רע"מ (י-ם) 31056-07-20 אוהנניה-אזקוום ואח' נ' מדינת ישראל (10.9.2020)

בית המשפט המחוזי – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין חידוש רישיונות מסוג ב/1

בית משפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור על החלטת ביניים של בית הדין לעררים והורה על מתן רישיונות ישיבה מסוג ב/1 למערערים כסעד זמני עד להכרעה בערר.

המבקשים הם בני משפחה (הורים וחמשת ילדיהם שנולדו בישראל), השוהה בישראל מזה 27 שנים ברישיונות ישיבה מסוג ב/1. במסגרת ערר שנדון בבית הדין לעררים בעניין אי חידוש רישיונות הישיבה, הוחלט לדחות בקשה לצו ביניים לחידוש רישיונות הישיבה של המבקשים בנימוק לפיו בקשה של המבקשים לחידוש רישיונות הישיבה נדחתה בערר קודם. עם זאת בית הדין הורה כי לא יינקטו נגדם אמצעי אכיפה עד להכרעה בערר. על ההחלטה הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט המחוזי החליט לתת רשות ערעור, לדון בבקשה לרשות ערעור כבערעור ולקבל את הערעור.

בית המשפט עמד על כך שהמבקשים ביקשו לחדש את רישיונות הישיבה שלהם חמישה חודשים לפני פקיעתם, וכי הערר הראשון שהגישו הוגש בשל אי קבלת מענה לבקשה, ובהמשך הוגש הליך נוסף, שבמסגרתו הוגש ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, ובמהלכו המדינה הודיעה על קבלת החלטה חדשה, והוסכם על החזרת הדיון לבית הדין לעררים, על מנת שידון בערר לגופו ובבקשה לחדש את רישיונות הישיבה עד להכרעה בערר.

בית המשפט קבע כי אין לבוא בטרוניה אל המבקשים, משום שהגישו את בקשתם לחידוש רישיונות הישיבה מבעוד מועד ואת הבקשות לצווי ביניים הגישו בהזדמנות הראשונה.

בית המשפט אף קבע כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המבקשים שכן "שהייתם הממושכת בישראל וניהול חיים מלאים על ידם בה נזקפים לזכותם", ציין שאין לקבל את טענת משרד הפנים לפיה סיכויי הערר להתקבל נמוכים במיוחד, והורה על מתן רישיונות מסוג ב/1.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה