עת"מ (ב"ש) 38005-04-15 קפיטיה נ' שר הפנים (7.6.2015)

העותר, אזרח סודן מהרי הנובה שנכנס לישראל בשנת 2006, זומן להתייצב במתקן "חולות".

בית המשפט דחה את טענת השיהוי שהעלתה המדינה אף על פי שהעתירה הוגשה כמה חודשים לאחר הוצאת צו השהייה. בית המשפט נמנע מלדון בטענת העותר כי העתירה הוגשה ללא שיהוי משום שעובר להגשתה נשלחה פנייה אל משרד הפנים, שלא נענתה, בדרישה לבטל את הוראת השהייה, וקבע כי ממילא ראוי לתת הארכת מועד להגשת העתירה עד למועד הגשתה בפועל. זאת משום שהוראת השהייה פוגעת בחירותו של העותר, בעוד שהמדינה לא הצביעה על פגיעה בעניינה שנגרמה עקב השיהוי.

בית המשפט דחה את טענת העותר לפיה זימונם רק של חלק מה"מסתננים" למתקן מהווה אכיפה בררנית. עם זאת, בית המשפט קבע כי נוכח העובדה שהעותר הגיש בקשה למקלט בנציבות האו"ם לפליטים כבר בשנת 2006, אין זה סביר לקבוע תקופת החזקה ב"חולות" לפרק זמן של 20 חודשים. בית המשפט קבע כי יש לאפשר לעותר להגיש בקשת מקלט חדשה ליחידת ה-RSD במשרד הפנים, וכי יש  לקצר את תקופת שהייתו ב"חולות" לפרק זמן של חודש לאחר הגשת בקשה זו.