דו"ח בעניין מצב החירויות באריתריאה

Freedom House: Freedom in the World 2017 – Eritrea (September 2017)

ארגון Freedom House פרסם דו"ח אודות מצב החירויות במדינות השונות, לרבות אריתריאה. הציון הכללי שאריתריאה קיבלה במדד החופש הוא 3 מתוך 100. בדו"ח מובא תיאור וניתן ציון בקטיגוריות של זכויות אזרחיות, זכויות פוליטיות, חופש הביטוי, חופש דת, חופש ההתאגדות, שלטון החוק, אוטונומיה של הפרט וזכויות הפרט.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה