הכנסת – דו"ח בעניין מבקשי מקלט מאריתריאה

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המדיניות של שוויץ ושל דנמרק לגבי מבקשי מקלט מאריתריאה (24.2.2019)

מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסום דו"ח בעניין מדיניותן של שתי המדינות ביחס למבקשי מקלט מאריתריאה. המחקר נעשה לפי בקשת חברת הכנסת לשעבר ענת ברקו ובעקבות דו"חות של שתי המדינות, שבהם דווח על הקלה מסוימת ביחס הרשויות למי שערקו משירות צבאי או עזבו את אריתריאה שלא כדין.

הדו"ח סוקר את התפלגות ההחלטות המתקבלות על ידי רשויות ההגירה בשוויץ ובדנמרק, ומסקנתו היא שהרוב המוחלט של אזרחי אריתריאה במדינות אלה מוכרים כפליטים לפי האמנה בדבר מעמדם של פליטים או כמי שזכאים להגנה מפני גירוש. כמו כן צוין בדו"ח שהתפלגות זו בין החלטות חיוביות לשליליות בבקשות מקלט לא השתנתה, גם לאחר הדו"חות שמצאו לכאורה הקלה מסוימת ביחס הרשויות באריתריאה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה