קנדה: בית המשפט העליון – פרשנות הוראות החוק בעניין שלילת זכות למקלט של מי שהבריח מבקשי מקלט למדינה

קנדה: בית המשפט העליון – פרשנות הוראות החוק בעניין שלילת זכות למקלט של מי שהבריח מבקשי מקלט למדינה

B010 v. Canada (Citizenship and Immigration), 2015 SCC 50 (27 November, 2015)

בית המשפט העליון בקנדה, קבע כי הוראת החוק השוללת את האפשרות לקבל מקלט בקנדה ממי שעסק בהברחה מאורגנת של אנשים, אינה חלה במקרים של סיוע לבני משפחה, סיוע הדדי בין מהגרים ופעולות שאינן קשורות לפשע מאורגן.

המקרה שהובא בפני בית המשפט העליון עסק במבקשי מקלט שהוברחו בספינה לקנדה. במהלך המסע לקנדה המבריחים נטשו את הספינה, וכמה מהמוברחים ששהו על הספינה המשיכו בניהול ההפלגה. רשויות קנדה סירבו להכיר במבקשי המקלט שניהלו את ההפלגה בשלביה האחרונים.

בית המשפט העליון קבע כי הוראת החוק האמורה מונעת קבלת מעמד ממי שפעלו לשם רווח במסגרת פשיעה בינלאומית מאורגנת, וכי היא לא נועדה לחול על מעשי חסד, גם אם במסגרתם השתתפו בהברחת בני אדם.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה