נציבות האו"ם לפליטים – עמדה מעודכנת בעניין הסכמים להחזרת או העברת מבקשי מקלט למדינות שלישיות

UNHCR, Legal considerations regarding access to protection and a connection between the refugee and the third country in the context of return or transfer to safe third countries (April 2018)

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה עמדה מעודכנת בעניין הסכמים להחזרת או העברת מבקשי מקלט למדינות שלישיות.

בעמדה מפורטים, בין היתר, התנאים להסכמים בינלאומיים בדבר העברת מבקשי מקלט למדינות כאלה. בין השאר נקבע שיש להבטיח שמבקש מקלט או פליט המועבר למדינה שלישית יזכה לנגישות לטיפול העולה בקנה אחד עם הוראות האמנה והפרוטוקול בדבר מעמדם של פליטים. הנציבות מדגישה כי אין מדובר רק בהגנה מפני גירוש למדינת המוצא (refoulement), אלא גם ביתר הזכויות הקבועות באמנה ובפרוטוקול.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה