בית המשפט העליון – סעד זמני בעניין נוהל תיחום גיאוגרפי של מבקשי מקלט

בית המשפט העליון – סעד זמני בעניין נוהל תיחום גיאוגרפי של מבקשי מקלט עע"מ 1993/23 הגוס נ' שרת הפנים (27.3.2023) בית המשפט המחוזי – דחיית עתירה בעניין נוהל תיחום גיאוגרפי של מבקשי מקלט עמ"נ (מרכז) 13586-09-22 הגוס נ' משרד הפנים (28.2.2023) בית המשפט המחוזי דחה עתירה נגד "נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים" […]

בית המשפט העליון – צו על-תנאי למתן שירותי בריאות למבקשי מקלט זקנים

בג"ץ 3877/21 טקלו נ' שר הרווחה והביטחון החברתי (13.3.2023) בית המשפט העליון נתן צו על-תנאי המורה למדינה לנמק מדוע לא ייקבע הסדר למתן שירותי בריאות שיחול על זרים שגילם מעל 60 שנים, שאינם בני הרחקה נוכח מדיניות אי הרחקה או הגנה קבוצתית בהתאם למדיניות הממשלה.

משרד הפנים – הטלת מגבלות גיאוגרפיות

נוהל, מס' 5.1.0025, נוהל הטיפול בהטלת מגבלות גיאוגרפיות על מי שאזרחותו/תושבות הקבע שלו בוטלה מחמת הפרת אמונים ושקיבל מעמד חלופי במדינת ישראל (5.3.2023) משרד הפנים פרסם נוהל הקובע הוראות לפיהן שר הפנים רשאי לקבוע הגבלות על שהיית שהייתו במרחבים גאוגרפיים מסוימים של מי שאזרחותו או תושבות הקבע שלו בוטלה לבקשת מי שנפגע מפיגוע או בני משפחתו, במקום […]

בית המשפט המחוזי – החזרת הליך לבית הדין לבירור לגופו חרף "החלטה חדשה"

עמנ (י-ם) 8891-03-22  פלוני נ' משרד הפנים רשות האוכלוסין וההגירה (8.3.2023) בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהוגש על בית הדין לעררים, אשר מחר ערר בשים לב להחלטה חדשה של הרשות. הערר הוגש כנגד דחיית בקשה למקלט של אזרח אריתריאה שרעייתו אתיופית, ובגדרו התבקש גם צו בעניינה של בת הזוג. במהלך הדיון בערר, שהוגש בשנת 2015, נבחנה מחדש […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין בקשת פליט לאיחוד משפחות

עמ"נ (י-ם) 59059-03-22 אדם נ' משרד הפנים (8.3.2023) בית המשפט המחוזי דחה ערעור בעניין בקשה לאיחוד משפחות של פליט מדרפור ושל בת זוגו. המערער הוא אזרח סודן שקיבל רישיון מסוג א/5 מכוח החלטת שר הפנים בשנת 2007 להעניק רישיונות מסוג זה לתושבי דרפור, ולטענתו נישא למערערת מרחוק בשנת 2014 ופגש אותה בהמשך באתיופיה בשנים 2019 ו-2021. לטענתו […]

בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור של מבקשת מקלט מבלארוס

עמ"נ (י-ם) 21416-01-23 Znak נ' משרד הפנים (22.2.2023) בית המשפט המחוזי דחה ערעור של אזרחית בלארוס על פסק דינו של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתה למקלט. משרד הפנים דחה את בקשת המערערת למקלט בנימוק כי לפי דבריה היא אינה פעילה פוליטית, אלא רק עוכבה ללילה אחד לאחר הפגנה המונית ואף שוחררה ללא תנאים ובלי שננקט נגדה הליך […]

בית המשפט המחוזי – קבלה חלקית של ערעור בעניין הסדרת מעמדה של בת זוג של אזרח ישראל

עמ"נ (ת"א) 17905-02-21  פנחסוב נ' רשות האוכלוסין וההגירה (21.3.2023) בקשת המערערים, אזרח ישראל ואזרחית גיאורגיה, להסדיר את מעמדם מכוח היותם ידועים בציבור נדחתה על ידי משרד הפנים וכך גם ערר לבית הדין לעררים שהוגש על ההחלטה. המערערת קיבלה מעמד מכוח נישואין עם בן זוג ישראלי קודם, ולאחר פטירתו ודחיית בקשתה למעמד מטעמים הומניטריים, הכירה את המערער והגישה […]