בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי – ביטול התניית קבלת זכויות סוציאליות של זכאים ל"הגנה משלימה" במגורים באזור מסוים בגרמניה

CJEU: Joint Cases C-443/14 & C-444/14, Kreis Warendorf v Ibrahim Alo & Amira Osso v Region Hannover (1 March, 2016)

בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי קבע שמדיניותה של גרמניה, שלפיה היא מתנה קבלת זכויות סוציאליות של הזכאים ל"הגנה משלימה" במגורים באזור שקבעה, מנוגדת לדירקטיבה האירופית המסדירה את הסוגיה (Qualification Directive).

בהתאם למדיניות הגרמנית שעמדה לביקורת, מי שהוכרו כזכאים ל"הגנה משלימה" נדרשו להתגורר באזור מסוים כדי להיות זכאים לזכויות סוציאליות. לא נאסרה עליהם יציאה מן האזור, אך הם חייבים להתגורר באזור נתון. זאת להבדיל ממי שהוכרו כפליטים, שזכאותם לזכויות סוציאליות לא הותנתה במגורים באזור מסוים.

בית המשפט עמד על כך שיש לפרש את הדירקטיבה האירופית באופן העולה בקנה אחד עם האמנה בדבר מעמדם של פליטים, ועל כך שבהתאם לדירקטיבה יש לקבוע סטטוס אחיד לכל הזכאים להגנה בינלאומית, כלומר לפליטים ולמי שזכאים ל"הגנה משלימה", אלא אם קיימת הצדקה להבחין ביניהם.

בית המשפט עמד על כך שסעיף 26 לאמנת הפליטים קובע כי לפליטים יינתן חופש תנועה, וכי חופש תנועה זה כולל לא רק את הזכות לנוע ברחבי המדינה, אלא גם את הזכות לבחור את מקום מגוריהם. לפיכך נקבע, כי נוכח הוראת הדירקטיבה, המחייבות שוויון בין פליטים לבין מי שזכאים ל"הגנה משלימה", ונוכח העדרה של הצדקה להבחין בין שתי הקבוצות לעניין זה, הדירקטיבה אינה מתירה לגרמניה להתנות את קבלתן של זכויות סוציאליות במגוריהם של הזכאים ל"הגנה משלימה" באזור מסוים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה