המוקד לפליטים ומהגרים, הנה ערלה אוזנם: הליכי מקלט בישראל (אוקטובר 2018)

המוקד לפליטים ומהגרים פרסם דו"ח חדש על מערכת המקלט בישראל.

הדו"ח מתאר את מערכת המקלט בישראל, מתאר מגוון מקרים המדגימים את מחדליה הרבים של יחידת הטיפול במבקשי מקלט, וחושף את כשלים בסיסיים העומדים בבסיס תפקודה של היחידה.