דו"ח מחלקת המדינה של ארה"ב על זכויות אדם בישראל

הדו"ח לשנת 2014, שפורסם ביום 25.6.2015, ציין את מצבם של מבקשי המקלט כ"אחת הבעיות המרכזיות בישראל ביחס לזכויות אדם". הדו"ח מפרט אודות מצבם החוקי בישראל, זכויותיהם, החקיקה, מתקני הכליאה ומדיניות ההרחקה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה