קיצור תקופת החזקה במתקן "חולות" לחצי שנה ודיון בשאלת חוסר ניקיון הכפיים של מי שלא קיים הוראת שהייה

עת"מ (ב"ש) 54448-04-15 עבדאלרחמן נ' משרד הפנים (10.6.2015)

העותר הוא אזרח סודן תושב דרפור שנכנס לישראל בשנת 2008 והגיש בקשה למקלט אצל נציבות האו"ם לפליטים לאחר כניסתו לישראל. העותר אמור היה להתייצב במתקן "חולות" אך לא עשה כן, ולכן נעצר, הוחזק במשמורת ואז הועבר למתקן "חולות".
בית המשפט (השופטת רות אבידע) דחה את טענת המדינה, לפיה יש לדחות את העתירה בשל עשיית דין עצמי על ידי העותר וקבע כי באיזון בין "חטאו של העותר" לבין שלילת חירותו, גוברת שלילת חירותו ולכן אין מקום לדחות את העתירה על הסף בשל עשיית דין עצמי.
בית המשפט עמד על כך שאף על פי שהעותר הגיש בקשה למקלט כבר בשנת 2008 היא לא נדונה בשל מדיניות אי ההרחקה שחלה על אזרחי סודן, וכי אין לזקוף זאת לחובתו. לאור עובדה זו בית המשפט קבע כי העמדת תקופת ההחזקה ב"חולות" על 20 חודשים אינה סבירה, וקובע כי יש לקצר את תקופת ההחזקה לשישה חודשים. יחד עם זאת נקבע כי אם בקשת המקלט של העותר תידחה בתקופת החזקתו ב"חולות", משרד הפנים יוכל לשקול את הארכת התקופה לאחר קיום שימוע.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה