נציבות האו"ם לפליטים – תחולת אמנת הפליטים על פלסטינים

UNHCR, Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian Refugees, December 2017

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה בחודש דצמבר 2017 הנחיות לגבי פרשנות סעיף 1D לאמנה בדבר מעמדם של פליטים, המתייחס למעמדם של פליטים הזוכים להגנה וסיוע של סוכנות אחרת של האו"ם (בפועל – פלסטינים תחת המנדט של אונרוו"א).

בין השאר, הנציבות מדגישה בהנחיות שאמנם בהתאם לפסקה הראשונה של סעיף זה, האמנה אינה חלה על פליטים פלסטינים המקבלים סיוע מאונרוו"א, אך בהתאם לפסקה השנייה כאשר הסיוע או ההגנה מפסיקים מסיבה כלשהי, האמנה חלה עליהם. הנציבות אף מדגישה שבהתאם לפסקה השנייה, כאשר נפסקים ההגנה או הסיוע של אונרוו"א על אנשים מסוימים, יש להכיר בהם כפליטים וזאת מבלי לקיים בדיקה של עמידתם בתנאי סעיף 1.A(2) לאמנה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה