נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין טענות מקלט במצבים של סכסוך מזוין או אלימות

UNHCR, Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions (December 2, 2016)

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות בעניין טיפול בבקשות מקלט של מי שנמלטו ממצבים של סכסוך מזוין או אלימות, תוך התייחסות לעמידה בתנאי האמנה בדבר מעמדם של פליטים, אמנת ארגון האיחוד האפריקאי בדבר מעמדם של פליטים והצהרת קרטחנה בדבר מעמדם של פליטים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה