת סיעודית להסדרת מעמדה לאחר שנעצרה

עמ"נ (ת"א) 24991-01-22 Modhavadiya Deviben Parbatbhai נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.2.2022) בית המשפט המחוזי דחה ערעור של מטפלת סיעודית בעניין סירוב משרד הפנים לחדש את רישיון הישיבה שלה לאחר שנעצרה בגין שהייה שלא כדין בישראל. המערערת, אזרחית הודו, נכנסה לישראל בשנת 2013 והחזיקה באשרה ורישיון לשהות בישראל לצורך עבודה בתחום הסיעוד. בחודש דצמבר 2021, חמישה […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת אזרחית אתיופיה למעמד בישראל 

עמ"נ (י-ם) 5441-06-21 ולדגיורגיס  נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.1.2022)  בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לעררים בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים לאזרחית אתיופיה.  המערערת נישאה בישראל לאזרח אתיופיה, ולשניים נולד בשנת 2000 בנם (המערער). בהמשך לכך האב הוכר כפליט וכל בני המשפחה קיבלו רישיונות ישיבה מסוג א/5. בקשת המשפחה לקבלת מעמד מכוח החלטת ממשלת […]

בית המשפט המחוזי – ביטול החלטת הרשות בעניין תדירות התייצבות 

עמ"נ (ת"א) 41621-09-19 א.א. נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.1.2022)  בית המשפט המחוזי קיבל בקשה של אם וילדיה הקטינים לבטל את החלטת רשות האוכלוסין וההגירה להגדיל את תדירות ההתייצבות בתקופת שחרור המשפחה ממשמורת.  המבקשים הם אם אזרחית נפאל וילדיה, בני 6 ו-11, שנולדו בישראל לאם ולאב אזרח הודו. לילדים דרכונים הודיים בלבד. האם נעצרה עם ילדיה בשנת 2019 […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין הזמנת בת זוג של אזרח ישראל 

עמ"נ (ת"א) 25883-12-20 כהן נ' רשות האוכלוסין וההגירה (12.1.2022)  בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין הזמנת בת זוג של אזרח ישראל והסדרת מעמדה בישראל.  בשנים 2015-2016 המערערת, אזרחית אוקראינה, נכנסה לישראל פעמים אחדות, הגישה בקשה למקלט בישראל, ובהמשך הגישה בקשה למעמד מטעמים הומניטריים, שנדחתה. לאחר מכן המערערת הוסיפה לשהות בישראל […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור שהגיש משרד הפנים בעניין הסדרת מעמד מכוח נישואין

בר"ם 7332/21 רשות האוכלוסין וההגירה נ' ביטון (1.11.2021) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגיש משרד הפנים על פסק דין של בית המשפט המחוזי, שהורה על מתן רישיון ישיבה מסוג א/5 לאזרח חוף השנהב, בן זוגה של אזרחית ישראל. המשיב, אזרח חוף השנהב, שהה בישראל מכוח ההגנה הקבוצתית שהוענקה עד שנת 2011 לאזרחי מדינה […]

בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין מתן מעמד לאזרחית אוקראינה

בר"ם 7438/21 Serdiuk נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.11.2021) בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בעניין הסדרת מעמדה של אזרחית אוקראינה מכוח מערכת יחסים זוגית עם אזרח ישראל. המבקשת, אזרחית אוקראינה, הגישה בקשה למקלט על בסיס טענות שעניינן איומים על חייה וחייהם של בני משפחתה בארץ מוצאה בשל […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין מבקשי מקלט מקניה

עמ"נ (י-ם) 6568-09-21 מבונו נ' שר הפנים (4.11.2021) בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישו בני זוג אזרחי קניה על פסק דינו של בית הדין לעררים, שדחה ערר שהגישו על החלטה לדחות את בקשתם למקלט. פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן על בסיס הכתובים לאחר שבני הזוג לא התייצבו לדיון שנקבע. בית המשפט עמד על […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין דחיית בקשה למעמד בשל אי המצאת מסמכים

עמ"נ (ת"א) 22493-02-20 מסימי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (26.9.2021) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהגישו אזרחית ישראל ואזרח ירדן על פסק דין של בית הדין לעררים, שדחה את בקשתם להסדרת מעמדו של המערער מכוח נישואיו למערערת. משרד הפנים דחה את בקשת בני הזוג להסדיר את מעמדם לאחר שהתקשו להמציא את כל המסמכים שנדרשו, וזאת בשל […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין הסדרת מעמדו של בן זוגה של אזרחית ישראל

עמ"נ (ת"א) 74712-11-20 ביטון נ' רשות האוכלוסין וההגירה (22.9.2021) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, שהוגש על ידי אזרחית ישראל ואזרח חוף השנהב, והורה להעניק למערער רישיון ישיבה מסוג א/5 מכוח נישואיו למערערת. המערער נכנס לישראל בשנת 2007 ושהה בה עד שנת 2011 מכוח מדיניות ההגנה הקבוצתית החלה על […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בערעורו של מבקש מקלט מהודו

עמ"נ (ת"א) 14384-09-20 Goud נ' רשות האוכלוסין וההגירה (27.8.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני בערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, שהגיש מבקש מקלט מהודו. המבקש נכנס לישראל בשנת 2013 ברישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד, ואיבד את רישיון הישיבה שלו לאחר שפוטר בשנת 2017. בשנת 2018 המבקש הגיש בקשת מקלט, […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 54148-08-21 סמנובה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (10.10.2021) בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה אזרחית אוקראינה על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתה למעמד מטעמים הומניטריים. המערערת 1 החלה בהליך המדורג להסדרת מעמדם של בני זוג הנשואים לאזרחי ישראל וקיבלה רישיון ישיבה מסוג א/5, אך בן זוגה נפטר בשנת 2007 לפני […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני בערעורה של מבקשת מקלט מאוקראינה

עמ"נ (ת"א)  1802-06-21 Tytarenko נ' רשות האוכלוסין וההגירה (27.8.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני בערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, שהגישה מבקשת מקלט מאוקראינה. המבקשת נכנסה לישראל באשרת תייר ומספר ימים לאחר מכן הגישה בקשה למקלט בטענה כי היא חוששת לחייה, נוכח העובדה כי היא אחות במקצועה, ואם תחזור לארצה תגויס […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 19968-11-20 צבי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (25.10.2021) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהוגש על פסק דין של בית הדין לעררים, והורה למשרד הפנים לתת למערערת, אזרחית רוסיה, מעמד מטעמים הומניטריים. ביתה של המערערת, אזרחית ישראל, הגישה עבורה בקשה להסדרת מעמדה בישראל מכוח נוהל הורה קשיש. בבקשה נטען כי למערערת בן נוסף החי ברוסיה […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין הסדרת מעמד של בת זוג של אזרח ישראלי

עמ"נ (ב"ש) 34396-04-21 רודינוב נ' משרד הפנים (16.8.2021) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים והורה להסדיר את מעמדה של אזרחית אוקראינה בהתאם לנוהל החל על ידועים בציבור של אזרחי ישראל. המערערת הגיעה לישראל לראשונה בשנת 2017, הגישה בקשה למקלט, ובהמשך הורחקה למדינתה. באותה שנה החליפה את שמה והגיעה שוב […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מתן רישיון ישיבה

עמ"נ (חיפה) 60009-08-21 קולמיצבה נ' משרד הפנים (4.10.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים, שדחה את בקשת המבקשים לקבלת רישיון ישיבה מסוג א/5 עד להכרעה בערר. המבקשת היא אזרחית רוסיה שנישאה לאזרח ישראל בשנת 2006, וקיבלה בשנת 2008 רישיון ישיבה מסוג א/5 מכוח נישואיה. רישיון הישיבה הוארך עד שנת […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור של מבקש מקלט מניגריה

עמ"נ (י-ם) 29169-02-21 אוגוובה נ' משרד הפנים (22.7.2021) בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של מבקש מקלט מניגריה על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתו למקלט. המערער הגיש בקשת מקלט המבוססת על טענתו לפיה משנשא דרשות בעלי תוכן דתי נוצרי אוונגליסטי, אנשים מסורתיים מדתות אחרות איימו עליו והוא קיבל "טיפ" על ידי […]

בית המשפט המחוזי ­– פרופיילינג במעצר של פקחי הגירה

עמ"נ 64729-06-21 מדואביצ'י אונו נ' משרד הפנים (15.8.2021) בית המשפט המחוזי הורה על שחרורו ממשמורת בתנאים של המערער, אשר נעצר בגין שהייה שלא כדין. בית המשפט דן במונח "יסוד סביר להניח" בסעיף 13ה(א) לחוק הכניסה לישראל, המסמיך שוטר או פקח "לדרוש מאדם שיש יסוד להניח כי שהייתו בישראל מחייבת רישיון ישיבה לפי חוק זה, לזהות […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקש מקלט ממולדובה

עמ"נ (ת"א) 19826-04-21 Cadomtev נ' רשות האוכלוסין וההגירה (11.7.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשה של מבקש מקלט ממולדובה למתן סעד זמני במסגרת ערעור שהגיש על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתו למקלט. המבקש, שנכנס לישראל בשנת 2017 באשרת תייר, הגיש בקשה למקלט, שנדחתה על הסף על ידי רשות האוכלוסין וההגירה בנימוק לפיו […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקש מקלט מהודו

עמ"נ (ת"א) 39280-01-21 Fernandis נ' רשות האוכלוסין וההגירה (13.6.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשה של מבקש מקלט מהודו למתן סעד זמני במסגרת ערעור שהגיש על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתו למקלט. המבקש שהה בישראל משנת 2009 עד 2018 ברישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בתחום הסיעוד. בשנת 2019 הגיש בקשה למקלט, שנדחתה […]

דחיית בקשה לסעד זמני של מבקשת מקלט מסרינלקה

עמ"נ (ת"א) 37914-01-21 Samarakoon נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.6.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשה של מבקשת מקלט מסרילנקה למתן סעד זמני במסגרת ערעור שהגישה על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתה למקלט. המבקשת שהתה בישראל ברישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד משנת 2007 ועד שנת 2018, ובשנת 2018 הגישה בקשה למקלט, […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור של מבקש מקלט מגאנה

עמ"נ (י-ם) 52764-11-20 מנסך נ' משרד הפנים (20.6.2021) בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש מבקש מקלט מגאנה על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתו למקלט מדיני. המערער טען כי בכפר שבו התגורר, לאחר פטירת הכהן הגדול של עובדי האלילים במקום, פנו אליו בדרישה כי יאפשר להקריב את אמו, דרישה לה סירב בהיותו […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור של אזרחית הפיליפינים שנולדה ובגרה בישראל

עמ"נ (י-ם) 36701-09-20 פלונית נ' משרד הפנים (28.7.2021) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהגישה אזרחית הפיליפינים ילידת ישראל בעניין דחיית בקשתה למעמד מטעמים הומניטריים על יסוד חוות דעת פסיכיאטרית. המערערת, בת להורים אזרחי הפיליפינים שעבדו בשגרירות קנדה בישראל, נולדה בישראל בשנת 1996 ובגרה בה. בקשה, שהמערערת והוריה הגישו בשנת 2006 להסדרת מעמדם בהתאם להחלטת ממשלה […]

בית המשפט המחוזי – סעד זמני בערעור מבקשת מקלט 

עמ"נ (ת"א) Pedige נ' רשות האוכלוסין וההגירה(25.5.2021)  בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתה של מבקשת מקלט מסרי לנקה לסעד זמני לפיו לא תורחק מישראל ולא יינקטו נגדה אמצעי אכיפה, עד להכרעה בערעורה על פסק דינו של בית הדין לעררים.  המערערת שהתה בישראל מכוח רישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד משנת 2009 עד שנת 2019. בשנת 2019 […]

בית המשפט המחוזי – ביקורת על ההליך המדורג וקבלת ערעור בעניין הסדרת מעמדה של בת זוג של אזרח ישראל

עמ"נ (ת"א) 9613-08-20 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (13.4.2021) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהגישו אזרח ישראל ובת זוגו, אזרחית אוקראינה, והורה להעניק לבת הזוג אזרחות או תושבות קבע לפי בחירתה. המערערים נישאו בשנת 2011, ובסמוך לאחר מכן הגישו בקשה להסדרת מעמדה של המערערת. בית המשפט המחוזי מתאר בפסק הדין באריכות את ההליכים והראיונות שהמערערים […]

בית המשפט המחוזי: שדרוג מעמד הומניטארי מתושבות ארעית לתושבות קבע

עת"מ (י-ם) 51212-10-19 המרכז לסיוע משפטי לעולים ואח' נ' שר הפנים ואח' (25.4.2021) בית המשפט המחוזי פסק בעתירה בעניין "סעיף השדרוג" בנוהל הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים של רשות האוכלוסין. העתירה הוגשה בשם המרכז לסיוע משפטי לעולים (המרכז הרפורמי לדת ומדינה, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל), המוקד לפליטים ולמהגרים, שדולת הנשים בישראל ונעמת – תנועת נשים עובדות […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקשת מקלט מסרילנקה הטוענת לרדיפה על רקע נטייה מינית

עמ"נ (ת"א) 48716-03-21 דיגאמה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (20.4.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני לתקופת הערעור שהגישה מבקשת מקלט מסרילנקה על פסק דין של בית הדין לעררים. המבקשת שהתה בישראל מכוח רישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד, ובהמשך הגישה בקשה למקלט, בה נטען כי היא קיים חשש מבוסס לרדיפתה במדינת מוצאה בשל […]

בית המשפט המחוזי -מתן סעד זמני בערעורם של מבקשי מקלט למרות סיכויי הקלושים

עמ"נ (ת"א) 3964-03-21 יונק נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.4.2021) בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לסעד זמני בערעור של שני מבקשי מקלט מאוקראינה, שבקשתם למקלט נדחתה, וערר שהגישו על ההחלטה נדחה על ידי בית הדין לעררים. בית המשפט עמד על כך שבבקשתם לסעד זמני, המערערים לא התייחסו כלל לסיכויי הערעור ואף לא התייחסו לנסיבות שיש בהן […]

בית המשפט המחוזי – טיפול מזורז בבקשות מקלט חזקות

עת"מ 41363-07-20 היאס בישראל ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה ואח' (8.3.2021) לפני כחצי שנה הוגשה עתירה, ע"י עו"ד עמוס אוסיזון ועו"ד גיא ירום מיגאל ארנון, בשם היא"ס ובשם אגודת הלהט"ב, בה ביקשנו כי סדר הדין המהיר הקבוע בנוהל הטיפול בבקשות מקלט, לפיו נדחות בקשות של מי שיש חוות דעת כללית באשר למדינת מוצאם, יוחל גם […]

בית המשפט המחוזי – הפחתת ערבון ודחיית בקשת רשות ערעור של תושב דרפור

רע"מ (י-ם) 58368-01-21 אחמד נ' משרד הפנים (החלטה מיום 22.2.2021 והחלטה מיום 8.3.2021) בית המשפט המחוזי הורה על הפחתת סכום הערבון במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים. המבקש הוא אזרח סודן, שבקשתו למקלט תלויה ועומדת מאז שנת 2017, ושעבר ניתוח ברגליו בשנת 2015. מצבו הרפואי פוגע ביכולתו להיות מועסק וביכולת הניידות שלו. […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה למעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 17095-10-20 בנגורה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.2.2021) בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש אזרח סיירה-לאון בעניין סירוב משרד הפנים לתת לו מעמד מטעמים הומניטריים. המערער שוהה בישראל משנת 1996, תחילה מכוח אשרת תייר, ולאחר מכן מכוח ההגנה הקבוצתית שניתנה לאזרחי סיירה-לאון. בהמשך, הוסרה ההגנה הקבוצתית ובקשתו של המערער למקלט נדחתה בשנת 2005, אולם […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקשת מקלט מאוקראינה

עמ"נ (ת"א) 69565-11-20 Krutko נ' מדינת ישראל (18.2.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני, שהוגשה בגדרי ערעורה של מבקשת מקלט מאוקראינה על פסק דין של בית הדין לעררים. המערערת נכנסה לישראל כתיירת, והגישה בקשת מקלט, בה נטען שהיא חוששת לחזור למדינתה עקב המלחמה המתנהלת באזור מגוריה. משרד הפנים דחה את הבקשה בנימוק לפיו המערערת […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקש מקלט מנפאל

עמ"נ (ת"א) 15748-11-20 Upreti נ' רשות האוכלוסין וההגירה (17.2.2021) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני, שהוגשה בגדרי ערעורו של מבקש מקלט מנפאל על פסק דין של בית הדין לעררים. המערער נכנס לישראל בשנת 2008 באשרה ורישיון לעבודה בתחום הסיעוד, שהוארך עד שנת 2017, ובשנת 2019 הגיש בקשה למקלט, בה נטען כי לפני 18 שנים […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין דחיית בקשת מקלט של אזרחית סרילנקה

עמ"נ (ת"א) 14551-09-20 Ihalagama נ' רשות האוכלוסין וההגירה (20.1.2021) בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה אזרחית סרילנקה בענייו דחיית בקשתה למקלט. המערערת שהתה בישראל במשך שנים אחדות עד שנת 2019 ברישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד, ומספר חודשים לאחר פקיעת רישיונה הגישה בקשה למקלט. לטענתה, בשל המרת דתה מבודהיזם לנצרות היא חוששת מפגיעה בה […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין סירוב לתת מעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 41373-09-20 רזלר נ' משרד הפנים (9.2.2021) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין סירוב משרד הפנים להעניק לאם ובנה, אזרחי רוסיה, מעמד מטעמים הומניטריים. המערערת היא אלמנתו של אזרח ישראל, שעלה לישראל מרוסיה וקיבל אזרחות מכוח שבות כנכד של יהודי. השניים היו נשואים לפני עלייתו של המנוח […]

בית המשפט המחוזי – קבלת בקשה לסעד זמני של אזרח חוף השנהב הנשוי למבקשת מקלט מדרפור

עמ"נ (ת"א) 31568-10-20 Kourouma נ' רשות האוכלוסין וההגירה (10.1.2021) בית המשפט המחוזי נתן סעד זמני האוסר על הרחקת אזרח חוף השנהב שבת זוגו היא מבקשת מקלט מדרפור ושלהם בת משותפת. המבקש, אזרח חוף השנהב, שהה בישראל מ2007 עד 2012 מכוח מדיניות ההגנה הזמנית שחלה על אזרחי חוף השנהב, הגיש בשנת 2012 בקשה פרטנית למקלט, וזו […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת 

עמ"נ (מרכז) 43353-11-20 ספרוב נ' משרד הפנים (1.12.2020)  בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, שדחה בקשת שחרור של אזרח אזרבייג'ן.  המערער נכנס לישראל באשרה ורישיון מסוג ב/2 (אשרת תייר) לשבוע. לאחר פקיעת הרישיון הגיש יחד עם בת זוגו בקשה למקלט, וניתן לו רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין בקשת מקלט של אזרחית אתיופיה

עמ"נ (י-ם) 57756-05-20 זוואדה נ' שר הפנים (4.11.2020) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשת המקלט של המערערת. המערערת היא אזרחית אתיופיה, שהגישה בקשת מקלט בה נטען כי נשקפת לה סכנה על רקע חברותה במפלגה הנרדפת על ידי השלטון. בקשתה למקלט נדחתה על ידי משרד הפנים וערר […]

בית המשפט המחוזי – קבלת בקשה לסעד זמני של מבקשת מקלט לסבית מסרילנקה

עמ"נ (ת"א) 54910-08-20 Welisarage נ' מדינת ישראל (15.11.2020) בית המשפט המחוזי הורה שלא להרחיק מישראל מבקשת מקלט הטוענת כי תירדף בסרילנקה בשל נטייתה המינית עד להכרעה בערעורה. המבקשת, אזרחית סרילנקה, שהתה בישראל מכוח רישיון ישיבה מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד משנת 2008 עד שנת 2017, ומאז שוהה בישראל ללא רישיון. בשנת 2018 המבקשת הגישה בקשה […]

בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לסעד זמני של מבקשת מקלט מהודו

עמ"נ (ת"א) 5625-09-20 Sarojini נ' רשות האוכלוסין וההגירה (5.11.2020) בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעד זמני של מבקשת מקלט בגדרי ערעור על החלטת בית הדין לעררים. המבקשת, אזרחית הודו, שהתה בישראל מכוח רישיון מסוג ב/1 לעבודה בתחום הסיעוד, ובשנת 2019, כשנתיים לאחר פקיעת רישיון הישיבה, הגישה בקשה למקלט. לפי טענתה היא התנצרה ונשקפת לה סכנת […]

בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין פטור מתשלום ערבון

ע"ר (י-ם) 14341-05-20 צ'ינקה נ' משרד הפנים (14.10.2020) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על החלטת רשמת בית המשפט שלא לפטור את המערער מערבון. זאת במסגרת ערעור של אזרח ניגריה על החלטת בית הדין לעררים, שסירב לתת לו פטור מאגרה במסגרת ערר נגד החלטתו של משרד הפנים שלא לתת לו מעמד מטעמים הומניטריים על רקע מצבו […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין מבקש מקלט מניגריה

עמ"נ (י-ם) 32447-03-20 פלוני נ' משרד הפנים (25.10.2020) בית המשפט המחוזי דחה ערעור של מבקש מקלט בעניין דחיית בקשתו למקלט בישראל. המערער, אזרח ניגריה, נכנס לישראל בשנת 2011 באשרת תייר, וכעבור חצי שנה הגיש בקשה למקלט, בה טען כי בהיותו בניגריה הצטרף אל מפלגת PDP, שהתפצלה למספר קבוצות שנאבקו אחת בשנייה; כי התרחש אירוע אלים […]

בית המשפט המחוזי – מתן סעד זמני במסגרת ערעור על בית הדין לעררים

עמ"נ (ת"א) 30167-07-20 פלונית נ' רשות האוכלוסין וההגירה (28.10.2020) בית המשפט המחוזי הורה על מתן סעד זמני, לפיו לא יינקטו הליכי הרחקה נגד המערער, במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים. המערערים הם אזרחית ישראל ואזרח אתיופיה, שנישאו בנישואי אל-סלבדור והגישו בקשה להסדרת מעמדו של המערער. לפני מועד התור שנקבע למערערים במשרד הפנים […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין מעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 59762-09-19 פלונית נ' רשות האוכלוסין וההגירה (20.10.2020) בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, שניתן בהסכמת המערערת. המערערת היא אזרחית אתיופיה, נשאית HIV, שנכנסה לישראל יחד עם דודה תוך התחזות לאחת מבנותיו וקיבלה אזרחות ישראלית, שבוטלה כעבור כחצי שנה, לאחר שהסתבר שהיא אינה זכאית לאזרחות. המערערת המשיכה לשהות […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין בקשת מקלט של אזרחית סרי לנקה

עמ"נ (ת"א) 16639-02-20 בורג נ' שר הפנים (17.9.2020) בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהוגש על החלטת בית הדין לעררים בעניין דחייה על הסף של בקשת מקלט שהגישה אזרחית סרי לנקה. המערערת שהתה בישראל מכוח רישיון ישיבה לעבודה בענף הסיעוד משנת 2013 עד שנת 2018, ובשנת 2018 הגישה בקשה למקלט. במסגרת ראיון שנערך לה, המערערת טענה כי […]

רע"מ (י-ם) 31056-07-20 אוהנניה-אזקוום ואח' נ' מדינת ישראל (10.9.2020)

בית המשפט המחוזי – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין חידוש רישיונות מסוג ב/1 בית משפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור על החלטת ביניים של בית הדין לעררים והורה על מתן רישיונות ישיבה מסוג ב/1 למערערים כסעד זמני עד להכרעה בערר. המבקשים הם בני משפחה (הורים וחמשת ילדיהם שנולדו בישראל), השוהה בישראל מזה 27 שנים ברישיונות […]

בית המשפט העליון – חובת בית המשפט לנמק החלטה לדחות בקשה לסעד זמני בעניין חידוש רישיון ישיבה 

בר"ם 5193/20 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (10.8.2020)  בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, בה נדחתה בקשה לסעד זמני לחידוש רישיון הישיבה של המבקשים עד להכרעה בערעור, והחזיר את הדיון אל בית המשפט המחוזי.  המבקשים הם זוג אזרחי גאנה ושני ילדיהם הקטינים, שנולדו בישראל. בשנת 2011 המבקשים הגישו בקשה לפי "נוהל הטיפול […]