טריבונל ההגירה העליון באנגליה – איסור הרחקה לסומליה בשל סכנה הנשקפת לעיתונאי

MSM (journalists; political opinion; risk) Somalia [2015] UKUT 00413 (IAC)

ביום 30.7.2015 ניתנה החלטת טריבונל ההגירה העליון באנגליה בעניינו של מבקש מקלט מסומליה. מבקש המקלט הוא עיתונאי מבירת סומליה, מוגדישו, שנרדף בשל פעילותו העיתונאית. רשויות המדינה באנגליה טענו כי באפשרותו לחזור לסומליה, לעבוד במקצוע אחר ולהימנע מרדיפה באופן זה.

הטריבונל דחה את עמדת המדינה וקבע כי לא ניתן לדחות את בקשת המקלט על בסיס הטענה שהמערער רשאי לבחור מקצוע אחר, וכי בהנחה שהמערער יחזור לעבוד כעיתונאי בסומליה ויירדף בשל כך, הוא זכאי למקלט.

כמו כן, הטריבונל דן בשאלת אופן השימוש בדו"חות משרד הפנים הבריטי ויישומם על מקרים ספציפיים. הטריבונל קבע כי מדובר בדו"חות הנכתבים על ידי הדיוטות בשפת הדיוטות ולשימוש על ידי הדיוטות, ולכן יש להימנע מגישה ליגאליסטית או פורמלית יתר על המידה ביישומם.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה