דותן ברגמן, 'חמש שנים לבית הדין לעררים – מבט לאחור עם הפנים קדימה', (משפטים, 10.02.2020)

המאמר, שנכתב על-ידי דיין בית הדין לעררים דותן ברגמן, נכתב במלאות חמש שנים להקמת בית הדין, ובו מתואר תהליך הקמת בית הדין, פועלו ותפקודו, וכן מוצגים נתונים הממחישים את היקף הפעילות בבית הדין. בנוסף, המאמר מעלה מספר סוגיות נלוות הדורשות עיון ומחשבה בראיה צופת פני עתיד – הבעייתיות הגלומה בתופעת אי המענה מצד משרד הפנים; נסקר מערך היחסים שבין בית הדין לעררים לבין בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין; ומודגש הצורך בחיזוק מנגנוני אי התלות ועצמאותו השיפוטית של בית הדין לעררים.