בית המשפט העליון: צו על תנאי בעתירה בעניין הפרשות משכרם של מבקשי מקלט

בג"ץ 2293/17 גרסגהר נ' הכנסת (26.7.2017)

בית המשפט העליון נתן צו על-תנאי בעתירה שהגישו מספר מבקשי מקלט וארגוני זכויות אדם בעניין חוקתיותן של הוראות חוק המחייבות ניכוי 20% משכרם של "מסתננים" והפקדתם בקרן ייעודית עד למועד יציאתם מישראל במטרה לעודד מבקשי מקלט לעזוב את המדינה, והמחייבות הפקדת סכום חודשי, שישולם על ידי מעסיקיהם, בשיעור של 16% משכרם.

ביום 9.7.2017 נדחתה בקשה לצו ביניים למניעת יישומו של החוק.

במסגרת העתירה הוצגה חוות דעת של נציבות האו"ם לפליטים המפרטת את מעמדם של ה"מסתננים", שעליהם חל ההסדר שנגדו הוגשה העתירה, ואת עמדתה ביחס לאי חוקיות ההסדר. כמו כן הוגשה על ידי היא"ס ישראל והקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים בקשת הצטרפות בשם שורה של ארגוני נשים בעניין השלכות הפיקדון על זכויותיהן של מבקשות מקלט.

בעקבות הדיון שהתקיים בעתירה, ניתן ביום 26.7.2017 צו על-תנאי, המתייחס לעניין ניכוי 20% משכרם של מבקשי המקלט. כמו כן נקבע שהדיון בעתירה יתקיים בפני הרכב מורחב.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה