חוות דעת של יחידת הטיפול במבקשי מקלט ממליצה על הכרה במבקשת מקלט טרנסקסואלית מאריתריאה כפליטה. חוות הדית מכירה בלהט"ב כקבוצה חברתית מסוימת, ובסכנה שיש להם באריתריאה. בנוסף, חוות הדעת מתייחסת לעילת מקלט סור-פלאס, הרלבנטית כאשר אדם "יצא מהארון" בישראל או החל בישראל בהליכי התאמת מגדר כאשר מדובר בטרנסים.