נציבות האו"ם לפליטים – הנחיות בעניין בקשות מקלט המבוססות על עבירות נגד הריבון

Guidance Note on Refugee Claims Relating to Crimes of Lèse Majesté and Similar Criminal Offences September 2015)

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הנחיות ביחס לבקשות מקלט המבוססות על עבירות שעברו מבקשי מקלט נגד הריבון, עבירות של פגיעה בכבודו של השליט ועבירות אחרות של העלבת המדינה ועובדיה או פגיעה במוניטין שלהם.

ההנחיות מפרטות באלו מקרים רדיפה על בסיס כזה עשויה להיחשב לרדיפה על רקע דעה פוליטית או דת ותקים עילה למקלט לפי האמנה בדבר מעמדם של פליטים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה