בית המשפט העליון – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין בקשה למעמד הומניטרי

בר"ם 564/18 פלונית נ' משרד הפנים (10.7.2018)

בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור, שהוגשה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי (אשר דחה ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים), והורה למשרד הפנים לבחון, באמצעות הוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים, את בקשתה של אזרחית גאורגיה ושני ילדיה הקטינים לקבל מעמד בישראל.

המבקשת, שאמה חיה בישראל, עזבה את גאורגיה בגלל אלימות שסבלה מצד בן זוגה במדינה זו, ונכנסה לישראל שלא כדין שלוש פעמים. פעמיים בעבר היא הורחקה מישראל. לאחר הפעם השלישית, שבה נכנסה לישראל, בן זוגה בא אחריה, פעל כלפיה באלימות, וגורש מישראל.

בקשת מקלט שהוגשה על ידי המבקשת נדחתה, ובקשתה לקבל מעמד מטעמים הומניטריים נדחתה על הסף. בית הדין לעררים דחה ערר שהוגש נגד ההחלטה האחרונה, ובית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים.

בית המשפט העליון קבע כי במקרה זה מתקיימת אמת המידה, לפיה יש לתת רשות ערעור ב"גלגול שלישי" בהליכים שבהם קיימת פגיעה בלתי מידתית בזכויות המבקשים.

בית המשפט העליון חזר על ההלכה, לפיה על מנת שעניין יועבר לוועדה הבין-משרדית די בכך שמבקש המעמד יצביע על סיכוי מסוים שהבקשה תתקבל. בית המשפט עמד על כך שבעניינם של המבקשים נוצרו נסיבות מיוחדות, שבהן המבקשת מוגנת מפני אלימות כל עוד היא שוהה בישראל, וכן בשל העובדה שאחד מבניה של המבקשת, שהוא בן 9 שנים, חי כל חייו בישראל, וכי בנסיבות אלה מתקיים במובהק המבחן של "סיכוי מסוים", המצדיק העברה של הבקשה לוועדה.

בית המשפט העליון אף ציין שבמקרה של ספק באשר לצורך בהעברה לוועדה הבין-משרדית, יש להעביר את הבקשה לבחינתה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה