נציבות האו"ם לפליטים – הודעה בעניין גירוש אזרחי אריתריאה מסודן

UNHCR, UNHCR concerned by expulsions from Sudan (June 2, 2016)

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה הודעה, שבה היא מביעה את דאגתה מגירוש קולקטיבי על אזרחי אריתריאה מסודן. בהתאם להודעה, ביום 22.5.2016 גירשה סודן 313 אזרחי אריתריאה בחזרה למדינת מוצאם לאחר שהורשעו בעבירה של כניסה שלא כדין למדינה. עוד נמסר בהודעה כי מספר ימים לפני כן גורשו מסודן 129 אזרחי אריתריאה נוספים.

בהתאם להודעת הנציבות, שישה מבין המגורשים נרשמו כמבקשי מקלט, ולא ברור אם לאחרים ניתנה הזדמנות להגיש בקשת מקלט.

הנציבות עמדה על כך שהגירוש האמור עלול להוות הפרה של עקרון אי הגירוש (non-refoulemen).

ארגון Human Rights Watch הביע אף הוא דאגה מן הגירושים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה