בית המשפט העליון – צו על-תנאי בעתירות בעניין התנאים במתקן "חולות"

בג"ץ 4386/16 מיו נ' נציבות בתי הסוהר (4.4.2017)

ביום 3.4.2017 קיים בג"ץ דיון בחמש עתירות הנוגעות לתנאי ההחזקה במתקן "חולות" – עתירה בעניין צפיפות החדרים במתקן, בה התבקש בית המשפט להורות על צמצום את מספר המוחזקים בכל מגורון מ-10 אנשים ל-6 אנשים; עתירה בעניין הכנסת ציוד אישי למתקן "חולות", בה התבקש בית המשפט להורות לשירות בתי הסוהר לקבוע רשימת חפצים שאסור להכניסם למתקן, ולהימנע מאיסור על הכנסת כל חפץ אחר שאינו מופיע ברשימה; עתירה בעניין פעילות פנאי במתקן "חולות", בה התבקש בית המשפט להורות על הפעלת חוגים, פתיחת כיתות לימוד והתקנת מתקני ספורט; עתירה בה התבקש בית המשפט להורות על התקנת מחשבים במתקן "חולות" וחיבור רשת אינטרנטית אלחוטית; ועתירה בעניין הסדרת התנאים לבקשת חופשה מן המתקן.

בהחלטה מיום 4.4.2017 ניתן צו על-תנאי בשלוש מן העתירות – העתירה בעניין הצפיפות במתקן, העתירה בעניין הכנסת חפצים למתקן והעתירה בעניין התקנת מחשבים במתקן. כמו כן בית המשפט הורה למדינה להגיש הודעת עדכון אודות העניינים הנוגעים לעתירות בעניין הפעלת חוגים והסדרת התנאים לבקשת חופשה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה