דו"ח רופאים לזכויות אדם

מחיר ההדרה: עלות הפקרת בריאותם של מבקשי המקלט החיים בישראל והצעה לגיבוש מדיניות בריאות שוויונית, 28 בנובמבר, 2017

ארגון רופאים לזכויות אדם פרסם דו"ח אודות המחיר הבריאותי, המוסרי, והכלכלי הכרוך בהיעדר מדיניות בריאות ופתרונות מערכתיים כלפי מבקשי המקלט החיים בישראל. הדו"ח עומד על כך שמשרד הבריאות פיתח מענה חלקי ונקודתי לטיפול בבעיות הבריאותיות של מבקשי מקלט בישראל, אך נמנע מפיתוח מדיניות בריאות כוללת ומקיפה, תוך הותרת מבקשי מקלט רבים ללא אפשרות לקבלת טיפול רפואי נאות.

הדוח חושף את היקף החובות האבודים שצברו בתי החולים בישראל בשנים האחרונות עקב טיפולי החירום באוכלוסיית מבקשי המקלט נעדרי הביטוח, ומציע מתווה של הסדר ביטוחי מקיף בתמיכת המדינה עבור מבקשי המקלט הנותן את הדעת הן לצורך בהיערכות של ארגוני ומוסדות הבריאות להנגשת טיפול לאוכלוסייה הנדונה, והן לעבודה הנדרשת מול קהילת מבקשי המקלט עצמה, לשם העלאת המודעות וההיכרות עם מערכת הבריאות הישראלית.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה