בית המשפט העליון – קבלת בקשת רשות ערעור בעניין חידוש רישיון ישיבה עד להכרעה בערעור

בר"ם 4684/21 פלוני נ' שר הפנים (4.8.2021)

בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור של בני זוג אזרחי אתיופיה, והורה לחדש את רישיונות הישיבה שלהם עד להכרעה בערעורם לבית המשפט המחוזי.

המבקשים הם בני זוג והורים לקטינה, שנולדה בישראל. בקשותיהם למקלט ובקשות שהגישו לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים נדחו על ידי משרד הפנים, וערר שהוגש על ידם נדחה על ידי בית הדין לעררים. יחד עם זאת, לאור העובדה שבני הזוג הגישו בקשה למקלט מדיני בקנדה, בית הדין לעררים קבע שהמבקשים רשאים להישאר בישראל אם יתחייבו לצאת אותה עד סוף חודש אוגוסט 2021 ללא קשר לתוצאות בקשתם לקבלת מעמד בקנדה ואם יפקידו ערבות בסך 75,000 ₪, שתחולט אם לא ייצאו מישראל במועד. בית הדין קבע כי אם המבקשים יחתמו על התחייבות כאמור, הם יהיו זכאים לחידוש רישיונות הישיבה שבהם אחזו מכוח סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל.

המבקשים הגישו ערעור מינהלי על פסק דינו של בית הדין לעררים, במסגרתו ביקשו לעכב את ביצוע הפקדת הערבות וצו ביניים שעניינו היתר לשהות בישראל לפי הרישיונות עד להכרעה בערעור. בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה בחלקה. בית המשפט המחוזי קבע שסיכויי הערעור אינם גבוהים, ולכן אין לחייב את המשיב להעניק למבקשים רישיונות להמשך שהייה בישראל, אך אסר להרחיק את המבקשים מישראל עד להכרעה בערעורם. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון דן בבקשה כבערעור וקיבל את הערעור. בית המשפט ציין שאי חידוש הרישיונות למבקשים 2-1 מונע מהם את אפיק ההכנסה החוקי היחיד שעומד לרשותם בישראל; שהמבקשים החזיקו ברישיונות הישיבה במשך כעשור; וכי במועד הגשת הערעור, רישיונותיהם היו בתוקף, ועל כן מדובר בבקשה לשימור המצב הקיים. בית המשפט ציין שרישיון הישיבה שהמבקשים החזיקו בו הוא "רישיון זמני לישיבת ביקור למי שנמצא בישראל בלי רישיון ישיבה וניתן עליו צו הרחקה – עד ליציאתו מישראל או הרחקתו ממנה", וכי זוהי אכן הקטגוריה שהמבקשים, שהרחקתם עוכבה בשלב זה, נמנים עימה.

לעומת זאת, נקבע שמשרד הפנים לא הצביע על נזק קונקרטי שייגרם אם יינתנו למבקשים רישיונות ישיבה עד להכרעה בערעור, מלבד טענה כללית בדבר השלכות רוחב.

בהתאם נקבע שעל משרד הפנים להאריך את רישיונות הישיבה בחצי שנה, ולשוב ולהאריכם בחצי שנה כל פעם עד להכרעה בערעור.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה