במסגרת הספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית" בעריכת עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי ואלון הראל, התפרסם מאמרו של יונתן ברמן, "פליטים להט"בים בישראל". המאמר מנתח את תחולת האמנה בדבר מעמדם של פליטים על מי שנרדפים על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית ולאחר מכן בוחן את הפרקטיקות של רשויות המדינה ובתי המשפט בישראל כלפי מבקשי מקלט להט"בים, פלסטינים וכאלה שאינם פלסטינים.