רשמת בית המשפט המחוזי – דחיית בקשה לפטור מאגרה וערבון של מבקש מקלט המיוצג פרו בונו

עמ"נ (י-ם) 19066-08-19 F.O. נ' רשות האוכלוסין וההגירה (3.9.2019)

רשמת בית המשפט המחוזי בירושלים דחתה בקשה לפטור מאגרה ומהפקדת ערבון במסגרת ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, שהוגש על ידי מבקש מקלט, שבקשתו למקלט נדחתה, והמיוצג על ידי המוקד לפליטים ומהגרים.

הרשמת קבעה שפטור מהאגרה, שפי תקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007 ניתן ללא קשר למצב כלכלי בהליך לשחרור מי שאסור או עצור, אינו חל במקרה זה, משום שהסעד הנוגע לשחרור ממשמורת הוא רק אחד הסעדים שהתבקשו ואף לא העיקרי שבהם.

באשר לטענה לפיה המערער זכאי לפטור בשל מצב הכלכלי, הרשמת ציינה שהמערער מיוצג על ידי המוקד לפליטים ומהגרים, כלל הנראה ללא תמורה, וכי נראה שמדובר בייצוג יקר מאוד. הרשמת קבעה שבנסיבות שבהן המערער זוכה לייצוג משפטי יקר מבלי שהוא נדרש לשלם עבורו, הוא אינו יכול לטעון כי הוא זכאי לפטור מאגרה כך שדווקא תשלום זה ייפול על הקופה הציבורית. הרשמת ציינה ש"עם כל הכבוד הרב לעמותות ולגורמים המייצגים בעלי דין שאין ידם משגת לממן את ייצוגם המשפטי, מבלי שאותם בעלי דין נדרשים לשלם עבור ייצוגם המשפטי, קשה לקבל מצב שבו אותם גורמים מממנים רק את הייצוג המשפטי (את שכר עורך הדין), שהוא רק רכיב אחד מהוצאות ההליך המשפטי ובדרך כלל היקר ביותר". בנוסף, הרשמת קבעה שסיכויי הערעור אינם גבוהים.

על החלטת הרשמת הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. החלטה זהה ניתנה גם ביחס למבקשי מקלט המיוצגים באמצעות היא"ס – עמ"נ (י-ם) 53499-08-19 טספאי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (15.9.2019), וגם על כך הוגש ערעור.

עמ"נ (י-ם) 56266-08-19 ג' נ' נ' רשות האוכלוסין וההגירה (13.9.2019)

ההחלטה זהה בעיקרה להחלטה בעמ"נ (י-ם) 19066-08-19 שהובאה למעלה, אלא שהיא הוחלה גם במצבים של עורכי דין המייצגים מבקשי מקלט ללא תמורה ולא רק של עמותות המממנות את הייצוג.

גם הפעם הרשמת ציינה ש"עם כל הכבוד הרב לעורכי הדין אשר בוחרים לייצג ללא תמורה, בדומה לעמותות ולגורמים אחרים המייצגים בעלי דין שאין ידם משגת לממן את ייצוגם המשפטי, מבלי שאותם בעלי דין נדרשים לשלם עבור ייצוגם המשפטי, קשה לקבל מצב שבו אותם גורמים מממנים רק את הייצוג המשפטי (את שכר עורך הדין), שהוא רק רכיב אחד מהוצאות ההליך המשפטי ובדרך כלל היקר ביותר", וכי "כשם שחזקה היא שהובטח שכרו של בא-כוחה של המבקשת, כך היה על המבקשת להבטיח גם את מימון ההליך המשפטי (האגרה) ולהבטיח את הוצאות המשיב, אם הערעור יידחה (העירבון)". גם על החלטה זו הוגש ערעור.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה