נציבות האו"ם לפליטים – גרסה חדשה של ספר העזר

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, April 2019

נציבות האו"ם לפליטים פרסמה גרסה מעודכנת של ספר העזר בעניין הליכים וקריטריונים לבחינת בקשות מקלט בהתאם לאמנה בדבר מעמדם של פליטים. ספר העזר הוצא במקור בשנת 1979, והוא נחשב למסמך בעל מעמד פרשני ביישום האמנה בדבר מעמדם של פליטים על ידי המדינות החתומות על האמנה ועל ידי נציבות האו"ם לפליטים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה