האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים וארגון א.ס.ף הגישו ביום 28.2.2017 עתירה מינהלית נגד עיריית פתח תקווה, חברת החשמל ותאגיד המים והביוב האזורי, לאחר שעיריית פתח תקווה החליטה לנתק את החשמל והמים בבתים בעיר, שבהם מתגוררים מבקשי מקלט בטענה לפיה מדובר בדירות שפוצלו שלא כדין.

ביום 1.3.2017 בית המשפט המחוזי קיים דיון דחוף בבקשה לצו ביניים, שהוגשה בגדרי העתירה, ונתן צו ביניים המורה למשיבים לחבר מחדש את החשמל והמים בדירות שנותקו, ולהימנע מניתוק נוספים עד לדיון בעתירה. הדיון בעתירה נקבע ליום 27.3.2017.