דו"ח בעניין סרבנות מצפון לרבות באריתריאה 

United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Factsheet – Conscientious Objection (August 2020)

נציבות ארה"ב לחירות דתית בינלאומית פרסמה דו"ח המתייחס לסרבנות מצפון ברחבי העולם. בין השאר הדו"ח מביא מידע עדכני ביחס לאריתריאה. בדו"ח נכתב שחרף הסכם השלום עם אתיופיה משנת 2018, החוק עדיין מחייב את כל אזרחי אריתריאה בגילאים 14 עד 50 לשרת בשירות לאומי, עם חריגים מועטים, וכי החוק במדינה אינו מכיר בסרבנות מצפון מטעמי דת ואינו מאפשר שירות אזרחי אלטרנטיבי. עוד נכתב בדו"ח כי באריתריאה מאות אסירי מצפון, לרבות עדי יהוה המוחזקים במאסר. 

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה