טל שטיינר, אין לו לדיין אלא מה שרואות עיניו: בעקבות ערר (י-ם) 4087-17 פלוני נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה, מבזק הארות פסיקה 83 (אוקטובר 2018)

רשימה של עו"ד שטיינר, מנהלת המחלקה המשפטית של המוקד לפליטים ומהגרים, על פסק דינו של בית הדין לעררים, שבמסגרתו דיין בית הדין מנחם פשיטיצקי פרס את משנתו ביחס למדיניות ההגירה של מדינת ישראל, וקבע שבשלה העת להרחיק את אזרחי אריתריאה השוהים בישראל בחזרה למדינתם.