מאמר בעניין סייענים פלסטינים כמבקשי מקלט

יובל לבנת, סייענים פלסטינים כמבקשי מקלט בישראל, משפט וממשל יט 79 (תשע"ח)

מאמרו של ד"ר יובל לבנת נכתב בתגובה למאמרו של מנחם הופנונג בעניין המחיר שמדינת ישראל נדרשת לשלם עבור גיוס פלסטינים המסייעים לכוחות הביטחון הישראליים ועבור שיקום וקליטה שלהם, ומתייחס למחויבויות המשפטית של מדינת ישראל כלפי פלסטינים אלה, אשר לא נבחנו במאמרו של הופנונג.

מאמרו של לבנת מבקר את טענת המדינה לפיה האמנה בדבר מעמדם של פליטים אינה חלה על מבקשי מקלט פלסטינים, ועומד על תוצאותיה של טענה זו – קביעת היקף זכויות התלוי באיכות המידע שהועבר למדינה, תוך שחלק מן הסייענים מקבלים מעמד וזכויות הפחותים מאלה שמחייבת האמנה בדבר מעמדם של פליטים.

הטענה המרכזית במאמר היא כי האמנה בדבר מעמדם של פליטים חלה על פלסטינים שנשקפת להם סכנה ביהודה, שומרון ועזה בשל הסיוע שנתנו לישראל, וכי חובה לתת להם לכל הפחות את הזכויות הקבועות באמנה, לאחר בדיקה פרטנית של טענותיהם.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה