נציבות האו"ם לפליטים – עמדה ביחס להחזרת מבקשי מקלט ללוב כמדינה שלישית בטוחה

UNHCR, Position on the Designations of Libya as a Safe Third Country and as a Place of Safety for the Purpose of Disembarkation Following Rescue at Sea (September 2020)

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה נייר עמדה מעודכן, בו היא מפרטת את הנימוקים לכך שלא ניתן לראות בלוב "מדינה שלישית בטוחה" לצורך החזרת או העברת מבקשי מקלט, וזאת בין היתר משום שלוב אינה חתומה על האמנה בדבר מעמדם של פליטים ואין לה מערכת מקלט מתפקדת; אינה מספקת למבקשי מקלט ופליטים גישה לזכויות בסיסיות והגנה מפני גירוש; יכולתה של נציבות האו"ם לפליטים להעניק סיוע במדינה מוגבלת; יכולתן של הרשויות להבטיח את שלטון החוק ולמנוע הפרות של זכויות אדם מוגבלת; החרפת הסכסוך המזוין בלוב; העדר ביטחון תזונתי, העדר גישה לטיפול רפואי וחינוך ואלימות כלפי מבקשי מקלט; ועוד.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה