בדו"ח המעקב הראשון על כליאת מהגרים בישראל, שמתייחס לשנת 2015, נבחנים תנאי המשמורת לאור הקווים המנחים שקבעה נציבות האו"ם לפליטים. מתקני הכליאה שנבחנו הם גבעון, סהרונים, חולות ויהלו"ם, וביחס לכל אחד מהם מתוארים תנאי הכליאה, הזכויות המובטחות לכלואים, הביקורת השיפוטית על כליאתם, שירותי הבריאות והמזון.