בית משפט לענייני משפחה – הכרה באבהותו של אזרח סודן ללא בדיקה גנטית 

תמ"ש (ת"א) 28955-06-21 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה (17.1.2022)  

בית המשפט לענייני משפחה נתן פסק דין הצהרתי לפיו אזרח סודן הוא אביהם של שלושת ילדיו, וזאת מבלי לדרוש בדיקה גנטית. 

התובעים זוגו הם אזרחי סודן בני שבט הפור. בשנת 2017 התובע קיבל רישיון ישיבה מסוג א/5 והגיש בקשה להשוואת מעמדם של בת זוגו ושלושת ילדיהם. בקשתו נדחתה, וכאשר ביקש לרשום את הקטינים כילדיו נדרש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה להציג פסק דין המצהיר על אבהותו. 

בעוד התובע ביקש להכיר באבהותו על בסיסן של ראיות שהציג, ב"כ היועץ המשפטי לממשלה התנגד לכך, וטען שנדרשת בדיקה גנטית. 

בית המשפט עמד על כך שבידי התובע סדרה של ראיות המעידות על הקשר הזוגי בין ההורים לפני הולדת ילדיהם, ובין השאר תעודת נישואין, רישומו של התובע כאבי הילדים בתעודות לידת חי וראיות בדבר חייהם המשותפים של בני הזוג. 

בית המשפט עמד על כך שבהתאם להלכת וייס, ניתן להכיר בהורות על בסיס ראיות, ויש להפנות את הצדדים לבדיקה גנטית רק במקרים שבהם קיים חשש ממשי לאי אמיתות טענת האבהות. בית המשפט הוסיף שהסיכוי שהורים יגדלו את מי שאינם ילדיהם במשך שנים מתוך קנוניה הוא אפסי, כי מדובר במשפחה שחיה בהרמוניה ואין מבין ההורים מי שחולק על אבהותו של התובע, וכי קיימות ראיות טובות להוכחת האבהות. 

בהתאם, בית המשפט נתן צו המכיר באבהות התובע ללא בדיקות גנטיות. 

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה