US State Department – 2016 Trafficking in Persons Report (June 30, 2016)

כמדי שנה, מחלקת המדינה בארה"ב פרסמה דו"ח מקיף על תופעת הסחר בבני אדם ברחבי העולם ודירגה את מדינות העולם בהתאם להיקפה ואופייה של התופעה ולהתמודדות הרשויות עמה.