בר"ם 5061/15 צגטה נ' שר הפנים (12.8.2015)

בית המשפט העליון (השופט פוגלמן) קיבל בקשת רשות ערעור, שהגישו שני מבקשי מקלט ומספר ארגוני זכויות אדם, והורה להימנע מהעברת המבקשים למשמורת עד להכרעה בהליך העיקרי המתקיים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

בקשת רשות הערעור הוגשה על החלטת ביניים של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, במסגרת הליך בו נתקפת מדיניות משרד הפנים להעביר מבקשי מקלט המסרבים להיות מגורשים למדינה שלישית (אוגנדה ורואנדה) למעצר במתקן הכליאה "סהרונים". בית המשפט המחוזי דחה בקשה לצו ביניים, בה התבקש למנוע את העברתם של מבקשי מקלט ל"סהרונים" עד להכרעה בעתירה. בית המשפט העליון קיבל את בקשת רשות הערעור שהוגשה על החלטה זו, וקבע כי נוכח הפגיעה החריפה בזכויות אדם, הכרוכה בהעברת אדם למשמורת, ונוכח העובדה שהעברה למשמורת לא תקדם את האינטרס של הוצאת "מסתננים" מישראל, משום שממילא לא מתבצעת הרחקה בעת הזו, מאזן הנוחות מצדיק מתן צו ביניים.

בית המשפט הוסיף וקבע כי החלטתו תחול רק על שני המבקשים ולא על כלל ה"מסתננים" שאינם צד להליך, אך הוסיף כי הוא מניח שהשיקולים הנורמטיביים שבבסיס הכרעתו יישקלו על ידי הרשויות בטרם יוחלט על העברה למשמורת במקרים פרטניים דומים.